Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

07.02.2022

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia wód
 • chemia wód
 • meteorologia i klimatologia
 • hydrologia ogólna
 • podstawy gospodarki wodnej
 • matematyka ze statystyką
 • geodezja i kartografia
 • mikrobiologia

 

Gospodarka wodna obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz szeroko pojętą ochronę jej zasobów. Zajmuje się monitorowaniem, planowaniem i koordynacją zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. To także kierunek kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim, który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kształcenie na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie, metod ich monitorowania i gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium, sporządzania dokumentacji hydrologicznych, jak również oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki. Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: biologia wód, chemia wód, meteorologia i klimatologia, hydrologia ogólna, podstawy gospodarki wodnej, matematyka ze statystyką, geodezja i kartografia, mikrobiologia, ochrona przyrody, hydraulika i hydromechanika, hydrologia pobrzeży, podstawy teledetekcji środowiska, systemy informacji geograficznej, budownictwo wodne i ochrona wybrzeży, oczyszczanie wody, hydrograficzne metody badań, metody numeryczne i programowanie, melioracje wodne, mała i duża retencja.

Program studiów zawiera liczne zajęcia praktyczne, takie jak: zajęcia terenowe, laboratoria, warsztaty i konwersatoria. Oprócz tego, studenci odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką wodną. A co po studiach? Absolwenci Gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w laboratoriach badawczych, jednostkach administracji samorządowej, instytutach meteorologii i gospodarki wodnej, urzędach morskich, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, regionalnych zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach melioracyjnych.

 

Opinie

Chcąc studiować Gospodarkę wodną i ochronę zasobów wód należy udać się na Uniwersytet Gdański. Czy to dobra uczelnia? Warto w niej studiować? Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Marcin, student Gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Gdańskim na drugim roku i jestem z tych studiów zadowolony. UG to ważna i bardzo dobra uczelnia. „

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD - ważne informacje

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód studia Gdańsk

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę wodną i ochronę zasobów wód na UG:

Absolwent kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologii i chemii wód,
 • meteorologii i klimatologii,
 • geodezji i kartografii,
 • modelowania hydrologicznego,
 • ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,
 • gospodarowania wodą na terenach naturalnych i przekształconych antropogenicznie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód:

Absolwent kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych,
 • jednostkach administracji samorządowej,
 • instytutach meteorologii i gospodarki wodnej,
 • urzędach morskich,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • regionalnych zarządach gospodarki wodnej,
 • przedsiębiorstwach melioracyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)