Studia logistyczne Łódź

Studia logistyczne Łódź

Studia logistyczne Łódź

Największy wybór studiów

logistycznych w Łodzi

Odkryj kierunki logistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia logistyczne w Łodzi | woj. łódzkie

Studia logistyczne w Łodzo to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są Studia logistyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI LOGISTYCZNE W ŁODZI

SORTOWANIE:

KIERUNKI LOGISTYCZNE W ŁODZI

Rekrutacja i wymagania na studia logistyczne w Łodzi

Aby dostać się na studia logistyczne, należy dość dużo energii poświęcić matematyce, informatyce lub geografii, to przedmioty, których wyniki matur są najczęściej brane pod uwagę.

Do każdego kierunku zalecamy sprawdzić konkretne wymagania. To pomoże Wam zdecydować się dokąd zamierzacie składać dokumenty.

Logistyka to studia dla logicznie i sprawnie myślących, logistycy to osoby, które we krwi mają zarządzanie i nie boją się trudnych rzeczy typu: budowa maszyn. To wymagające studia łączące wiele rodzajów nauk!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W ŁODZIPOLECANE DLA CIEBIE

STUDIA LOGISTYCZNE W ŁODZI - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia logistyczne w Łodzi

Cóż takiego kryje się pod nazwą logistyka? To zdaje się dość nowy termin… zdaje się, ale to tylko złudzenie. Logistyka powstała już w X wieku n.e. i wywodzi się z wojskowych tradycji Bizancjum. Obok sztuki wojennej, zajmowała niezwykle ważną część struktury organizacyjnej eskapad.Koncepcja współczesnej logistyki biznesowej wywodzi się właśnie z wojskowej logistyki i zadaniowości.

Studia logistyczne w Łodzi to nauka dziedziny handlu, którą badanie Banku Światowego pod tytułem Logistics Performance Index, określiło jako jedną z najważniejszych dziedzin, której przypisało najistotniejszą rolę dla funkcjonowania gospodarki światowej – zadaniem logistyki jest wykształcenie specjalistów, którzy proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego, efektywnego ekonomicznie przepływu produktów będą mieć w małym paluszku i równie sprawnie będą zarządzać całym łańcuchem dostaw.

Dzięki studiom logistycznym w Łodzi poznacie tak ekonomię, jak i tajniki menadżerskich technik działania oraz techniczno-informatyczne tajemnice zręcznego działania. Inżynierowie, jak i dyplomowani logistycy stoją przed nie lada wyzwaniem, są ku nim skierowane surowe wymagania. Dzięki nim świat handlu, produkcji ma stać się prostszy.

Program studiów logistycznych w Łodzi wziął sobie do serca te wymagania i tak dostosował swój plan, by absolwenci kierunku rzeczywiście byli niezbędni na rynku pracy. Na logistyce poznacie podstawy finansów, rachunkowości oraz prawa, ekonomii i zarządzania. Zręcznie będziecie zarządzać systemami komputerowymi, a proces produkcji nie będzie miał dla Was żadnych tajemnic. Na specjalnościach oferowanych przez Uniwersytet Łódzki, jak i Politechnikę Łódzką, poznacie systemy informatyczne w logistyce, jak i zarządzanie logistyczne.

Ściśle powiązanym kierunkiem z logistyką jest transport, podczas studiowania którego zapoznacie się jeszcze z elektrotechniką, elektroniką, mechaniką relatywistyczną, optyką, mechaniką kwantową i budową atomu, brzmi strasznie? Studia transportu mają przygotować Was do budowy, konstruowania i prowadzenia pomiarów związanych z logistyką. To znaczeni bardziej techniczny kierunek, który także niesie za sobą znacznie większą odpowiedzialność w przyszłej pracy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz zmniejszania zagrożeń dla środowiska.

