Produkcja form audiowizualnych

Produkcja form audiowizualnych

Produkcja form audiowizualnych

07.02.2022

Produkcja form audiowizualnych – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku produkcja form audiowizualnych na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku produkcja form audiowizualnych w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku produkcja form audiowizualnych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • estetyka filmu
 • historia kina polskiego
 • gospodarcza historia kina polskiego
 • historia kina powszechnego
 • specyfika profesji producenta filmowego
 • festiwale filmowe jako przestrzeń pracy producenta

 

Ile pracy należy włożyć i jakie działania wykonać, aby powstał film? Wyliczać można niemal bez końca. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że produkcja filmu, czy też innych form audiowizualnych to praca zespołowa, która wymaga nie tylko wizji artystycznych, lecz także działań związanych z zarządzaniem, ekonomią, a nawet logistyką. To ogromna machina, w której muszą prawidłowo funkcjonować wszystkie jej elementy. A kto sprawuje pieczę nad nimi? Producent, który pracuję nad powstaniem filmu od pomysłu po jego dystrybucję. To długa droga? Tak, ale niezwykle interesująca. Jak ona wygląda można przekonać się wybierając kierunek Produkcja form audiowizualnych, który oferuje Uniwersytet Gdański i który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Produkcja form audiowizualnych realizowany na Uniwersytecie Gdańskim posiada charakter praktyczny i stanowi przygotowanie do działalności na współczesnym rynku audiowizualnym w zawodzie producenta filmowego i audiowizualnego. Kształcenie prowadzone jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Produkcja form audiowizualnych na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: estetyka filmu, historia kina polskiego, gospodarcza historia kina polskiego, historia kina powszechnego, specyfika profesji producenta filmowego, festiwale filmowe jako przestrzeń pracy producenta, międzynarodowy rynek filmowy, internetowe i interaktywne formy audiowizualne, tok produkcji filmu, system produkcyjny w telewizji, produkcji krótkich form filmowych, produkcja i finansowanie form użytkowych, europejskie źródła finansowania produkcji filmowej, organizacja imprez i wydarzeń, budżetowanie filmu fabularnego, analiza forma scenariuszowych, planowanie przebiegu produkcji, realizacja formatów telewizyjnych, montaż filmowy i udźwiękowienie filmu.

Realizowany program odzwierciedla porządek prac związanych z produkcją form audiowizualnych: od teorii i metodologii, wzbogaconej o niezbędną wiedzę historyczną dotyczącą kina, telewizji, nowych mediów, ewolucji przemysłu filmowego, przez wszystkie etapy prac koncepcyjnych i wstępnych, po kolejne stopnie produkcji- w aspekcie prawnym, menedżerskim, ekonomicznym, promocyjnym, technologicznym i organizacyjnym. Prowadzone zajęcia wyraźnie pokazują jak szeroką wiedzę i jak liczne umiejętności musi posiadać współczesny producent.

A co po studiach? Absolwenci Produkcji form audiowizualnych na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w branży filmowej, produkcji telewizyjnej, branży reklamowej, social mediach, mediach tradycyjnych, firmach zajmujących się audiowizualną oprawą koncertów, festiwali oraz wydarzeń kulturalnych, firmach dystrybucyjnych.

 

Opinie

Gdańsk jest olbrzymim ośrodkiem akademickim, w którym każda osoba zainteresowana zdobyciem wysokiej jakości wykształcenia odnajdzie swoje miejsce. Produkcja form audiowizualnych jest kierunkiem wyjątkowym, który podkreśla fakt, iż Trójmiasto staje się istotnym ośrodkiem kultury wizualnej. A jakie opinie ma Uniwersytet Gdański? Joanna, studentka Produkcji form audiowizualnych mówi:

„Studiowanie Produkcji form audiowizualnych na Uniwersytecie Gdańskim to coś więcej niż studia. To przygoda. Niezwykłe doświadczenie, które polecam wszystkim tym, których pasjonuje film i wszystkie działania, które wiążą się z jego powstawaniem. Świetna sprawa. Polecam.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH - ważne informacje

Produkcja form audiowizualnych studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Produkcję form audiowizualnych na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Produkcja form audiowizualnych na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii kina polskiego i historii kina powszechnego,
 • międzynarodowego rynku filmowego,
 • finansowania produkcji filmowej,
 • prowadzenia firmy na rynku medialnym,
 • budżetowania,
 • zarządzania procesem i zespołem produkcyjnym,
 • zawierania umów prawno- autorskich,
 • realizacji filmowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Produkcja form audiowizualnych:

Absolwent kierunku Produkcja form audiowizualnych na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • branży filmowej,
 • produkcji telewizyjnej,
 • branży reklamowej,
 • social mediach,
 • mediach tradycyjnych,
 • firmach zajmujących się audiowizualną oprawą koncertów, festiwali oraz wydarzeń kulturalnych,
 • firmach dystrybucyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)