Studia geograficzne Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Studia geograficzne Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Studia geograficzne Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Największy wybór studiów

geograficznych w Trójmieście

Odkryj kierunki geograficzne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

07.06.2022

Studia geograficzne Gdańsk |Gdynia | Sopot

Studia geograficzne w Trójmieście to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia geograficzne Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia geograficzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 16 maja 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia geograficzne w Trójmieście

Studia geograficzne w Trójmieście to zestaw propozycji kształcenia, którymi powinni zainteresować się ci, którzy pragną zaznajomić się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania środowiska życia człowieka. Dzięki bogatym programom nauczania można rozwinąć umiejętność poruszania się po tematach meteorologii i klimatologii, geologii, geografii ekonomicznej, geografii społecznej, czy geomorfologii, ale oprócz tego pozyskać kompleksową wiedzę z zakresu zjawisk biologicznych, fizycznych, chemicznych i geologicznych oraz procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku morskim.

 

Najpopularniejsze kierunki geograficzne w Trójmieście: Geografia, Oceanografia.

 

Praca po studiach geograficznych

Absolwenci studiów geograficznych znajdują zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczych, jednostkach geodezyjnych, instytutach naukowych, podmiotach odpowiedzialnych za ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego, instytucjach zajmujących się osłoną hydrometeorologiczną.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Trójmieście na popularnych stanowiskach związanych z geografią wahają się od 3000 zł do 6500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia geograficzne w Trójmieście w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, biologia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA GEOGRAFICZNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Geodezja i kartografia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Geografia stacjonarne I stopnia
Geografia fizyczna z geoinformacją stacjonarne II stopnia
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis stacjonarne II stopnia
Geologia stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie są studia geograficzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI GEOGRAFICZNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia geograficzne

Aby dołączyć do grona uczących się na studiach geograficznych w Gdańsku, należy wziąć udział w tzw. konkursie świadectw. Należy przyłożyć się do języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego z grona przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI GEOGRAFICZNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

STUDIA GEOGRAFICZNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia geograficzne w Trójmieście?

Dobrze wiemy, że Gdańsk to najważniejsze miasto województwa pomorskiego, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską. Jeśli miasto posiada takie walory, to studia geograficzne w nim muszą być, po prostu, pasjonujące.

Studia geograficzne w Gdańsku to propozycja dla prawdziwych odkrywców. Dzięki nim można poznać prawa rządzące obiegiem wody w przyrodzie i metody ich monitorowania, zagłębić się w paleontologię, a potem przeprowadzać badania naukowe na specjalistycznym statku naukowo- badawczym.

Studia geograficzne w Gdańsku prowadzone są na Uniwersytecie Gdańskim, a ich oferta edukacyjna przyciąga uwagę, przede wszystkim, z faktu, iż występują w niej Oceanografia oraz Akwakultura.

Tutejszy Wydział Oceanografii i Geografii wyróżnia się na tle podobnych wydziałów w naszym kraju, przede wszystkim, tematyką prac badawczych oraz kształceniem w dziedzinach związanych z morzem. Wydział posiada, między innym, dwie terenowe stacje badawcze: Stację Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu ze znanym w całym kraju fokarium oraz Stację Limnologiczną w Borucinie.

Absolwenci studiów geograficznych w Gdańsku pracują jako specjaliści w zakresie oceanografii, geografii, gospodarki przestrzennej, geologii i ochrony środowiska. Jeśli chcesz odbyć ciekawą podróż, to koniecznie zapoznaj się z tym, co mogą zaoferować studia geograficzne w Gdańsku.

 

Studia geograficzne w Trójmieście możemy podzielić w zależności od typu na:

 • studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie);
 • studia II stopnia (magisterskie).

 

To, ile będzie trwać kształcenie na uczelni wyższej, zależy od tego, jak uczelnię wybierzesz. Nauka I stopnia na uniwersytetach trwa na ogół trzy lata i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Na politechnikach z kolei studenci podczas kształcenia I stopnia zdobywają wiedzę przez 3,5 roku (7 semestrów) i otrzymują tytuł inżyniera.

Po zakończeniu studiów I stopnia czas na kontynuację nauki. Studenci, którzy chcą dalej poszerzać swoją wiedzę z nauk chemicznych, kształcą się na studiach magisterskich, które również mogą się od siebie nieco różnić.