 

Studia logistyczne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia logistyczne w Łodzi możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Zależy to od kierunku, który wybierzesz, ale także Twojej sytuacji osobistej. Jeśli chcesz poświęcić się nauce, a na poszczególne zajęcia uczęszczać od poniedziałku do piątku, wybierz tryb dzienny studiów.

Jeśli jednak wolisz studiować w weekendy, ponieważ na przykład chcesz jednocześnie pracować, a studia są niejako dodatkiem do Twojej kariery zawodowej, możesz zdecydować się na tryb zaoczny. Uczelnie w Łodzi oferują także kształcenie online, czyli przez Internet. W zależności od kierunku zajęcia odbywają się zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.

Poszczególne kierunki logistyczne możesz realizować dwuetapowo. Pierwszy stopień kształcenia to studia licencjackie bądź inżynierskie, które trwają od sześciu do siedmiu semestrów.

Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od trzech do czterech semestrów. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę, którą zdobędziesz na studiach pierwszego stopnia. Możesz także rozwijać zainteresowania na studiach podyplomowych, trwających od dwóch do trzech semestrów.

czytaj dalej studia w Łodzi

 

Kierunki studiów logistycznych w Łodzi

Mimo że na łódzkich uczelniach znajdziesz niewiele propozycji kierunków logistycznych, są one esencją działów logistyczno-transportowych i umożliwiają pracę na rynkach krajowych i międzynarodowych w tego typu branży.

Niemal każdy ośrodek akademicki, który ma w swojej ofercie studia logistyczne, umożliwia kształcenie się w zakresie logistyki i transportu. Znajdziesz także logistykę w biznesie czy logistykę w gospodarce.

Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia łączenie różnych dziedzin, dlatego też uczelnie oferują bardzo różnorodne specjalizacje, wiążące logistykę z informatyką, zarządzaniem czy naukami społecznymi.

Poszczególne kierunki umożliwią Ci zdobycie tytułu licencjata bądź inżyniera i analogicznie magistra bądź magistra inżyniera w ramach drugiego stopnia. Pamiętaj, że warto brać pod uwagę specyfikę uczelni, ponieważ to od niej uzależniony jest charakter kształcenia oraz oferta praktyk i staży.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów logistycznych:

 • logistyka
 • logistyka w biznesie
 • logistyka w gospodarce
 • transport

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

Gdzie studiować kierunki logistyczne w Łodzi?

Bardzo wiele uczelnie w Łodzi ma w swojej ofercie studia logistyczne. Przede wszystkim są to dwa największe i najpopularniejsze ośrodki akademickie, to znaczy Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka, cieszące się zaufaniem wśród maturzystów i studentów. Placówki są doskonale wyposażone, a nowocześnie urządzone laboratoria i sale komputerowe z pewnością wpływają na jakość kształcenia.

Uczelnie poszczególne kierunki realizują na różnych wydziałach, i tak kształcenie w tym zakresie możesz uzyskać zarówno na Wydziale Mechanicznym czy Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, jak i na Wydziałach Ekonomiczno-Socjologicznym bądź Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia logistyczne znajdziesz także w Społecznej Akademii Nauk lub w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Są to znane ośrodki akademickie, nieustannie promowane w całym województwie łódzkim, a kształcenie w nich realizowane jest przez specjalistów-praktyków, chętnie dzielących się swoim zawodowym doświadczeniem.

 

Uczelnie na których można studiować kierunki logistyczne w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Jak wybrać studia logistyczne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Logistyka i transport to branże niezwykle istotne dla postępowości XXI wieku. Bez nich ani ekonomia, ani gospodarka, ani nawet życie kulturalne czy społeczne nie miałoby miejsca, a nasz kraj uchodziłby za zacofany. Właśnie dlatego studia logistyczne cieszą się zainteresowaniem maturzystów i studentów oraz gwarantują wysokie zarobki dla najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

Abiturienci kierunków logistycznych zatrudniani są w firmach i sklepach internetowych, firmach komunikacyjnych, firmach transportowych, firmach spedycyjnych, instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka) czy też w centrach usług logistycznych.

