Zdrowie publiczne - Warszawa

Zdrowie publiczne - Warszawa

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zdrowie publiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Zdrowie publiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

23.06.2024

Zdrowie publiczne studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Zdrowie publiczne w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 15 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi doradcy ubezpieczeniowego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw polityki zdrowotnej czy zarządzania usługami zdrowotnymi.

Zdrowie publiczne - Warszawa
Studia na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Zdrowie publiczne to kierunek odzwierciedlający aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Dziś bowiem potrzeba zarówno nowych pokoleń doskonale wykształconych lekarzy i pielęgniarek, ale także osób, które będą wiedziały, w jaki sposób kierować placówkami służby zdrowia. Chcesz być jedną z nich? Wybierz studia w Warszawie na kierunku zdrowie publiczne! W programie kształcenia możesz spodziewać się przedmiotów takich jak np. propedeutyka medycyny, systemy opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie czy analiza potrzeb, tworzenie i realizacja programów zdrowotnych. Podczas studiów dowiesz się, jak koordynować programy oświaty zdrowotnej, co stanowi aktualnie największe zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego, a także poznasz nowoczesne metody zarządzania. Twoje umiejętności oparte będą na stabilnych podstawach wiedzy prawniczej czy ekonomicznej.

Po zakończeniu studiów na kierunku zdrowie publiczne możesz szukać pracy w różnorodnych placówkach ochrony zdrowia. Absolwenci zajmują stanowiska w europejskich i światowych instytucjach — np. WHO, European Health Parliament, a także w administracji państwowej i samorządowej — w Ministerstwie Zdrowia oraz w urzędach miasta. Niektórzy specjaliści ds. zdrowia publicznego decydują się na rozwój kariery naukowej, znajdując pracę w różnorodnych instytucjach badawczych, takich jak Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Zdrowie publiczne Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Gdzie studiować kierunek zdrowie publiczne w Warszawie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku zdrowie publiczne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu WUM) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz Akademii Medycznej Humanum w Warszawie, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Kierunek zdrowie publiczne - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zdrowie publiczne w Warszawie

Osoby, które planują wziąć udział w rekrutacji na studia na kierunku zdrowie publiczne, powinny bardzo wcześnie zająć się przygotowaniami do egzaminów maturalnych. Studia na tym kierunku znajdują się na ogół w ofercie uczelni medycznych, trzeba jednak pamiętać, że ten profil kształcenia wykracza poza zwyczajne ramy kierunków medycznych. Interdyscyplinarnej wiedzy wymaga się już bowiem od kandydatów na tym kierunku. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę przedmioty takie jak: oczywiście biologia, chemia, matematyka, fizyka, lecz także WOS oraz język obcy nowożytni. Zorientuj się, co ma największe znaczenie w wymaganiach rekrutacyjnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek zdrowie publiczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne II stopnia więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie niestacjonarne I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów takie jak zdrowie publiczne mają bardzo rozbudowany program kształcenia. Wiedza i umiejętności abiturientów tego kierunku muszą mieć bowiem charakter interdyscyplinarny, obejmujący nie tylko nauki medyczne, lecz przede wszystkim prawnicze, ekonomiczne, czy marketingowe.

Specjalista do spraw zdrowia publicznego zajmuje się niejednokrotnie wdrażaniem różnego rodzaju projektów profilaktycznych, które wiążą się z doskonałą znajomością przepisów. Osoby te opracowują także najbardziej skuteczne plany marketingowe, dzięki którym projekty profilaktyczne dotrą do jak największego grona odbiorców. W siatce programowej znajdą się zatem przedmioty takie jak:

 • nauka o człowieku;
 • propedeutyka medycyny;
 • podstawy polityki zdrowotnej;
 • czy nawet podstawy ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Oprócz tego w siatce programowej znajdą się przedmioty takie jak:

 • finanse przedsiębiorstwa;
 • zarządzanie usługami zdrowotnymi;
 • planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan itd.

 

Specjaliści do spraw zdrowia publicznego powinni posiadać także szereg wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich. Zarządzanie placówkami medycznymi, wdrażanie projektów profilaktycznych, czy szeroko pojęta działalność edukatorska muszą wymagać dużej przebojowości, kontaktowości, doskonałej organizacji pracy oraz wysoko rozwiniętych zdolności analitycznego i trzeźwego myślenia.

