Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

30.01.2022

Turystyka i rekreacja – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w KAAFM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja nastawiony jest na pozyskanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym możliwe jest znalezienie pracy nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej. W toku studiów studenci zaznajamiają się z geografią turystyczną świata, Europy i Polski, geografią społeczno- ekonomiczną, prawem w turystyce i rekreacji, organizacją i logistyką imprez turystycznych i rekreacyjnych, marketingiem usług turystycznych, czy projektowaniem przedsięwzięć turystycznych.

Absolwenci studiów na kierunku Turystyka i rekreacja posiadają obszerną wiedzę i liczne umiejętności i kompetencje, które razem stanowią przepustkę do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych o różnym charakterze, a zatem w biurach podróży, czy informacji turystycznej, jak również do prowadzenia własnej działalności na rynku usług turystycznych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia społeczno- ekonomiczna
 • historia kultury i sztuki
 • prawo w turystyce i rekreacji
 • projektowanie przedsięwzięć turystycznych
 • marketing usług turystycznych
 • systemy informacji i rezerwacji w turystyce

 

Turystyka i rekreacja to kierunek dla odkrywców. To kierunek dla osób ciekawych, które nie lubią bezczynnie siedzieć w domu. Studia uczą jak funkcjonują przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne i rekreacyjne, jak zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym i organizować imprezy rekreacyjne oraz jak organizować czas wolny uczestnikom imprez turystycznych i rekreacyjnych. Lubicie aktywnie spędzać czas? Jeśli tak, to wybierzcie Turystykę i rekreację w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Turystyka i rekreacja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia. Kształci pracowników branży turystycznej. Program studiów skonstruowany jest w taki sposób, aby absolwenci umieli działać w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także pracować na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej.

Program zawiera między innymi takie przedmioty jak: geografia społeczno- ekonomiczna, historia kultury i sztuki, prawo w turystyce i rekreacji, projektowanie przedsięwzięć turystycznych, marketing usług turystycznych, systemy informacji i rezerwacji w turystyce, metody oceny atrakcyjności obszarów dla inwestycji turystycznych, informatyczne systemy zarządzania hotelem i przedsiębiorstwem turystycznym. Studenci w czasie studiów uczestniczą w licznych warsztatach specjalistycznych, ćwiczeniach terenowych oraz odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Absolwenci Turystyki i rekreacji mogą znaleźć zatrudnienie w hotelach, podmiotach wyspecjalizowanych w obsłudze segmentu podróży biznesowych, agencjach eventowych, biurach podróży, informacji turystycznej, biurach przewoźników turystycznych. Zdobyte umiejętności i kompetencje pozwalają również na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA  - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekreacja studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Turystykę i rekreację w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • geografii turystycznej Polski, Europy i świata,
 • planowania rozwoju funkcji turystycznych,
 • zasad obsługi ruchu turystycznego,
 • organizacji przestrzeni turystycznej,
 • marketingu usług turystycznych,
 • metod oceny atrakcyjności obszarów dla inwestycji turystycznych,
 • systemów informacji i rezerwacji w turystyce.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • hotelach,
 • agencjach eventowych,
 • biurach podróży,
 • informacji turystycznej,
 • biurach przewoźników turystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)