Logistyka

Logistyka

Logistyka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Logistyka – Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

Studia logistyka w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Logistyka od kilku lat zajmuje najwyższe miejsca w rankingach popularności. Co jest przyczyną dużej popularności? Rynek pracy coraz częściej poszukuje specjalistów, którzy potrafią zaplanować, kontrolować i zrealizować efektywny ekonomicznie przepływ surowców, czy materiałów. Naturalnie, aby robić to skutecznie i prawidłowo niezbędne jest do tego szeroka wiedza. Można ją nabyć w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi, gdzie Logistyka prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Specjalność Logistyka realizowany w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi zakłada pozyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do operacyjnego zarządzania logistycznego. Studenci zgłębiają zagadnienia z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także rozwijają umiejętności menedżerskie. Poznają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi, jak również zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Zaznajamiają się także z istotą podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasadami sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, jak również istotą logistycznej obsługi klienta.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na specjalności Logistyka w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia,
 • makroekonomia,
 • matematyka,
 • analiza ekonomiczna,
 • prawo gospodarcze,
 • logistyka produkcji,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • ekonomika transportu,
 • bazy danych w logistyce,
 • logistyka dystrybucji,
 • projektowanie procesów logistycznych,
 • rachunkowość zarządcza,
 • normalizacja i zarządzanie jakością,
 • logistyka magazynowania,
 • zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw,
 • audyt i doskonalenie systemów logistycznych

 

Nabywane umiejętności

Logistyka w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki jest specjalnością dostarczającą szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności. Absolwenci wyróżniają się wiedzą na temat zarządzania procesem produkcyjnym i usługami, identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych, przeprowadzania analizy procesowej łańcucha dostaw, wykorzystywania metod ilościowych w zarządzaniu zasobami materiałowymi, czy analizy struktur i strategii w handlu.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach usługowych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno- transportowych, czy jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką.

 

Opinie

Studia w Łodzi to temat, o którym można długo dyskutować, a miejsca zdobywania wykształcenia wymieniać bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani, a podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Logistykę, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obrany przez nas kierunek. Zapytajmy więc, jakie ma Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi opinie? Kuba, student Logistyki mówi:

„Logistyka to nowoczesna dziedzina. Żeby się w niej sprawdzić trzeba mieć nie tylko bogatą, ale i aktualną wiedzę. Wybrałem więc Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki, ponieważ jest to uczelnia, która zapewnia wysokiej jakości wykształcenie, dostosowane do wymagań branży i całego rynku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi:

Absolwent specjalności Logistyka w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • towaroznawstwa,
 • zarządzania produkcją i usługami,
 • logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • logistyki zaopatrzenia,
 • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce,
 • ekonomiki transportu,
 • projektowania procesów gospodarczych i zarządzania nimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Logistyka:

Absolwent specjalności Logistyka w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • centrach logistycznych,
 • firmach spedycyjno- transportowych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Komentarze (0)