Jeśli chcesz być związany/a zawodowo z tą dziedziną, warto wybierać miasta, które mają atrakcyjne położenie geograficzne i rozbudowany węzeł komunikacyjny, sprzyjający rozwojowi logistycznemu i spedycyjnemu różnego typu przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • pracownik działu logistyki
 • specjalista ds. zakupów
 • spedytor krajowy i międzynarodowy
 • menedżer ds. transportu
 • menedżer łańcucha dostaw
 • sprzedawca usług logistycznych
 • kierownik działu logistyki i zakupów
 • analityk procesów logistycznych
 • menedżer ds. obsługi klienta
 • dyspozytor w transporcie międzynarodowym

 

Gruntowne wykształcenie pozwoli Ci także odnaleźć się w charakterze pracowników administracji skarbowo-celnej oraz kierowników departamentów ds. ruchu i transportu w urzędach administracji państwowej.

Wybór odpowiedniego kierunku studiów nie jest zadaniem łatwym zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Planując ścieżkę kariery, warto zapoznać się z aktualnym rynkiem pracy oraz zapotrzebowaniem na danych specjalistów, których potrzebują pracodawcy. Warto także kierować się własnymi predyspozycjami.

Studenci logistyki i transportu muszą wykazywać się zorganizowaniem, orientacją w terenie, znajomością języków obcych, a także umiejętnościami kierowniczymi.

Bez względu na to, jaki kierunek wybierzesz i gdzie będziesz studiować, możesz być pewien/pewna, że będzie to dobry wybór, ponieważ branża transportowa, tak jak informatyczna są jednymi z najbardziej rozwijających się w tych czasach.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Wybierając ośrodek akademicki w Łodzi, warto zwrócić uwagę na opinię absolwentów i aktualnych studentów, którzy uczyli się bądź wciąż się uczą w danej placówce.

W Łodzi masz bardzo wiele placówek, które oferują kształcenie logistyczne, jak chociażby najpopularniejsze z nich, to znaczy Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka. Oczywiście możesz również studiować na uczelniach prywatnych, takich jak Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna czy Społeczna Akademia Nauk.

Poszczególne placówki edukacyjne słyną z nowoczesnego wyposażenia, wyspecjalizowanej kadry akademickiej, innowacyjnych programów studiów, nowatorskiego kształcenia popartego współpracą z pracodawcami przyszłych absolwentów. Czasem decydujący podczas dokonywania wyboru może okazać się kierunek, który może znajdować się w ofercie konkretnej uczelni.

Warto zapoznać się z możliwościami poszczególnych ośrodków akademickich, które zdecydowanie wpłyną na Twój rozwój naukowy i będą zachęcały Cię do zdobywania nowych doświadczeń. Czas studiów będzie jednym z najważniejszych w Twoim życiu, dlatego warto spędzić go w odpowiednim miejscu.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia logistyczne w Łodzi?

Tak się składa, że Łódź jest miastem industrialnym, ale w okolicznych miastach bardzo dobrze rozwinięty jest także przemysł drogowy i rolnictwo.

Dział logistyczny znajduje się w każdej szanowanej firmie, która rozwija swoją działalność nie tylko na tle krajowym, ale i międzynarodowym. Oznacza to również, że dla absolwentów logistyki i transportu w województwie łódzkim jest bardzo wiele ofert pracy. Absolwenci nie muszą martwić się o brak zatrudnienia, zwłaszcza że poszczególne uczelnie chętnie zawierają współpracę z przyszłymi pracodawcami swoich studentów i tworzą wiele opłacalnych ofert stażowych i propozycji praktyk.

Łódź jako miasto akademickie jest jednym z najpopularniejszych ośrodków tego typu. Studenci mogą w nim liczyć na nowocześnie urządzone akademiki, wsparcie stypendialno-socjalne, dostęp do wiedzy, kultury, sztuki i sportu. Między innymi organizowany jest tutaj Dzień Logistyki i Innowacji, który pozwoli Ci zrozumieć, że logistyka to nie tylko transport.

