Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód – Uniwersytet Gdański

Gospodarka wodna obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz szeroko pojętą ochronę jej zasobów. Zajmuje się monitorowaniem, planowaniem i koordynacją zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. To także kierunek kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim, który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kształcenie na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie, metod ich monitorowania i gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium, sporządzania dokumentacji hydrologicznych, jak również oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki. Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: biologia wód, chemia wód, meteorologia i klimatologia, hydrologia ogólna, podstawy gospodarki wodnej, matematyka ze statystyką, geodezja i kartografia, mikrobiologia, ochrona przyrody, hydraulika i hydromechanika, hydrologia pobrzeży, podstawy teledetekcji środowiska, systemy informacji geograficznej, budownictwo wodne i ochrona wybrzeży, oczyszczanie wody, hydrograficzne metody badań, metody numeryczne i programowanie, melioracje wodne, mała i duża retencja.

Program studiów zawiera liczne zajęcia praktyczne, takie jak: zajęcia terenowe, laboratoria, warsztaty i konwersatoria. Oprócz tego, studenci odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką wodną. A co po studiach? Absolwenci Gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w laboratoriach badawczych, jednostkach administracji samorządowej, instytutach meteorologii i gospodarki wodnej, urzędach morskich, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, regionalnych zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach melioracyjnych.

Chcąc studiować Gospodarkę wodną i ochronę zasobów wód należy udać się na Uniwersytet Gdański. Czy to dobra uczelnia? Warto w niej studiować? Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Marcin, student Gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Gdańskim na drugim roku i jestem z tych studiów zadowolony. UG to ważna i bardzo dobra uczelnia. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę wodną i ochronę zasobów wód na UG:

Absolwent kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologii i chemii wód,
 • meteorologii i klimatologii,
 • geodezji i kartografii,
 • modelowania hydrologicznego,
 • ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,
 • gospodarowania wodą na terenach naturalnych i przekształconych antropogenicznie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód:

Absolwent kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych,
 • jednostkach administracji samorządowej,
 • instytutach meteorologii i gospodarki wodnej,
 • urzędach morskich,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • regionalnych zarządach gospodarki wodnej,
 • przedsiębiorstwach melioracyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie kwalifikacyjnym na kierunek Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim brane pod uwagę są następujące przedmioty: język obcy nowożytny, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia.


 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)