Studia logistyczne Łódź

Studia logistyczne Łódź

Studia logistyczne Łódź
Dodaj do ulubionych

08.04.2024

Studia logistyczne Łódź 2024 | woj. łódzkie

Studia logistyczne w Łodzi możesz podjąć w 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Wydział Zarządzania UŁ), Politechnice Łódzkiej (Wydział Mechaniczny PŁ, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 6 lat. 

Studia logistyczne Łódź
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia logistyczne w Łodzi rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia logistyczne w Łodzi w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, fizyka, język obcy, chemia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia logistyczne w Łodzi - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Logistics stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Logistyka stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia
Logistyka - studia online online I stopnia
Logistyka w biznesie stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Logistyka w gospodarce stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Transport stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia
Transport - studia online online I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są logistyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Kierunki logistyczne:

LOGISTYKA
TRANSPORT

Uniwersytet Łódzki

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki logistyczne:

TRANSPORT
TRANSPORT - STUDIA ONLINE

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki logistyczne:

LOGISTYKA
LOGISTYKA - STUDIA ONLINE

Uniwersytet WSB Merito Łódź

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki logistyczne w Łodzi

SORTOWANIE:

Studia logistyczne w Łodzi - podyplomowe

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja i wymagania na studia logistyczne 2024/2025

Aby dostać się na studia logistyczne, należy dość dużo energii poświęcić matematyce, informatyce lub geografii, to przedmioty, których wyniki matur są najczęściej brane pod uwagę.

Do każdego kierunku zalecamy sprawdzić konkretne wymagania. To pomoże Wam zdecydować się dokąd zamierzacie składać dokumenty.

Logistyka to studia dla logicznie i sprawnie myślących, logistycy to osoby, które we krwi mają zarządzanie i nie boją się trudnych rzeczy typu: budowa maszyn. To wymagające studia łączące wiele rodzajów nauk!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Ile punktów na studia logistyczne w Łodzi

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Politechnice Łódzkiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać conajmniej 709 punktów na logistykę oraz 311 punktów na transport. W przypadku kierunku logistyka na Uniwersytecie Łódzkim próg wynosił 115 punktów.

czytaj dalej progi punktowe na studia

 

Ile osób na miejsce na studia logistyczne w Łodzi

Studia logityczne w Łodzi należą do jednej z najbardziej popularnych grup kierunków. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Łódzki na logistykę - profil praktyczny ubiegało się ponad 3 kandydatów na jedno miejsce. W przypadku logistyki na Politechnice Łódzkiej o jedno miejsce ubiegało się ponad 5 kandydatów.

 

Limity miejsc na studia logistyczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów logistycznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na popularnych kierunkach logistycznych w Łodzi

Logistyka:

 • Uniwersytet Łódzki: 120
 • Politechnika Łódzka: 65

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia logistyczne w Łodzi

Studia logistyczne w Łodzi mogą być bezpłatne lub płatne. Od czego to zależy? Od wybranego kierunku, formy kształcenia oraz uczelni. Które studia są bezpłatne? Bezpłatnymi są wyłącznie studia stacjonarne oferowane przez uczelnie publiczne. Oznacza to, że za studia niestacjonarne w uczelniach publicznych należy zapłacić. Wszystko formy kształcenia w uczelniach niepublicznych są formami płatnymi.

Logistyka:

 • Uniwersytet Łódzki: od 4100 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi: od 4950 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 4120 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia indywidualnie ustala harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji, a zatem indywidualnie ustala także termin publikowania wyników. Z racji tego, że postępowania kwalifikacyjne przeprowadzane są za pośrednictwem Internetu, każdy kandydat otrzyma informacje o wynikach w swoim systemie rejestracji kandydata.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka: lipiec 2024
 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może poprosić o inny zestaw dokumentów, jak również może poprosić o inną formę ich dostarczenia. Najczęściej dokumenty rekrutacyjne składamy osobiście, pocztą tradycyjną, bądź pocztą elektroniczną. Niezależnie od formy należy pamiętać o skompletowaniu pełnego, wymaganego zestawu oraz dotrzymaniu obowiązujących terminów. Spóźnienia, bądź braki mogą skutkować nawet wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Etap składania dokumentów rekrutacyjnych rozpoczyna się od uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Kiedy to nastąpi? Każda uczelnia posiada własny harmonogram przeprowadzania kwalifikacji. Wszystkiego dowiemy się z indywidualnego profilu kandydata.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka: lipiec 2024
 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne kierunki niestacjonarne w Łodzi polecane dla ciebie

Jak wyglądają studia logistyczne w Łodzi

Studia logistyczne w Łodzi to kierunki studiów, które złożone są z wielu elementów. Tymi elementami są między innymi: zarządzanie, towaroznawstwo, finanse, a w szczególności zagadnienia dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw, projektowania procesów logistycznych, ekonomiki transportu, czy logistyki produkcji i dystrybucji. Ponadto, przekazują wiedzę na temat budowy, obsługi i naprawy środków i systemów transportu, zarządzania firmą transportową, czy automatyki prowadzenia pojazdów.

