Studia ekonomiczne Łódź

Studia ekonomiczne Łódź

Studia ekonomiczne Łódź

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Łodzi

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia ekonomiczne Łódź | woj. łódzkie

Mimo iż sama ekonomia jest nauką ścisłą, to obszerne tematycznie studia ekonomiczne łączą w sobie nauki ścisłe i humanistyczne. Z gruntu matematyczna statystyka i analiza są na porządku dziennym, jednak studia ekonomiczne w bardzo dużym stopniu opierają się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii. Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych.
Dlatego też studia ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich. Dlatego też studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W ŁODZI

SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
I
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
Z
Rozwiń

KIERUNKI EKONOMICZNE W ŁODZI

socjologia
Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby dostać się na studia ekonomiczne w Łodzi trzeba przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji.
W przypadku studiów ekonomicznych są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo język łaciński.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Łodzi

Osobom poszukującym różnić między ekonomicznymi studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi należy wskazać, iż istnieją one, ale tylko w aspekcie ich intensywności. Na czym to polega? Dobrze wiemy, że nauka w trybie stacjonarnym opiera się na uczęszczaniu na zajęcia pięć dni w tygodniu, a w trybie niestacjonarnym w weekendy, w formie tzw. zjazdów, bądź od poniedziałku do piątku, lecz w trybie wieczorowym. Naturalnie, nie oznacza to, że studenci niestacjonarni mają więcej wolnego czasu, ponieważ znaczne ich grono łączy naukę z pracą, bądź inną działalnością.

Od studentów niestacjonarnych wymagany jest większy wysiłek w kontekście samodzielnego zdobywania wiadomości i utrwalania programowego materiału. Studia stacjonarne są w pewnym sensie wolniejszym procesem, w którym można pozwolić sobie na wszelakie powtórzenia, poszerzanie wiedzy zdobytej na poprzednich zajęciach, czy skupienie się na jednym temacie, sprawiającym trudności i wymagającym dogłębniejszego omówienia.

Studenci niestacjonarni nie mają tej możliwości i przez ustalony program muszą przejść nieco szybciej, co nie oznacza, że mniej dokładnie. Pod względem merytorycznym ekonomiczne studia stacjonarne i niestacjonarne nie różnią się niczym. Efekty kształcenia są identyczne, tak jak identyczne są uzyskane dyplomy po ukończeniu nauki. Potwierdzeniem tego jest sam fundament studiów ekonomicznych, który w każdym wymiarze nauki zakłada przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym.

STUDIA EKONOMICZNE W ŁODZI - PODYPLOMOWE

A
B
C
D
F
K
O
P
R
S
W
Z
Rozwiń

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne dają jedno z najszerszych pól działania, jeśli chodzi o szukanie pracy. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w: księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.
Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to:
dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA EKONOMICZNE

W Łodzi można studiować ekonomię na kilku różnych uczelniach. Główną jednostką jest z pewnością Uniwersytet Łódzki, na którym studia ekonomiczne utworzone są na trzech różnych wydziałach. 

 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - kierunki ekonomiczne:

Studia I stopnia: 
Analityka gospodarcza (studia stacjonarne), Analityka społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne), Bankowość i finanse cyfrowe (studia stacjonarne), Economics (studia stacjonarne w języku angielskim), Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne), Ekonomia ekobiznes (studia stacjonarne i niestacjonarne), Ekonomia miasta zrównoważonego (studia stacjonarne), Europeistyka (studia stacjonarne) Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne), Finanse międzynarodowe (studia stacjonarne), Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne i niestacjonarne), Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), Informatyka i ekonometria (studia stacjonarne), Inwestycje i nieruchomości (studia stacjonarne), Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne) Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz Rynek finansowy (studia stacjonarne).
Studia II stopnia:
Analityka gospodarcza (studia stacjonarne), Analityka społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne), Economics and international business (studia stacjonarne w języku angielskim), Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne), Ekonomia ekobiznes (studia stacjonarne i niestacjonarne), Europeistyka (studia stacjonarne), Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne), Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne i niestacjonarne), Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), Informatyka i ekonometria (studia stacjonarne), Inwestycje i nieruchomości (studia stacjonarne), Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne), Polityka społeczna (studia stacjonarne), Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz Rynek finansowy (studia stacjonarne).
Studia doktoranckie: 
Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne).
Studia podyplomowe:
Analityka finansowa w przedsiębiorstwie, Audyt i kontrola wewnętrzna, Bankowość, Certyfikowany kierownik projektów, Coaching i mentoring organizacyjny, Doradztwo na rynku nieruchomości, Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biznesu, Finanse w praktyce, Joga i zarządzanie emocjami w biznesie, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro,  Metody statystycznej analizy danych ekonomiczno-społecznych, Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji, Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie, Rynek nieruchomości - wycena, Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań, Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym, Zarządzanie oświatą w praktyce oraz Zarządzanie ryzykiem finansowym i Zamówienia publiczne.
dowiedz się więcej>