Ile trwają studia na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Sprawdź

Zdrowie publiczne w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister
Jaka praca po zdrowiu publicznym

Jaka praca po zdrowiu publicznym

Studia na kierunku zdrowie publiczne dają swoim absolwentom bardzo dużo możliwości zawodowego rozwoju. Osoby, które decydują się na naukę o tym profilu, muszą jednak pamiętać, że ich praca będzie dynamiczna, zmienna i bardzo intensywna. Dziś niezwykle ważną rolę odgrywa profilaktyka chorób, co w praktyce oznacza, że nieustannie potrzebni są nowi specjaliści, którzy w sposób świadomy i zrównoważony będą nam o tym przypominać.

Uczelnie w Warszawie kształcą najlepszych specjalistów do spraw zdrowia publicznego, którzy przygotowani są do rozpoczęcia pracy w jednostkach takich jak:

 • stacje sanitarno-epidemiologiczne;
 • biura polityki zdrowotnej;
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
 • domy pomocy społecznej;
 • instytucje zajmujące się ochroną środowiska;
 • organy państwowe;
 • międzynarodowe organizacje prozdrowotne;
 • fundacje itd.

To, jak przebiegać będzie kariera absolwentów studiów na kierunku zdrowie publiczne ma bardzo indywidualny wymiar i wiąże się z jednostkowymi zainteresowaniami danego absolwenta. Część osób świetnie odnajdzie się w strukturach organizacyjnych, które wymagać będą doskonałej znajomości prawa, czy nawet zarządzania personelem medycznym.

Z kolei część absolwentów może czuć powołanie do pracy w roli edukatorów. To właśnie absolwenci studiów na kierunku zdrowie publiczne mogą być inicjatorami spotkań, warsztatów, prelekcji, wykładów, których celem będzie zwiększenie świadomości społecznej o profilaktyce zdrowotnej i wczesnym leczeniu różnego rodzaju chorób.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów zdrowie publiczne

Będąc absolwentem kierunku studiów Zdrowie publiczne w Warszawie, będziesz mieć przed sobą wiele możliwości zawodowych. Niektórzy studenci decydują się na pozostanie na uczelni, jednak większość szuka zatrudnienia m.in. w biurach polityki zdrowotnej, fundacjach, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, domach pomocy społecznej, międzynarodowych organizacjach zdrowotnych, a także w firmach ubezpieczeniowych. Absolwenci najczęściej decydują się na takie zawody jak m.in. doradca ubezpieczeniowy oraz specjalista do spraw zdrowia publicznego. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Doradca ubezpieczeniowy

Absolwenci Zdrowia publicznego mogą podjąć zatrudnienie na stanowisku doradcy ubezpieczeniowego. Czym się zajmują? Doradca ubezpieczeniowy najczęściej odpowiada za kontakt z klientem, a także doradzenie mu najkorzystniejszego pakietu ubezpieczeniowego, który najlepiej spełnia potrzeby klienta. Do innych obowiązków dorady ubezpieczeniowego możemy również zaliczyć utrzymywanie kontaktu z klientem, poprzez polecanie nowych ofert, a także przedłużanie umów. Mediana zarobków doradcy ubezpieczeniowego wynosi około 4640 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw zdrowia publicznego

Po ukończeniu studiów na kierunku Zdrowie publiczne absolwenci mogą również podjąć zatrudnienie jako specjaliści do spraw zdrowia publicznego. Specjalista do spraw zdrowia publicznego odpowiada m.in. za promowanie zdrowego trybu życia, a także zachowań prozdrowotnych. Do jego zadań możemy zaliczyć np. prowadzenie szkoleń na temat odżywiania, a także profilaktyki. Mediana zarobków specjalisty do spraw zdrowia publicznego wynosi około 4300 zł brutto miesięcznie.

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami. 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie publiczne Warszawa studia i stopnia

Zdrowie publiczne Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie publiczne Warszawa studia stacjonarne

Zdrowie publiczne Warszawa studia niestacjonarne

Zdrowie publiczne w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie?

Kierunki studiów w Warszawie takie jak zdrowie publiczne mogą być świetną drogą rozwoju dla osób, które uwielbiają dynamiczną pracę w grupie i które chciałby mieć realny wpływ świadomość zdrowotną społeczeństwa.

Karolina, studentka trzeciego roku zdrowia publicznego, twierdzi:

Studia na kierunku zdrowie publiczne wybrałam trochę w ciemno, w ogóle nie żałuję jednak swojej decyzji. Zdobywam tu bardzo ciekawe doświadczenie, w przyszłości chciałabym organizować i prowadzić przede wszystkim warsztaty dla seniorów, dzięki którym znacznie poprawi się ich komfort życia. Dzięki tym studiom poznaję różne aspekty tego typu działalności organizacyjnej, co jest niezwykle pomocne i praktyczne!

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia