Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Na nauczycielach spoczywa olbrzymia odpowiedzialność. Kształtują młode umysły, uczą postrzegania świata, wpajają to, co najważniejsze. Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że aby uczyć najpierw samemu trzeba pozyskać wiedzę oraz liczne umiejętności i kompetencje. Do zawodu nauczyciela przygotowują studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, który prowadzony jest w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Są to studia jednolite magisterskie.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dają kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach zerowych, nauczyciela w klasach 1-3 szkoły podstawowej, pedagoga szkolnego, jak również do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.

Do realizacji zajęć wykorzystywane są pracownie, w których studenci przygotowują się do pełnienia obowiązków zawodowych. Rozwijają swoje umiejętności wykorzystując nowe media w dydaktyce, uczą się jak pracować z dzieckiem zdolnym i dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz jak rozwijać u dzieci kompetencje związane ze sztuką.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ma bogate doświadczenie w zakresie kształcenia nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, a absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z sukcesami pracują w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej,
  • klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka,
  • roli nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowania uczniów,
  • norm, procedur i praktyk stosowanych w działalności pedagogicznej,
  • sposobów projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej,
  • praw dziecka i osób z niepełnosprawnościami,
  • projektowania i realizowania programów nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów,
  • monitorowania postępów uczniów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • przedszkolach i klasach zerowych,
  • klasach 1-3 szkoły podstawowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)