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - kierunki ekonomiczne:

Studia I stopnia (licencjackie):
Analityka biznesu (Analiza i zarządzanie w biznesie), Business Management (studia w języku angielskim), Finanse i inwestycje, Management and Finance (studia w języku angielskim), Lingwistyka dla biznesu, Logistyka, Gospodarka przestrzenna, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami oraz Rachunkowość. Osobnym kierunkiem wartym zainteresowania jest Zarządzanie (ze specjalnościami: Analityka systemowa i technologie e-biznesu oraz Zarządzanie projektami), Zarządzanie publiczne i Zarządzanie zasobami ludzkimi.    
Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie):
Zarządzanie (ze specjalnościami: Zarządzanie biznesem - studia na nieekonomistów, Marketing, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa i Zarządzanie zasobami ludzkimi), Business Management (studia w języku angielskim), Gospodarka przestrzenna, Prawo podatkowe i rachunkowość, Finanse i rachunkowość (ze specjalnościami: Rachunkowość i zarządzanie finansami, Doradca finansowy oraz Rachunkowość zarządcza/controlling) i Logistyka (ze specjalnościami: Informatyka w logistyce i Zarządzanie łańcuchem dostaw). 
Studia podyplomowe:
Akademia Trenera Biznesu - Rozwój umiejętności profesjonalnych, Audyt wewnętrzny, rachunkowość i kontrola zarządcza, Coaching w  życiu i biznesie, Komercjalizacja Nauki i Technologii, Marketingowe zarządzanie firmą, Ocena potencjału rynkowego prac badawczych, Property manager – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Rachunkowość i zarządzanie finansowe, Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, Rachunkowość zarządcza i controlling, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Systemy zarządzania jakością wg Norm ISO Serii 9000 - Specjalizacja: Menedżer Jakości oraz studia podyplomowe dla sędziów z zakresu Finansów i ekonomii, Zarządzanie Apteką i Zarządzanie Oświatą.

dowiedz się więcej>

 

 

Wydział Prawa i Administracji UŁ organizuje zajęcia z Polityki społecznej (studia I stopnia). Jest to kierunek interdyscyplinarny, pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, etyki, logiki, zarządzania i prawa. Kierunek prowadzony jest wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

dowiedz się więcej>

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA EKONOMICZNE

Społeczna Akademia Nauk - kierunki ekonomiczne:
Finanse i rachunkowość (studia I i II stopnia),
Logistyka (studia I i II stopnia)
Zarządzanie (studia I, II i II stopnia).
  • W ramach kierunku Finanse i rachunkowość funkcjonują dwie specjalności pięć oraz specjalizacji:
Specjalność Rachunkowość i analiza finansowa: Rachunkowość przedsiębiorstw oraz Rachunkowość jednostek sektora publicznego; Specjalność Zarządzanie finansami: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach oraz Zarządzanie kapitałem na rynku finansowym.
  • W ramach kierunku Logistyka otwarte są specjalizacje: 
E-logistyka, Logistyka handlu i dystrybucji, Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) i Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych. Na studiach II stopnia można kontynuować naukę z przedmiotów Logistyka międzynarodowa (dla absolwentów studiów innych niż Logistyka kierunków na I stopniu) oraz Logistyka menedżerska (dla absolwentów kierunku Logistyka na I stopniu). 
  • W ramach kierunku Zarządzanie można wybrać specjalności: 
Zarządzanie organizacjami, Marketing i zarządzanie logistyczne, Rachunkowość i finanse w zarządzaniu, International business management (studia po angielsku), Administracja i zarządzanie publiczne, E-biznes i marketing, Logistyka w zarządzaniu, Rachunkowość i finanse w zarządzaniu, Zarządzanie organizacjami, Psychologia biznesu oraz Business management (Master + Magister).

dowiedz się więcej>

 

 


SZKOŁA WYŻSZA EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI STUDIA EKONOMICZNE

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi - kierunki ekonomiczne:

 

 


AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W ŁODZI STUDIA EKONOMICZNE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi prowadzi zajęcia z Ekonomii i Zarządzania. Na Ekonomii główne specjalności to: Finanse, Rachunkowość, Zarządzanie długiem i windykacja oraz Kompetencje menadżerskie i zarządzanie firmą. Na Zarządzaniu specjalności to: Audyt wewnętrzny i kontrola, Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji, Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji.
 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (1)

As odpowiedz

Pomocne dzięki