Studia ekonomiczne Łódź

Studia ekonomiczne Łódź

Studia ekonomiczne Łódź
Dodaj do ulubionych

05.04.2024

Studia ekonomiczne Łódź 2024 | woj. łódzkie

Studia ekonomiczne w Łodzi możesz podjąć w 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Wydział Zarządzania UŁ), Politechnice Łódzkiej (Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ) oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia ekonomiczne Łódź
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia ekonomiczne w Łodzi rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia ekonomiczne w Łodzi w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia ekonomiczne w Łodzi - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja - studia online online I stopnia
Analityka biznesu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Bankowość i finanse cyfrowe stacjonarne I stopnia, II stopnia
Biegły rewident i audyt finansowy niestacjonarne II stopnia
Business management stacjonarne I stopnia, II stopnia
Business studies stacjonarne I stopnia
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie stacjonarne I stopnia
Ekonometria i analityka danych stacjonarne I stopnia, II stopnia
Ekonomia stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Ekonomia - studia online online I stopnia
Ekonomia studia w języku angielskim stacjonarne I stopnia, II stopnia
Europeistyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Finance and accounting stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Finanse i biznes międzynarodowy stacjonarne I stopnia, II stopnia
Finanse i inwestycje stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Finanse i rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość - studia online online I stopnia
Gospodarka przestrzenna stacjonarne I stopnia, II stopnia
International marketing stacjonarne I stopnia
Inwestycje i nieruchomości stacjonarne I stopnia, II stopnia
Planowanie i organizacja przestrzeni stacjonarne II stopnia
Politologia stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Rachunkowość i zarządzanie finansami stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne stacjonarne II stopnia
Socjologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Zarządzanie miastem stacjonarne I stopnia
Zarządzanie w administracji publicznej stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są ekonomiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Kierunki ekonomiczne:

BUSINESS STUDIES

Uniwersytet Łódzki

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito Łódź

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki ekonomiczne w Łodzi

SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
P
Q
R
S
T
Z
Rozwiń

Studia ekonomiczne w Łodzi - podyplomowe

A
B
F
K
O
R
S
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne 2024/2025

Aby dostać się na studia ekonomiczne w Łodzi trzeba przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji.
 

Kierunki ekonomiczne - przedmioty maturalne

W przypadku studiów ekonomicznych są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału.
Najczęściej są to: historia, informatyka, geografia, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: biologia, fizyka z astronomią, chemia, filozofia albo język łaciński.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

Ile punktów na studia ekonomiczne w Łodzi

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Łódzkim na rok 2023/2024 musieli uzyskać conajmniej 202,5 punkta na ekonomię oraz 198 punktów na finanse i rachunkowość. W przypadku kierunku businness studies na Politechnice Łódzkiej próg wynosił 953 punkty.

czytaj dalej progi punktowe na studia

 

Ile osób na miejsce na studia ekonomiczne w Łodzi

Studia ekonomiczne w Łodzi należą do jednej z najbardziej popularnych grup kierunków w Łodzi. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Łódzki na ekonomię ubiegało się ponad 2 kandydatów na jedno miejsce, a na finanse i rachunkowość było to 3 kandydatów. W przypadku kierunku businness studies na Politechnice Łódzkiej o jedno miejsce ubiegało się ponad 7 kandydatów.

 

Limity miejsc na studia ekonomiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów ekonomicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach ekonomicznych w Łodzi

Ekonomia:

 • Uniwersytet Łódzki: 230

 

Finanse i rachunkowość:

 • Uniwersytet Łódzki: 180

 

Finanse i inwestycje:

 • Uniwersytet Łódzki: 60

 

Analityka biznesu:

 • Uniwersytet Łódzki: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

 

Ile kosztują studia ekonomiczne w Łodzi

Studia ekonomiczne w Łodzi mogą być płatne oraz bezpłatne, a wszystko uzależnione jest od uczelni oraz formy kształcenia. Które studia są bezpłatne? Bezpłatne są studia stacjonarne prowadzone w uczelni publicznej. Oznacza to, że do płatnych należą studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz wszystkie formy studiów w uczelniach niepublicznych.