Najpopularniejsze kierunki logistyczne w Łodzi: transport, logistyka w biznesie, logistyka, logistyka w gospodarce.

Współczesne studia logistyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach logistycznych

Absolwenci studiów logistycznych odnajdują się w pracy między innymi w działach logistyki różnego rodzaju przedsiębiorstw, centrach logistycznych, firmach spedycyjno- transportowych, jednostkach eksploatacji transportu samochodowego i szynowego, zakładach obsługowo- naprawczych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z wiedzą i umiejętnościami z zakresu logistyki i transportu wahają się od 4200 zł do 8800 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest między innymi od stanowiska, stażu pracy, firmy, miejscowości).

 

Typ studiów

Cóż takiego kryje się pod nazwą logistyka? To zdaje się dość nowy termin… zdaje się, ale to tylko złudzenie. Logistyka powstała już w X wieku n.e. i wywodzi się z wojskowych tradycji Bizancjum. Obok sztuki wojennej, zajmowała niezwykle ważną część struktury organizacyjnej eskapad.Koncepcja współczesnej logistyki biznesowej wywodzi się właśnie z wojskowej logistyki i zadaniowości.

Studia logistyczne w Łodzi to nauka dziedziny handlu, którą badanie Banku Światowego pod tytułem Logistics Performance Index, określiło jako jedną z najważniejszych dziedzin, której przypisało najistotniejszą rolę dla funkcjonowania gospodarki światowej – zadaniem logistyki jest wykształcenie specjalistów, którzy proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego, efektywnego ekonomicznie przepływu produktów będą mieć w małym paluszku i równie sprawnie będą zarządzać całym łańcuchem dostaw.

Dzięki studiom logistycznym w Łodzi poznacie tak ekonomię, jak i tajniki menadżerskich technik działania oraz techniczno-informatyczne tajemnice zręcznego działania. Inżynierowie, jak i dyplomowani logistycy stoją przed nie lada wyzwaniem, są ku nim skierowane surowe wymagania. Dzięki nim świat handlu, produkcji ma stać się prostszy.

Program studiów logistycznych w Łodzi wziął sobie do serca te wymagania i tak dostosował swój plan, by absolwenci kierunku rzeczywiście byli niezbędni na rynku pracy. Na logistyce poznacie podstawy finansów, rachunkowości oraz prawa, ekonomii i zarządzania. Zręcznie będziecie zarządzać systemami komputerowymi, a proces produkcji nie będzie miał dla Was żadnych tajemnic. Na specjalnościach oferowanych przez Uniwersytet Łódzki, jak i Politechnikę Łódzką, poznacie systemy informatyczne w logistyce, jak i zarządzanie logistyczne.

Ściśle powiązanym kierunkiem z logistyką jest transport, podczas studiowania którego zapoznacie się jeszcze z elektrotechniką, elektroniką, mechaniką relatywistyczną, optyką, mechaniką kwantową i budową atomu, brzmi strasznie? Studia transportu mają przygotować Was do budowy, konstruowania i prowadzenia pomiarów związanych z logistyką. To znaczeni bardziej techniczny kierunek, który także niesie za sobą znacznie większą odpowiedzialność w przyszłej pracy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz zmniejszania zagrożeń dla środowiska.

 

Studia logistyczne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia logistyczne w Łodzi możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Zależy to od kierunku, który wybierzesz, ale także Twojej sytuacji osobistej. Jeśli chcesz poświęcić się nauce, a na poszczególne zajęcia uczęszczać od poniedziałku do piątku, wybierz tryb dzienny studiów.

Jeśli jednak wolisz studiować w weekendy, ponieważ na przykład chcesz jednocześnie pracować, a studia są niejako dodatkiem do Twojej kariery zawodowej, możesz zdecydować się na tryb zaoczny. Uczelnie w Łodzi oferują także kształcenie online, czyli przez Internet. W zależności od kierunku zajęcia odbywają się zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.