Osoby decydujące się na dalszą naukę na uniwersytetach będą zdobywać wiedzę przez 2 dwa lata. Studentów politechnik czeka półtora roku nauki. Studia magisterskie to czas dopracowania wiedzy i doszlifowania umiejętności oraz oczywiście przygotowania do obrony najważniejszej pracy dyplomowej.

 

Jeśli chcesz rozpocząć studia, musisz wybrać również tryb nauki. Masz do wyboru:

 • studia stacjonarne;
 • studia niestacjonarne.

 

Studia stacjonarne cieszą się największą popularnością w grupie kierunków chemicznych. Ma to związek z laboratoriami, które odbywają się podczas zajęć. Stanowią one bardzo ważną część podstawy programowej, przez co trudno byłoby je włączyć w plan studiów zaocznych. Studia stacjonarne w Trójmieście na państwowych uczelniach nie wiążą się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne.

W grupie geograficznych studiów niestacjonarnych również znalazło się kilka kierunków studiów. To doby wybór dla osób, które chciałyby połączyć ze sobą różnorodne aktywności (np. pracę oraz naukę). Warto pamiętać jednak, że kształcenie niestacjonarne (zaoczne) jest odpłatne niezależnie, czy to oferta przygotowana przez uczelnię państwową czy prywatną.

czytaj dalej studia w Trójmieście

 

Kierunki studiów geograficznych w Trójmieście:

Studia geograficzne od wielu dekad znajdują się w ofercie różnorodnych ośrodków akademickich. Tak dzieje się również w przypadku uczelni w Trójmieście. Jeśli zatem czujesz, że twoje zainteresowania oscylują właśnie w obrębie geografii i to z nią chciałbyś związać swoją zawodową przyszłość, to otrzymasz taką możliwość, jeśli zdecydujesz się na naukę na wybrzeżu.

W ofercie trójmiejskich ośrodków akademickich znalazły się zarówno te tradycyjne propozycje, jak i te bardziej nowoczesne. Do pierwszej, doskonale znanej grupy można zaliczyć chociażby geografię, geodezję i kartografię czy geologię.

Dyscyplina taka jak geografia wciąż idzie z duchem czasu. Dziś mamy dostęp do bardzo szczegółowych map, zdjęć satelitarnych, nawigacji. Tempo tego rozwoju dostrzegają także uczelnie w Trójmieście i przygotowują one taką ofertę studiów geograficznych, która będzie jak najbardziej aktualna i dostosowana do potrzeb aktualnego rynku zatrudnienia.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów geograficznych w Trójmieście:

 • geodezja i kartografia;
 • geografia;
 • geografia fizyczna z geoinformacją;
 • geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS;
 • geologia;
 • gospodarka przestrzenna.

czytaj dalej kierunki studiów w Trójmieście

 

Gdzie studiować studia geograficzne w Trójmieście?

Uczelnie w Trójmieście, które mają w swojej ofercie studia geograficzne to dwa bardzo potężne ośrodki akademickie, które cieszą się uznaniem nie tylko na Wybrzeżu i w Polsce, lecz także w Europie. Jeśli je wybierzesz, to pamiętaj o tym, że każdą z tych szkół cechują najwyższe standardy nauczania. Nie będziesz się zatem musiał obawiać o jakość swojego wykształcenia.

Pierwsza z tych szkół to Uniwersytet Gdański, druga – Politechnika Gdańska. Zastanów się, która z tych uczelni lepiej odzwierciedli twoje intelektualne oczekiwania! Sprawdź, jakie kierunki możesz studiować na uniwersytecie, a jakie na politechnice, porównaj programy kształcenia, weź udział w dniach otwartych. Pamiętaj że studia pomiędzy poszczególnymi szkołami różnią się jeszcze czasem trwania.

Ukończenie nauki na I stopniu na uniwersytecie zagwarantuje ci tytuł licencjata, a na politechnice – inżyniera. Pamiętaj również o tym, że obie te uczelnie są państwowe. Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, unikniesz opłat za czesne! Możesz mieć pewność, że wybierając studia geograficzne w Trójmieście, będziesz się kształcić na doskonale przygotowanych do tego uczelniach!

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki geograficzne w Trójmieście:

 • Politechnika Gdańska;
 • Uniwersytet Gdański.

czytaj dalej studia w Trójmieście

 

Jak wybrać studia geograficzne w Trójmieście, aby mieć dobrą pracę?

