Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku zdrowie publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zdrowie publiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • nauka o człowieku
 • podstawy ochrony środowiska i zdrowia środowiskowego
 • mikrobiologia
 • podstawy psychologii z elementami seksuologii
 • podstawy epidemiologii

 

Czym jest zdrowie publiczne? To dyscyplina obejmująca naukę, wiedzę i interdyscyplinarne działania społeczne i środowiskowe nadzorujące zdrowie populacji i jej dobrostan, monitorujące czynniki ryzyka dla zdrowia społecznego oraz sytuacji  kryzysowych takich jak epidemie czy katastrofy. To dziedzina zajmująca się także higieną publiczną, zdrowym stylem życia i jego aktywną promocją, jak również zapewnieniem struktury organizacyjnej i jej finansowania, koniecznych do realizacji wspomnianych wyżej celów.

Do wykonywania tych zadań przygotowują studia na kierunku Zdrowie publiczne.
Gdzie można je podjąć? Między innymi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Zdrowie publiczne prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zdrowie publiczne proponowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny zakłada pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Studenci poznają problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. WUM jako jedyna w Polsce uczelnia oferuje studentom zdrowia publicznego obowiązkowe zajęcia rozwijające kompetencje miękkie. Ponadto w autorskim programie studiów są moduły tzw. przedmiotów KOP, czyli Kompetencji społecznych oczekiwanych przez pracodawców. Należą do nich np. techniki uczenia się, pamięć doskonała, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie sobą w stresie, motywacja, komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, elementy przedsiębiorczości, wystąpienia publiczne, budowanie wizerunku, networking, czy wybrane zagadnienia dotyczące przywództwa.

Decydując się na s studia w WUM na kierunku Zdrowie Publiczne warto poznać bliżej uczelnię i jej ofertę. Jakie ma Warszawski Uniwersytet Medyczny opinie?

Daria, studentka Zdrowia publicznego mówi:

„Zdrowie publiczne to ciekawy i interdyscyplinarny kierunek. A Warszawski Uniwersytet Medyczny zapewnia w tej dziedzinie studia wyróżniające się na tle innych uczelni. Czuję jak bardzo się rozwijam studiując WUM i angażując się w pracę studenckiego koła naukowego zajmującego się promocją zdrowia. Realizując konferencje i akcje profilaktyczne, poznaję ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego i zdobywam bardzo wartościowe doświadczenie."

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zdrowie publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zdobędzie wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania organizmu ludzkiego,
 • rozwiązywania problemów zdrowotnych populacji na podstawie analizy uwarunkowań i zależności między stanem zdrowia społeczeństwa na danym terenie, procesów demograficznych, epidemiologicznych, ekonomicznych, społecznych i prawnych,
 • kontrolowania stanu epidemiologiczno-sanitarnego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • podstaw prawnych wykonywania zawodów medycznych,
 • norm i czynników wpływających na zdrowie psychiczne,
 • polityki ludnościowej,
 • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • organizacji i zarządzania usługami zdrowotnymi,
 • podstaw nadzoru sanitarno- epidemiologicznego,
 • podstaw ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych,
 • administracji państwowej, np. Ministerstwie Zdrowia,
 • administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta,
 • jednostkach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH,
 • firmach farmaceutycznych,
 • w agendach światowych, np. Światowej Organizacji Zdrowia - WHO oraz europejskich, np. Komisji Europejskiej, the European Public Health Association, European Health Parliament.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: średnią ocenę z dyplomu (wynik ukończenia studiów) - maksymalnie 70 pkt.; kryteria dodatkowe (udokumentowane) - maksymalnie 30 pkt.; Publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych; Czynny udział w konferencjach naukowych; Uzyskane nagrody/wyróżnienia; Praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych; Udział w szkoleniach/kursach/projektach; Wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)