Poszczególne kierunki logistyczne możesz realizować dwuetapowo. Pierwszy stopień kształcenia to studia licencjackie bądź inżynierskie, które trwają od sześciu do siedmiu semestrów.

Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od trzech do czterech semestrów. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę, którą zdobędziesz na studiach pierwszego stopnia. Możesz także rozwijać zainteresowania na studiach podyplomowych, trwających od dwóch do trzech semestrów.

czytaj dalej studia w Łodzi

Czy studia logistyczne w Łodzi są trudne?

Studia logistyczne to nabierająca rozpędu i ciesząca się rosnącą popularnością przestrzeń kształcenia. Kierunki tworzące ten obszar realizowane są w ramach studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich co podpowiada, że mogą różnić się profilem kształcenia. Zaznajamiając się z programami nauczania można stwierdzić, że studia logistyczne w Łodzi są trudne, ponieważ wymagają pozyskania wiedzy złożonej z zagadnień reprezentujących różne dyscypliny. Studenci spotykają się z ekonomią, zarządzaniem, marketingiem, matematyką. Poruszają się po zagadnieniach zarządzania produkcją i usługami, finansów, rachunkowości, projektowania procesów czy statystyki.

Studia logistyczne to także zapoznanie się z infrastrukturą transportu, budową pojazdów czy zapleczem technicznym. Oznacza to, że w tak szerokiej przestrzeni mogą występować przedmioty bardziej bądź mniej skomplikowane oraz łatwiejsze i trudniejsze. Pewne jest to, że decydując się na studia logistyczne w Łodzi należy przygotować się na okres wytężonej nauki.

 

Kierunki studiów logistycznych w Łodzi

Mimo że na łódzkich uczelniach znajdziesz niewiele propozycji kierunków logistycznych, są one esencją działów logistyczno-transportowych i umożliwiają pracę na rynkach krajowych i międzynarodowych w tego typu branży.

Niemal każdy ośrodek akademicki, który ma w swojej ofercie studia logistyczne, umożliwia kształcenie się w zakresie logistyki i transportu. Znajdziesz także logistykę w biznesie czy logistykę w gospodarce.

Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia łączenie różnych dziedzin, dlatego też uczelnie oferują bardzo różnorodne specjalizacje, wiążące logistykę z informatyką, zarządzaniem czy naukami społecznymi.

Poszczególne kierunki umożliwią Ci zdobycie tytułu licencjata bądź inżyniera i analogicznie magistra bądź magistra inżyniera w ramach drugiego stopnia. Pamiętaj, że warto brać pod uwagę specyfikę uczelni, ponieważ to od niej uzależniony jest charakter kształcenia oraz oferta praktyk i staży.

 

Kierunki logistyczne w Łodzi - rekrutacja 2024/2025:

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

Gdzie studiować kierunki logistyczne w Łodzi?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: urządzeń, obiektów i systemów logistycznych, a także systemów informatycznych stosowanych do wspomagania realizacji procesów logistycznych. Absolwenci studiów logistycznych odnajdują się w pracy w centrach logistycznych, firmach spedycyjnych, służbach mundurowych, branży e-commerce.

Bardzo wiele uczelnie w Łodzi ma w swojej ofercie studia logistyczne. Przede wszystkim są to dwa największe i najpopularniejsze ośrodki akademickie, to znaczy Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka, cieszące się zaufaniem wśród maturzystów i studentów. Placówki są doskonale wyposażone, a nowocześnie urządzone laboratoria i sale komputerowe z pewnością wpływają na jakość kształcenia.

Uczelnie poszczególne kierunki realizują na różnych wydziałach, i tak kształcenie w tym zakresie możesz uzyskać zarówno na Wydziale Mechanicznym czy Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, jak i na Wydziałach Ekonomiczno-Socjologicznym bądź Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia logistyczne znajdziesz także w Społecznej Akademii Nauk lub w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Są to znane ośrodki akademickie, nieustannie promowane w całym województwie łódzkim, a kształcenie w nich realizowane jest przez specjalistów-praktyków, chętnie dzielących się swoim zawodowym doświadczeniem.

