Administracja z elementami ekonomii

Administracja z elementami ekonomii

Administracja z elementami ekonomii – Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi 2020/2021

Studia na kierunku administracja z elementami ekonomii w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Prawidłowo funkcjonujący dział administracji to podstawa sprawnie działających przedsiębiorstw i organizacji samorządowych. Administracja gwarantuje porządek, ład, jak również gwarancję działania w standardach prawa i jego przepisów. Wszechobecny postęp wymaga rozwoju w różnych przestrzeniach, w administracji również. Dlatego chcąc zostać nowoczesnym pracownikiem administracji, o wielu umiejętnościach, warto wybrać specjalność Administracja z elementami ekonomii, która realizowana jest w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi.

Kształcenie na specjalności Administracja z elementami ekonomii w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki finansów, między innymi publicznych oraz podatkowych, jak również z zakresu wypełniania ról administracyjnych. Studia stanowią przygotowanie do stosowania narzędzi analitycznych, potrzebnych do rozwiązywania problemów ekonomicznych, zwłaszcza tych, które są związane z wyborami o charakterze publicznym. Co się z tym wiąże, jest to specjalność skierowana przede wszystkim do osób aspirujących do stanowisk zarządczych oraz wypełniania obowiązków w działach administracyjnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na specjalności Administracja z elementami ekonomii w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze,
 • postępowanie administracyjne,
 • zarządzanie,
 • rachunkowość zarządcza,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • prawo handlowe,
 • analiza ekonomiczna,
 • socjologia,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • logika prawnicza,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • marketing,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zadania i organizacja samorządu terytorialnego,
 • prawo budowlane,
 • statystyka z elementami ekonometrii

 

Nabywane umiejętności

Administracja z elementami ekonomii jest specjalnością, dzięki której studenci nabywają różnorodnych umiejętności. Pozwalają one między innymi na sporządzanie mikroekonomicznych i makroekonomicznych analiz i raportów, zarządzanie finansami instytucji sektora publicznego, tworzenie planów finansowych dla instytucji ubezpieczeń społecznych, samorządów terytorialnych, administracji państwowej i dla agencji publicznych, jak również stosowania różnych narzędzi ekonomicznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci Administracja z elementami ekonomii w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi znajdą zatrudnienie przede wszystkim w roli pracownika administracji w organizacjach społecznych i gospodarczych, jak również w przedsiębiorstwach.

 

Opinie

Studia w Łodzi to temat, o którym można długo dyskutować, a miejsca zdobywania wykształcenia wymieniać bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani, a podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek i specjalność kształcenia. Jeśli takowa została wybrana i padło na Administrację z elementami ekonomii, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas specjalność. Zapytajmy więc, jakie ma Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi opinie? Ewelina, studentka Ekonomii administracji mówi:

„Wybrałam studia w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi, ponieważ zależało mi na czymś więcej. Chciałam studiować Administrację, ale zarazem chciałam zdobyć umiejętności wychodzące poza jej standardy. Administracja z elementami ekonomii to świetna propozycja dla tych, którzy chcą zostać specjalistami XXI wieku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki:

Absolwent specjalności Administracja z elementami ekonomii w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • postępowania cywilnego,
 • postępowania administracyjnego,
 • prawa Unii Europejskiej,
 • rachunkowości zarządczej,
 • zadań samorządu terytorialnego,
 • ubezpieczeń gospodarczych,
 • analizy ekonomicznej,
 • prawa handlowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Administracja z elementami ekonomii::

Absolwent specjalności Administracja z elementami ekonomii w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • działach administracji,
 • urzędach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia ekonomiczne w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)