Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne

Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

Techniki dentystyczne – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku techniki dentystyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku techniki dentystyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • materiałoznawstwo w technice dentystycznej
 • technika protetyczna
 • zdrowie publiczne 
 • propedeutyka protetyki
 • anatomia i histologia
 • modelarstwo i rysunek 

 

Techniki dentystyczne to kierunek skierowany do osób zainteresowanych pracą z pacjentem w pracowni technik dentystycznych, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności dopasowane do nowoczesnych standardów stosowanych w stomatologii. Warto zaznaczyć, że w zawodzi technika dentystycznego istotna jest nie tylko szczegółowa wiedza, lecz także konkretne umiejętności manualne, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole. Naturalnie, wszystkiego można się nauczyć. Wystarczy tylko udać się na odpowiednie studia.

 

Nabywane Umiejętności

Techniki dentystyczne to kierunek bardzo praktyczny, który obejmuje zagadnienia z różnych obszarów, takich jak: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. W toku kształcenia studenci rozwijają różnorodne umiejętności, na czele z nowoczesnymi technikami dentystycznym. Poznają również prawa i obowiązki technika dentystycznego oraz wszystkie zarządzenia dotyczące pracowni techniki dentystycznej. Uczą się zasad ergonomii, bhp oraz obsługiwania urządzeń i aparatów będących na wyposażeniu pracowni, jak również podstaw informatyki i statystyki medycznej. Ponadto, nabywają umiejętności współpracy z lekarzem dentystą i zespołem stomatologicznym oraz zdobywają wiedzę na temat norm etyki zawodowej wspólnej dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

 

Opinie

Techniki dentystyczne to kierunek cieszący się coraz większą popularnością. Można go odnaleźć w ofercie dydaktycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jakie WUM posiada opinie?

Martyna, studentka Technik dentystycznych mówi:

„Nigdy nie pomyślałam, że mogłabym wybrać inną uczelnię. Warszawski Uniwersytet Medyczny to idealne miejsce do rozwoju, a studia tutaj dają mi pewność zdobycia najlepszych umiejętności i kwalifikacji do wykonywania zawodu technika dentystycznego.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TECHNIKI DENTYSTYCZNE - ważne informacje

Techniki dentystyczne studia Warszawa

Techniki dentystyczne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Techniki dentystyczne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Techniki dentystyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnej techniki dentystycznej,
 • wiedzy w obszarze anatomii, fizjologii i patologii układu stomatognatycznego,
 • wdrażania nowych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych,
 • wykonywania protez stałych i ruchomych, epitez, szyn oraz aparatów ortodontycznych jako środków profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych układu stomatognatycznego na podstawie dostarczonych wycisków i według zaleceń lekarza dentysty,
 • podstawowych cech morfologicznych i czynnościowych układu stomatognatycznego,
 • oceny jakości materiałów stomatologicznych, właściwego ich zastosowania i przechowywania,
 • znajomości oddziaływania materiałów stomatologicznych na tkanki i organizm człowieka,
 • znajomości związków przyczynowo- skutkowych między źle wykonaną protezą, a zaburzeniem lub schorzeniem przez nią wywołanym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Techniki dentystyczne:

Absolwent kierunku Techniki dentystyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • pracowniach techniki dentystycznej (protetycznych),
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • firmach zajmujących się handlem materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonawstwa elementów protetycznych,
 • w jednostkach organizujących kształcenie zawodowe.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku techniki dentystyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)