Gdzie studiować kierunki logistyczne w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie w Łodzi
 

Kierunki logistyczne - uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi

 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie publiczne w Łodzi

 

 

Kierunki logistyczne - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

czytaj dalej uczelnie prywatne w Łodzi

 

Jak wybrać studia logistyczne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Logistyka i transport to branże niezwykle istotne dla postępowości XXI wieku. Bez nich ani ekonomia, ani gospodarka, ani nawet życie kulturalne czy społeczne nie miałoby miejsca, a nasz kraj uchodziłby za zacofany. Właśnie dlatego studia logistyczne cieszą się zainteresowaniem maturzystów i studentów oraz gwarantują wysokie zarobki dla najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

Abiturienci kierunków logistycznych zatrudniani są w firmach i sklepach internetowych, firmach komunikacyjnych, firmach transportowych, firmach spedycyjnych, instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka) czy też w centrach usług logistycznych.

Jeśli chcesz być związany/a zawodowo z tą dziedziną, warto wybierać miasta, które mają atrakcyjne położenie geograficzne i rozbudowany węzeł komunikacyjny, sprzyjający rozwojowi logistycznemu i spedycyjnemu różnego typu przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • pracownik działu logistyki
 • specjalista ds. zakupów
 • spedytor krajowy i międzynarodowy
 • menedżer ds. transportu
 • menedżer łańcucha dostaw
 • sprzedawca usług logistycznych
 • kierownik działu logistyki i zakupów
 • analityk procesów logistycznych
 • menedżer ds. obsługi klienta
 • dyspozytor w transporcie międzynarodowym

 

Gruntowne wykształcenie pozwoli Ci także odnaleźć się w charakterze pracowników administracji skarbowo-celnej oraz kierowników departamentów ds. ruchu i transportu w urzędach administracji państwowej.

Wybór odpowiedniego kierunku studiów nie jest zadaniem łatwym zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Planując ścieżkę kariery, warto zapoznać się z aktualnym rynkiem pracy oraz zapotrzebowaniem na danych specjalistów, których potrzebują pracodawcy. Warto także kierować się własnymi predyspozycjami.

Studenci logistyki i transportu muszą wykazywać się zorganizowaniem, orientacją w terenie, znajomością języków obcych, a także umiejętnościami kierowniczymi.

Bez względu na to, jaki kierunek wybierzesz i gdzie będziesz studiować, możesz być pewien/pewna, że będzie to dobry wybór, ponieważ branża transportowa, tak jak informatyczna są jednymi z najbardziej rozwijających się w tych czasach.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Wybierając ośrodek akademicki w Łodzi, warto zwrócić uwagę na opinię absolwentów i aktualnych studentów, którzy uczyli się bądź wciąż się uczą w danej placówce.

W Łodzi masz bardzo wiele placówek, które oferują kształcenie logistyczne, jak chociażby najpopularniejsze z nich, to znaczy Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka. Oczywiście możesz również studiować na uczelniach prywatnych, takich jak Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna czy Społeczna Akademia Nauk.

Poszczególne placówki edukacyjne słyną z nowoczesnego wyposażenia, wyspecjalizowanej kadry akademickiej, innowacyjnych programów studiów, nowatorskiego kształcenia popartego współpracą z pracodawcami przyszłych absolwentów. Czasem decydujący podczas dokonywania wyboru może okazać się kierunek, który może znajdować się w ofercie konkretnej uczelni.

Warto zapoznać się z możliwościami poszczególnych ośrodków akademickich, które zdecydowanie wpłyną na Twój rozwój naukowy i będą zachęcały Cię do zdobywania nowych doświadczeń. Czas studiów będzie jednym z najważniejszych w Twoim życiu, dlatego warto spędzić go w odpowiednim miejscu.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

Czy studia logistyczne w Łodzi to studia z przyszłością?

Studia logistyczne w Łodzi to studia z przyszłością, ponieważ odpowiadają potrzebom i wymaganiom współczesnego rynku oraz pozwalają pozyskać kwalifikacje do pracy w wielu obszarach. Absolwenci tych studiów najczęściej podejmują pracę w firmach sektora TSL, czyli na przykład firmach transportowych czy centrach logistycznych, ale nie są to jedyne opcje na wykorzystanie zdobytego wykształcenia. Wiedza i umiejętności potrzebne są także w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach usługowych, jednostkach projektowych, firmach doradczych, jednostkach eksploatacji transportu samochodowego i szynowego, laboratoriach badawczo- rozwojowych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego. 

 

Czy warto iść na studia logistyczne w Łodzi?

Tak się składa, że Łódź jest miastem industrialnym, ale w okolicznych miastach bardzo dobrze rozwinięty jest także przemysł drogowy i rolnictwo.