Pytanie. jak wybrać studia, aby mieć dobrą pracę, spędza sen z powiek niemal każdego absolwenta szkoły średniej, który wybiera kształcenie wyższe. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy maturzyści potrafią podjąć racjonalne decyzje, które pozwolą im się odnaleźć na aktualnym rynku zatrudnienia? Niestety – na te pytania nie można udzielić jednoznacznych odpowiedzi.

My możemy jedynie udzielić garści porad, które być może choć odrobinę ułatwią ten trudny i odpowiedzialny wybór, który rzutuje na właściwie całe dorosłe życie. Jeśli nawet nie będziesz pracować w zawodzie, to rzucać się to będzie cieniem na wszystkie wykonywane przez ciebie obowiązki.

Przede wszystkim na początku zadbaj o to, by wybrać kierunek zgodny z twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Pamiętaj w szczególności o tym, że nawet studia geograficzne znacząco różnią się w swoim obrębie! Zupełnie inne aspiracje będą bowiem towarzyszyć nauczycielom geografii, a jeszcze inne osobom, które wybiorą studia na kierunku takim jak gospodarka przestrzenna.

Pamiętaj o tym, by wybrać kierunek, który odzwierciedlać będzie twoje zainteresowania – wtedy już masz na starcie większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy! Dlaczego? Do nauki będziesz podchodzić bowiem z pasją i zaangażowaniem.

Zastanów się również nad tym, co dla ciebie właściwie oznacza termin taki jak „dobra praca”. Co właściwie się za nim kryje? Pamiętaj, że wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji to dopiero jedna ze składowych. Pomyśl nad tym, co jeszcze jest dla ciebie ważne. Dobrą, satysfakcjonującą pracę powinny charakteryzować jeszcze takie elementy jak atmosfera wsparcia, możliwość dalszego, intelektualnego rozwoju, postawa pro-pracownicza.

Oczywiście podczas wyboru kierunków, możesz również śledzić to, jak wygląda aktualny rynek pracy, jacy specjaliści są poszukiwani, jakie umiejętności najbardziej doceniane są przez pracodawców. Pamiętaj jednak w szczególności o tym, że największe znaczenie będzie mieć twoja pasja i wiara we własne możliwości – to one niejednokrotnie sprawiają, że będziesz wiedział, jak marzenie o atrakcyjnej pracy przekuć w rzeczywistość!

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej to między innymi:

 • nauczyciel geografii;
 • geodeta;
 • kartograf;
 • architekt krajobrazu;
 • planista;
 • meteorolog;
 • naukowiec itd.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Trójmieście?

Bogactwo propozycji przygotowanych przez stołeczne ośrodki akademickie może być przytłaczające. Jak zatem wybrać uczelnię wyższą w Trójmieście, aby czerpać radość z nauki? Zacznij od poszukiwania idealnego kierunku studiów i odpowiedz sobie na pytanie, czego tak naprawdę chcesz się uczyć. Bliżej ci do kierunku takiego jak geografia czy może bardziej fascynują cię treści związane z geologią? Im szybciej poznasz odpowiedź na to pytanie, tym łatwiej będzie podjąć ci odpowiednią decyzję!

Jeśli wybierasz jedną z warszawskich uczelni, sprawdź, czy kierunek, na który się zdecydowałeś, znajduje się w jej ofercie. Tak? W takim razie czas, by bliżej przyjrzeć się tej konkretnej szkole wyższej. Co możesz zrobić?

 • szczegółowo przenalizuj ofertę dydaktyczną uczelni;
 • sprawdź, jakie przedmioty znajdują się w programie kształcenia;
 • szukaj informacji i opinii w Internecie;
 • zaczerpnij porad znajomych.

Pamiętaj o tym, że jeśli wybierasz uczelnię wyższą, podejmujesz decyzję na co najmniej trzy kolejne lata kształcenia. Postaraj się zatem odłożyć emocje na bok i opieraj się na chłodnej analizie plusów i minusów. Uczelnie idealne nie istnieją – możesz jednak wybrać jednak taką szkołę, która pozwoli ci na realizację marzeń!

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia geograficzne w Trójmieście?