 

Ekonomia:

 • Uniwersytet Łódzki: od 4100 zł
 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi: od 5040 zł

 

Finanse i rachunkowość:

 • Uniwersytet Łódzki: od 4100 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 4240 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi: 5150 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia ustala indywidualny harmonogram przeprowadzania rekrutacji, a zatem termin ogłoszenia wyników również pozostaje kwestią indywidualną. Jednak, niezależnie od tego, każdy kandydat zostanie poinformowany o wynikach poprzez profil założony w systemach IRK, bądź ERK.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia preferuje inną formę składania dokumentów rekrutacyjnych. Do najczęściej spotykanych należą: składanie dokumentów osobiście, składanie dokumentów pocztą tradycyjną, składanie dokumentów pocztą elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia tuż po ogłoszeniu listy rankingowej. Co ważne, przed dostarczeniem należy upewnić się, że skompletowaliśmy wymagany zestaw. Ponadto, dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w jasno określonym terminie. Spóźnienie, złożenie niekompletnego zestawu dokumentów, bądź złożenie w nieodpowiedniej formie może skutkować skreśleniem z lity osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Łodzi

Osobom poszukującym różnić między ekonomicznymi studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi należy wskazać, iż istnieją one, ale tylko w aspekcie ich intensywności. Na czym to polega? Dobrze wiemy, że nauka w trybie stacjonarnym opiera się na uczęszczaniu na zajęcia pięć dni w tygodniu, a w trybie niestacjonarnym w weekendy, w formie tzw. zjazdów, bądź od poniedziałku do piątku, lecz w trybie wieczorowym. Naturalnie, nie oznacza to, że studenci niestacjonarni mają więcej wolnego czasu, ponieważ znaczne ich grono łączy naukę z pracą, bądź inną działalnością.

Od studentów niestacjonarnych wymagany jest większy wysiłek w kontekście samodzielnego zdobywania wiadomości i utrwalania programowego materiału. Studia stacjonarne są w pewnym sensie wolniejszym procesem, w którym można pozwolić sobie na wszelakie powtórzenia, poszerzanie wiedzy zdobytej na poprzednich zajęciach, czy skupienie się na jednym temacie, sprawiającym trudności i wymagającym dogłębniejszego omówienia.

Studenci niestacjonarni nie mają tej możliwości i przez ustalony program muszą przejść nieco szybciej, co nie oznacza, że mniej dokładnie. Pod względem merytorycznym ekonomiczne studia stacjonarne i niestacjonarne nie różnią się niczym. Efekty kształcenia są identyczne, tak jak identyczne są uzyskane dyplomy po ukończeniu nauki. Potwierdzeniem tego jest sam fundament studiów ekonomicznych, który w każdym wymiarze nauki zakłada przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym.

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Łodzi

Studia ekonomiczne w Łodzi to kierunki studiów, które pozwalają zrozumieć zasady funkcjonowania rynków finansowych, a także poznać procesy i instrumenty obecne w systemie bankowym i w instytucjach bankowych. To kierunki, które dokładnie tłumaczą na czym polegają podatki, jak również wyjaśniają w jaki sposób założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Najpopularniejsze kierunki ekonomiczne w Łodzi: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Analityka biznesu, Finanse i inwestycje, Zarządzanie biznesem.

Współczesne studia ekonomiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach ekonomicznych

Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy między innymi w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, bankach, funduszach inwestycyjnych, domach maklerskich, firmach doradztwa podatkowego i rachunkowego.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z wiedzą i umiejętnościami z zakresu ekonomii i finansów wahają się od 4400 zł do 17600 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stażu pracy, konkretnego stanowiska, miejsca pracy, miejscowości).

 

Typ studiów

Mimo iż sama ekonomia jest nauką ścisłą, to obszerne tematycznie studia ekonomiczne łączą w sobie nauki ścisłe i humanistyczne. Z gruntu matematyczna statystyka i analiza są na porządku dziennym, jednak studia ekonomiczne w bardzo dużym stopniu opierają się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii.

Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych.
Dlatego też studia ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.
Dlatego też studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.
 

Studia ekonomiczne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Do kategorii studiów ekonomicznych można włączyć bardzo różnorodne kierunki studiów. Uczelnie w Łodzi dbają o komfort studentów, dlatego umożliwiają dalsze kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia zaoczne odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli.

Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet. W ten sposób możesz studiować na przykład ekonomię w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Studia ekonomiczne w Łodzi realizowane są zarówno w ramach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata. Poszczególne kierunki wielokrotnie realizowane są w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia, które wzajemnie się uzupełniają.

czytaj dalej studia w Łodzi

 

Czy studia ekonomiczne w Łodzi są trudne?

Studia ekonomiczne nastawione są na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi oraz ludzkimi i materialnymi, a także analizowania zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Aby pozyskać tak rozległą wiedzę oraz jasno określone umiejętności należy zmierzyć się z wieloma zagadnieniami, a są nimi między innymi: matematyka, rachunkowość, podatki, bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie czy polityka społeczna. Odpowiedź na postawione pytanie wydaje się zatem jasna – studia ekonomiczne w Łodzi są trudne, ale otwierają przed absolwentami szerokie perspektywy, więc wysiłek włożony w naukę może się opłacić.

 

Kierunki studiów ekonomicznych w Łodzi

Studia ekonomiczne to takie, które związane są z tematyką ekonomii, finansów, rachunkowości i działań gospodarczych. Właśnie dlatego do tej kategorii możemy zaliczyć nie tylko stricte ekonomię i pokrewne jej kierunki, ale także administrację, zarządzanie czy socjologię i politologię. Uczelnie w Łodzi starają się spełnić oczekiwania studentów, dlatego oferują gruntowne kształcenie o charakterze interdyscyplinarnym, bowiem niejednokrotnie łączą informatykę z ekonometrią bądź przedsiębiorczość z zarządzaniem.

Wykształcenie ekonomiczne wciąż uważane jest za użyteczne, a wręcz prestiżowe, zwłaszcza że dla absolwentów tego typu kierunków rynek pracy przygotował wiele ofert zatrudnienia. Kierunki ekonomiczne są idealne dla osób, które chcą działać na giełdzie bądź w biznesie, a także żywo interesują się zmianami gospodarczymi zachodzącymi w kraju i na świecie. Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł/mogła posługiwać się tytułem licencjata lub inżyniera.

 

Kierunki ekonomiczne w Łodzi - rekrutacja 2024/2025

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

Gdzie studiować studia ekonomiczne w Łodzi?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: mechanizmów funkcjonowania gospodarki, instrumentów polityki gospodarczej i społecznej. Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy w biurach rachunkowych i księgowych, bankach, instytucjach sektora finansowego, działach HR, administracji publicznej, korporacjach.

Uczelnie w Łodzi podążają za zainteresowaniami studentów, które przekładają się na najbardziej rozchwytywane kierunki XXI wieku. Właśnie dlatego oferta studiów ekonomicznych jest szeroka, a co za tym idzie, kandydaci mają wiele opcji wyboru, jeśli chodzi o poszczególne ośrodki akademickie. Wykształcenie ekonomiczne możesz zdobyć na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, który swoim studentom oferuje kształcenie teoretyczne połączone z praktyką.

Bardziej praktyczne podejście znajdziesz na Politechnice Łódzkiej, która także ma kilka asów w rękawie, jeśli chodzi o ekonomię i pokrewne jej dziedziny.

Nie można jednak umniejszać roli placówek prywatnych. Finanse i rachunkowość, zarządzanie, ekonomię oraz szeroką gamę specjalizacji znajdziesz, chociażby w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania lub w Społecznej Akademii Nauk. Każda placówka akademicka oferuje edukację na najwyższym poziomie oraz wielogodzinne praktyki, które umożliwią sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

 

Gdzie studiować kierunki ekonomiczne w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi


Kierunki ekonomiczne - uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi

 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie publiczne w Łodzi

 

 

Kierunki ekonomiczne - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

czytaj dalej uczelnie prywatne w Łodzi

 