Niezwykłe prelekcje najlepszych w swojej dziedzinie ekspertów będą okazją do rozwinięcia branżowej wiedzy. Obchody związane z Dniem Logistyki i Innowacji to także idealny moment, by poznać oferty pracy/staży/praktyk danych firm oraz zadać pytania, na które odpowiedni znajdziecie tylko u osób aktywnych zawodowo.

Uczelnie w Łodzi dają swoim studentom wiele swobody, pozwalając im organizować konferencje naukowe, zachęcając ich do brania udziału w grantach badawczych, a także do zakładania różnego rodzaju kół naukowych, które rozwijają najciekawsze dla nich zagadnienia. W Łodzi nie można się nudzić, dlatego tak wiele osób decyduje się na studiowanie w mieście o bogatej historii, które jednocześnie dąży do nowoczesności.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach logistycznych w Łodzi

Logistycy znajdują zatrudnienie w różnych obszarach, często są to firmy projektowe i doradcze, świadczące usługi logistyczne, jak i przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Dzięki znajomości procesów produkcji i wymaganych przy nim umiejętności zarządczych, logistycy sprawnie wspierają przedsiębiorców w tym zakresie.

Absolwenci pracują w centrach logistycznych i spedycyjno-transportowych – tu mogą wykorzystać wszystkie nabyte umiejętności, oparte na wiedzy logistycznej, informatycznej, technicznej i ekonomicznej.

Dobry logistyk to organizator, jeśli aranżacja imprezy na 200 osób to dla Ciebie pestka, to z pewnością sprawdzisz się jako zarządzający logistyk.

Studia logistyczne w Łodzi to nie tylko nauka o przebiegu produkcji, maszynach, prawie, to również nauka o kluczowym obszarze rozwoju świata. Logistycy wchodzą trochę w rolę wróżki i przewidują, co może się wydarzyć, jakie są prognozy rynku, co może się udać, a z czym przedsiębiorcy mogą mieć problem.

Dobrze opłacany logistyk jest w stanie rozwiązywać sytuacje problemowe i być podporą pracowników, którzy wykonując swoje zadania, nie wiedzą dokładnie, dokąd zmierzają ich działania. 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH SĄ STUDIA LOGISTYCZNE

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA ŁÓDZKA STUDIA LOGISTYCZNE

Politechnika Łódzka zaprasza maturzystów na studia logistyczne, jak i na kierunek transport, na różne wydziały, spójrzcie, co takiego macie do wyboru:

 • logistyka - Kolegium Logistyki, studia I stopnia inżynierskie stacjonarne,
 • transport - Wydział Mechaniczny, studia I stopnia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne, studia II stopnia magisterskie stacjonarne
 • transport - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, studia I i II stopnia, inżynierskie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Dowiedz się więcej>

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA LOGISTYCZNE

Uniwersytet Łódzki tym różni się od Politechniki, że nie prowadzi studiów inżynierskich z zakresu logistyki, a studia licencjackie i magisterskie. Czy to źle? Niekoniecznie, nie ma to aż tak dużego znaczenia. Jeśli jednak wolelibyście mieć przed nazwiskiem wdzięczny skrót inż., to powinniście znaleźć odpowiednią opcję dla siebie na Politechnice Łódzkiej. Sprawdźcie, w jakich konfiguracjach ułożone są studia logistyczne na UŁ:

Dowiedz się więcej>

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA LOGISTYCZNE

 • Logistyka. Specjalności: Specjalista do spraw globalnych systemów dystrybucji, Specjalista do spraw systemów transportowych, Specjalista do spraw wdrożeń systemów zarządzania jakością, Specjalista do spraw wsparcia teleinformatycznego w logistyce. 

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)