Każdy maturzysta wielokrotnie zastanawia się nad tym, czy warto iść na studia. Oczywiście łatwo jest dziś znaleźć zarówno zwolenników, jak i przeciwników nauki wyższej. Zastanów się jednak logicznie, jakie ty korzyści będziesz czerpać ze studiowania! Przede wszystkim poszerzysz swoją wiedzę i kwalifikacje. Pamiętaj również o tym, że znaczna część zawodów wymaga po prostu wykształcenia wyższego!

Studia geograficzne w Trójmieście charakteryzują się wysokim poziomem nauczania. Każdy student, który je wybiera, musi mieć jednak świadomość, że czeka go wiele wyrzeczeń oraz trudnych intelektualnych chwil. Przed ostatecznym wyborem profilu kształcenia odpowiedz sobie zatem szczerze na pytanie, czy jesteś gotowy, by podjąć się wyzwań, jakie niosą ze sobą studia geograficzne.

Oczywiście Trójmiasto cieszy się dużą popularnością wśród studentów, którzy rozpoczynają tutaj studia. W praktyce oznacza to, że każdy z ośrodków akademickich dba, by poziom nauczania był na jak najwyższym poziomie. W przypadku studiów geograficznych nie jest to takie proste! Studenci muszą mieć bowiem dostęp do najlepszych laboratoriów, nowoczesnego sprzętu i sal ćwiczeniowych.

Wysokie standardy nauczania w przypadku studiów geograficznych to jedno. Studenci muszą rozwijać swoje kompetencje przy użyciu nowoczesnych sprzętów – tylko dzięki temu będą mogli rozwinąć swoje kompetencje nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.

Studia geograficzne warto wybrać również dlatego, że studenci dzięki kształceniu w Trójmieście mają dostęp do praktyk i staży w nowoczesnych laboratoriach czy ośrodkach diagnostycznych. Trómiasto to miejsce, które tętni życiem i stanowi wyzwanie – zwłaszcza dla przyjezdnych studentów. Po odpowiednim zaklimatyzowaniu będą oni mieć jednak pewność, że wybrali bardzo dobrze, ponieważ praca dla najzdolniejszych abiturientów szkół wyższych jest na wyciągnięcie ręki!

Studia w Trójmieście to oczywiście nie tylko żmudne godziny spędzone na nauce, lecz także możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego! Na wybrzeżu na studentów czeka wiele różnorodnych atrakcji, dzięki którym będą oni w pełni korzystać z najpiękniejszych lat akademickiego życia!

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach geograficznych

Praca, którą mogą wykonywać absolwenci studiów geograficznych w Gdańsku to bardzo ciekawy obszar zawodowy. Dokładna droga oraz wykonywana profesja uzależniona jest od tego, jaki ukończyło się kierunek studiów.

Absolwenci kierunku Oceanografia przygotowani są do pracy w laboratoriach badawczych, instytucjach naukowych, przemyśle, rybołówstwie, w urzędach nadzoru i kształtowania środowiska morskiego, administracji państwowej i samorządowej, a także w placówkach zajmujących się edukacją oraz w branży turystycznej.

Absolwenci Gospodarki przestrzennej mogą znaleźć zatrudnienie w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju regionalnego i społeczno- gospodarczego, przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych, instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej, agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.

Po ukończeniu kierunku Geografia można znaleźć zatrudnienie w podmiotach gospodarczych zajmujących się, między innymi: ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, osłoną hydrometeorologiczną kraju, planowaniem przestrzennym, kształtowaniem warunków życia ludzi, organizacją działalności społeczno- gospodarczej.

Natomiast, absolwenci Gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód mogą pracować w jednostkach administracji samorządowej, instytucjach zajmujących się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (między innymi: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Morskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przedsiębiorstwa melioracji, laboratoria badawcze), biurach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, biurach zarządzania kryzysowego, stacjach sanitarno- epidemiologicznych. 

Będąc absolwentem Geologii można znaleźć zatrudnienie w firmach świadczących usługi geologiczne, takich jak pomiary czy badania, w administracji państwowej (na przykład w wydziałach: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska) oraz administracji publicznej.

WARTO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET GDAŃSKI STUDIA GEOGRAFICZNE

Wydział Oceanografii i Geografii:

 • Akwakultura. Biznes i technologia;
 • Geografia;
 • Geologia;
 • Gospodarka przestrzenna;
 • Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód;
 • Oceanografia.

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)