Studia logistyczne Łódź

Studia logistyczne Łódź

Studia logistyczne Łódź

Największy wybór studiów

logistycznych w Łodzi

Odkryj kierunki logistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia logistyczne w Łodzi | woj. łódzkie

Cóż takiego kryje się pod nazwą logistyka? To zdaje się dość nowy termin… zdaje się, ale to tylko złudzenie. Logistyka powstała już w X wieku n.e. i wywodzi się z wojskowych tradycji Bizancjum. Obok sztuki wojennej, zajmowała niezwykle ważną część struktury organizacyjnej eskapad. Koncepcja współczesnej logistyki biznesowej wywodzi się właśnie z wojskowej logistyki i zadaniowości. Studia logistyczne w Łodzi to nauka dziedziny handlu, którą badanie Banku Światowego z 2014 roku pod tytułem Logistics Performance Index, określiło jako jedną z najważniejszych dziedzin, której przypisało najistotniejszą rolę dla funkcjonowania gospodarki światowej – zadaniem logistyki jest wykształcenie specjalistów, którzy proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego, efektywnego ekonomicznie przepływu produktów będą mieć w małym paluszku i równie sprawnie będą zarządzać całym łańcuchem dostaw.

Dzięki studiom logistycznym w Łodzi poznacie tak ekonomię, jak i tajniki menadżerskich technik działania oraz techniczno-informatyczne tajemnice zręcznego działania. Inżynierowie, jak i dyplomowani logistycy stoją przed nie lada wyzwaniem, są ku nim skierowane surowe wymagania. Dzięki nim świat handlu, produkcji ma stać się prostszy. Program studiów logistycznych w Łodzi wziął sobie do serca te wymagania i tak dostosował swój plan, by absolwenci kierunku rzeczywiście byli niezbędni na rynku pracy. Na logistyce poznacie podstawy finansów, rachunkowości oraz prawa, ekonomii i zarządzania. Zręcznie będziecie zarządzać systemami komputerowymi, a proces produkcji nie będzie miał dla Was żadnych tajemnic. Na specjalnościach oferowanych przez Uniwersytet Łódzki, jak i Politechnikę Łódzką, poznacie systemy informatyczne w logistyce, jak i zarządzanie logistyczne.

Ściśle powiązanym kierunkiem z logistyką jest transport, podczas studiowania którego zapoznacie się jeszcze z elektrotechniką, elektroniką, mechaniką relatywistyczną, optyką, mechaniką kwantową i budową atomu, brzmi strasznie? Studia transportu mają przygotować Was do budowy, konstruowania i prowadzenia pomiarów związanych z logistyką. To znaczeni bardziej techniczny kierunek, który także niesie za sobą znacznie większą odpowiedzialność w przyszłej pracy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz zmniejszania zagrożeń dla środowiska.

KIERUNKI LOGISTYCZNE W ŁODZI

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI SĄ STUDIA LOGISTYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia logistyczne w Łodzi

Aby dostać się na studia logistyczne, należy dość dużo energii poświęcić matematyce, informatyce lub geografii, to przedmioty, których wyniki matur są najczęściej brane pod uwagę. Do każdego kierunku zalecamy sprawdzić konkretne wymagania. To pomoże Wam zdecydować się dokąd zamierzacie składać dokumenty. Logistyka to studia dla logicznie i sprawnie myślących, logistycy to osoby, które we krwi mają zarządzanie i nie boją się trudnych rzeczy typu: budowa maszyn. To wymagające studia łączące wiele rodzajów nauk!

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach logistycznych w Łodzi

Logistycy znajdują zatrudnienie w różnych obszarach, często są to firmy projektowe i doradcze, świadczące usługi logistyczne, jak i przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Dzięki znajomości procesów produkcji i wymaganych przy nim umiejętności zarządczych, logistycy sprawnie wspierają przedsiębiorców w tym zakresie. Absolwenci pracują w centrach logistycznych i spedycyjno-transportowych – tu mogą wykorzystać wszystkie nabyte umiejętności, oparte na wiedzy logistycznej, informatycznej, technicznej i ekonomicznej.

Dobry logistyk to organizator, jeśli aranżacja imprezy na 200 osób to dla Ciebie pestka, to z pewnością sprawdzisz się jako zarządzający logistyk. Studia logistyczne w Łodzi to nie tylko nauka o przebiegu produkcji, maszynach, prawie, to również nauka o kluczowym obszarze rozwoju świata. Logistycy wchodzą trochę w rolę wróżki i przewidują, co może się wydarzyć, jakie są prognozy rynku, co może się udać, a z czym przedsiębiorcy mogą mieć problem. Dobrze opłacany logistyk jest w stanie rozwiązywać sytuacje problemowe i być podporą pracowników, którzy wykonując swoje zadania, nie wiedzą dokładnie, dokąd zmierzają ich działania. 

POPULARNE KIERUNKI LOGISTYCZNE W ŁODZI

STUDIA LOGISTYCZNE W ŁODZI - PODYPLOMOWE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA ŁÓDZKA STUDIA LOGISTYCZNE

Politechnika Łódzka zaprasza maturzystów na studia logistyczne, jak i na kierunek transport, na różne wydziały, spójrzcie, co takiego macie do wyboru:

  • logistyka - Kolegium Logistyki, studia I stopnia inżynierskie stacjonarne,
  • transport - Wydział Mechaniczny, studia I stopnia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne, studia II stopnia magisterskie stacjonarne
  • transport - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, studia I i II stopnia, inżynierskie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Dowiedz się więcej>

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA LOGISTYCZNE

Uniwersytet Łódzki tym różni się od Politechniki, że nie prowadzi studiów inżynierskich z zakresu logistyki, a studia licencjackie i magisterskie. Czy to źle? Niekoniecznie, nie ma to aż tak dużego znaczenia. Jeśli jednak wolelibyście mieć przed nazwiskiem wdzięczny skrót inż., to powinniście znaleźć odpowiednią opcję dla siebie na Politechnice Łódzkiej. Sprawdźcie, w jakich konfiguracjach ułożone są studia logistyczne na UŁ:

Dowiedz się więcej>

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA LOGISTYCZNE

  • Logistyka. Specjalności: Specjalista do spraw globalnych systemów dystrybucji, Specjalista do spraw systemów transportowych, Specjalista do spraw wdrożeń systemów zarządzania jakością, Specjalista do spraw wsparcia teleinformatycznego w logistyce. 

dowiedz się więcej 

 



TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)