Jak wybrać studia ekonomiczne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Kierunki ekonomiczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów i studentów. Wszechstronne kształcenie finansowe i zarządcze przekłada się na wiele możliwości pracy, a przede wszystkim bardzo dobre, a nawet wysokie zarobki. Tego typu studia są zwłaszcza dla osób, które w sposób szczególny interesują się biznesem i zmianami zachodzącymi w gospodarce, ponieważ przyszli ekonomiści zajmują się zwłaszcza analizą zjawisk rynkowych, prognozowaniem stanów finansowych, badaniem zjawisk ekonomicznych.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • agent ubezpieczeniowy
 • rzeczoznawca majątkowy
 • doradca inwestycyjny
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • egzekutor
 • inspektor kontroli w urzędzie skarbowym
 • makler giełdowy
 • księgowy
 • bankier
 • urzędnik skarbowy

 

Uczelnie w Łodzi nawiązują współpracę z różnego rodzaju firmami i przedsiębiorstwami, które bardzo chętnie oferują studentom staże i praktyki, przygotowujące młodych ludzi do wykonywania wymarzonego zawodu. Dla Ciebie będzie to idealna okazja, by przekonać się, na czym polega szacowanie ryzyka przedsięwzięć biznesowych, analiza finansowa, ubezpieczenia.

Warto zaznaczyć, że studia ekonomiczne mają zróżnicowany charakter, a do tej kategorii zaliczyć można nawet administrację czy socjologię. Elementy ekonomiczne są niezbędne w dziedzinach prawnych, technicznych, społecznych, ubezpieczeniowych, zarządczych. Nawet jeśli nie wybierzesz stricte ekonomii, także inne kierunki studiów umożliwią Ci zdobycie potrzebnej wiedzy, a interdyscyplinarny charakter kształcenia wpłynie na znalezienie dobrej pracy. Absolwenci studiów ekonomicznych zatrudniani są przede wszystkim w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego, działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw prywatnych, instytucjach krajowej administracji skarbowej, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych.

Kierunki studiów oraz wybrane specjalizacje umożliwią Ci prężne budowanie kariery zawodowej. Bardzo ważne jest, by realizowany zakres materiału był czymś naprawdę wartym zgłębiania. Faktyczne zainteresowanie tematem może sprawić, że staniesz się najlepszy w swojej branży.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Łódź jako miasto studentów ma do zaoferowania bardzo wiele. Przede wszystkim są to uczelnie, które cieszą się uznaniem w całej Polsce, dlatego niezależnie od tego, gdzie będziesz studiował/a, możesz być pewien/pewna, że wyspecjalizowana kadra akademicka zadba o najwyższy poziom kształcenia, a władze uczelni o lata edukacji w komfortowych warunkach.

Studia ekonomiczne w Łodzi możesz wybrać zarówno przez wzgląd na konkretny kierunek, jak i ze względu na prestiż uczelni. Bardzo głośno jest przecież nie tylko o kształceniu ekonomicznym na Uniwersytecie Łódzkim czy Politechnice Łódzkiej, ale także, chociażby w Społecznej Akademii Nauk czy w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Każdy z ośrodków akademickich ma unikatowy charakter i skupia się na różnych kwestiach i formach kształcenia.

Warto także zweryfikować, czy na dany kierunek ekonomiczny można uczęszczać na wybraną uczelnię. Niejednokrotnie dalszą edukację na konkretnej uczelni należy powiązać ze studiami, które chce się realizować. Administracji nie znajdziesz na Wydziale Zarządzania, a business studies będziesz mógł/mogła studiować jedynie na Politechnice.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy studia ekonomiczne w Łodzi to studia z przyszłością?

Obszar studiów ekonomicznych powiększa się i modyfikuje, aby jak najlepiej odpowiadać potrzebom i wymaganiom współczesnego rynku. Zmiany zachodzące w tej przestrzeni kształcenia to także gest w kierunku samych studentów, którzy otrzymują szeroki wachlarz propozycji oraz możliwości rozwijania zainteresowań i zdobywania wykształcenia, stanowiącego podstawę wykonywania wymarzonych zawodów. Studia ekonomiczne w Łodzi to studia z przyszłością, ponieważ otwierają przed absolwentami drzwi do ciekawych karier. Czekają na nich między innymi: banki, instytucje finansowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa, firmy doradcze, biura maklerskie oraz wiele innych miejsc, w których wykorzystywana jest szeroko pojmowana wiedza ekonomiczna.

 

Czy warto iść na studia ekonomiczne w Łodzi?