Dział logistyczny znajduje się w każdej szanowanej firmie, która rozwija swoją działalność nie tylko na tle krajowym, ale i międzynarodowym. Oznacza to również, że dla absolwentów logistyki i transportu w województwie łódzkim jest bardzo wiele ofert pracy. Absolwenci nie muszą martwić się o brak zatrudnienia, zwłaszcza że poszczególne uczelnie chętnie zawierają współpracę z przyszłymi pracodawcami swoich studentów i tworzą wiele opłacalnych ofert stażowych i propozycji praktyk.

Łódź jako miasto akademickie jest jednym z najpopularniejszych ośrodków tego typu. Studenci mogą w nim liczyć na nowocześnie urządzone akademiki, wsparcie stypendialno-socjalne, dostęp do wiedzy, kultury, sztuki i sportu. Między innymi organizowany jest tutaj Dzień Logistyki i Innowacji, który pozwoli Ci zrozumieć, że logistyka to nie tylko transport.

Niezwykłe prelekcje najlepszych w swojej dziedzinie ekspertów będą okazją do rozwinięcia branżowej wiedzy. Obchody związane z Dniem Logistyki i Innowacji to także idealny moment, by poznać oferty pracy/staży/praktyk danych firm oraz zadać pytania, na które odpowiedni znajdziecie tylko u osób aktywnych zawodowo.

Uczelnie w Łodzi dają swoim studentom wiele swobody, pozwalając im organizować konferencje naukowe, zachęcając ich do brania udziału w grantach badawczych, a także do zakładania różnego rodzaju kół naukowych, które rozwijają najciekawsze dla nich zagadnienia. W Łodzi nie można się nudzić, dlatego tak wiele osób decyduje się na studiowanie w mieście o bogatej historii, które jednocześnie dąży do nowoczesności.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach logistycznych w Łodzi

Logistycy znajdują zatrudnienie w różnych obszarach, często są to firmy projektowe i doradcze, świadczące usługi logistyczne, jak i przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Dzięki znajomości procesów produkcji i wymaganych przy nim umiejętności zarządczych, logistycy sprawnie wspierają przedsiębiorców w tym zakresie.

Absolwenci pracują w centrach logistycznych i spedycyjno-transportowych – tu mogą wykorzystać wszystkie nabyte umiejętności, oparte na wiedzy logistycznej, informatycznej, technicznej i ekonomicznej.

Dobry logistyk to organizator, jeśli aranżacja imprezy na 200 osób to dla Ciebie pestka, to z pewnością sprawdzisz się jako zarządzający logistyk.

Studia logistyczne w Łodzi to nie tylko nauka o przebiegu produkcji, maszynach, prawie, to również nauka o kluczowym obszarze rozwoju świata. Logistycy wchodzą trochę w rolę wróżki i przewidują, co może się wydarzyć, jakie są prognozy rynku, co może się udać, a z czym przedsiębiorcy mogą mieć problem.

Dobrze opłacany logistyk jest w stanie rozwiązywać sytuacje problemowe i być podporą pracowników, którzy wykonując swoje zadania, nie wiedzą dokładnie, dokąd zmierzają ich działania. 

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA ŁÓDZKA STUDIA LOGISTYCZNE

Politechnika Łódzka zaprasza maturzystów na studia logistyczne, jak i na kierunek transport, na różne wydziały, spójrzcie, co takiego macie do wyboru:

 • logistyka - Kolegium Logistyki, studia I stopnia inżynierskie stacjonarne,
 • transport - Wydział Mechaniczny, studia I stopnia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne, studia II stopnia magisterskie stacjonarne
 • transport - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, studia I i II stopnia, inżynierskie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Dowiedz się więcej>

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA LOGISTYCZNE

Uniwersytet Łódzki tym różni się od Politechniki, że nie prowadzi studiów inżynierskich z zakresu logistyki, a studia licencjackie i magisterskie. Czy to źle? Niekoniecznie, nie ma to aż tak dużego znaczenia. Jeśli jednak wolelibyście mieć przed nazwiskiem wdzięczny skrót inż., to powinniście znaleźć odpowiednią opcję dla siebie na Politechnice Łódzkiej. Sprawdźcie, w jakich konfiguracjach ułożone są studia logistyczne na UŁ:

Dowiedz się więcej>

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA LOGISTYCZNE

 • Logistyka. Specjalności: Specjalista do spraw globalnych systemów dystrybucji, Specjalista do spraw systemów transportowych, Specjalista do spraw wdrożeń systemów zarządzania jakością, Specjalista do spraw wsparcia teleinformatycznego w logistyce. 

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

komentarze (0)