Jeśli zastanawiasz się nad studiowaniem w Łodzi, odpowiedź jest prosta. Musisz wiedzieć, że Łódź plasuje się w czołówce największych miast w Polsce, a zarazem największych ośrodków akademickich, które przyciągają rzeszę maturzystów i studentów. Kompleksowo opracowywane programy kształcenia, wyspecjalizowane grono pedagogiczne, nowocześnie wyposażone pracownie naukowe z pewnością zachęcają do studiowania na wybranych łódzkich uczelniach.

Pamiętaj jednak, że nie samą nauką człowiek żyje. Władze miasta dążą do rozwoju kulturowego, sportowego, społecznego nie tylko mieszkańców, ale i studentów przybywających licznie z całej Polski. Władze uczelni dbają o różnego rodzaju dofinansowania, które umożliwią Ci korzystanie z programów stypendialnych i socjalnych, a także programów stażowych i praktyk. Czas studiów to szansa na zdobycie nowych znajomości, kontaktów z pracodawcami, a także możliwość poszerzenia horyzontów myślowych i badawczych. Studenci w Łodzi mają wiele okazji do wykazania się inicjatywą. Stąd wiele pomysłów na konferencje i koła naukowe lub inne wydarzenia, które przysłużą się także licealistom.

Łódź dba również o warunki bytowe studentów. Poszczególne akademiki są remontowane, by najlepsze studenckie lata minęły w komfortowych warunkach. Nowocześnie wyposażone zostają także sale komputerowe i audiowizualne na uczelniach i w akademiach. Miasto oferuje wiele rabatów, by Twój dostęp do nauki i kultury był na najwyższym poziomie w możliwie najniższej cenie.

Ważne mogą okazać się także organizowane targi pracy. Poszczególne wydziały i placówki edukacyjne umożliwiają spotkanie z hipotetycznymi pracodawcami oraz zachęcają do budowania kariery zawodowej już w trakcie realizowanych etapów kształcenia. Młodzi w Łodzi nie mogą narzekać na nudę, a co ważniejsze – nigdy nie poczują się opuszczani. To miasto tworzy się dla Was.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne dają jedno z najszerszych pól działania, jeśli chodzi o szukanie pracy. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w: księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.
Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to:
dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA EKONOMICZNE

W Łodzi można studiować ekonomię na kilku różnych uczelniach. Główną jednostką jest z pewnością Uniwersytet Łódzki, na którym studia ekonomiczne utworzone są na trzech różnych wydziałach. 

 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - kierunki ekonomiczne:

Studia I stopnia: 
Analityka gospodarcza (studia stacjonarne), Analityka społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne), Bankowość i finanse cyfrowe (studia stacjonarne), Economics (studia stacjonarne w języku angielskim), Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne), Ekonomia ekobiznes (studia stacjonarne i niestacjonarne), Ekonomia miasta zrównoważonego (studia stacjonarne), Europeistyka (studia stacjonarne) Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne), Finanse międzynarodowe (studia stacjonarne), Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne i niestacjonarne), Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), Informatyka i ekonometria (studia stacjonarne), Inwestycje i nieruchomości (studia stacjonarne), Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne) Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz Rynek finansowy (studia stacjonarne).
Studia II stopnia:
Analityka gospodarcza (studia stacjonarne), Analityka społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne), Economics and international business (studia stacjonarne w języku angielskim), Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne), Ekonomia ekobiznes (studia stacjonarne i niestacjonarne), Europeistyka (studia stacjonarne), Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne), Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne i niestacjonarne), Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), Informatyka i ekonometria (studia stacjonarne), Inwestycje i nieruchomości (studia stacjonarne), Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne), Polityka społeczna (studia stacjonarne), Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz Rynek finansowy (studia stacjonarne).
Studia doktoranckie: 
Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne).
Studia podyplomowe:
Analityka finansowa w przedsiębiorstwie, Audyt i kontrola wewnętrzna, Bankowość, Certyfikowany kierownik projektów, Coaching i mentoring organizacyjny, Doradztwo na rynku nieruchomości, Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biznesu, Finanse w praktyce, Joga i zarządzanie emocjami w biznesie, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro,  Metody statystycznej analizy danych ekonomiczno-społecznych, Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji, Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie, Rynek nieruchomości - wycena, Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań, Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym, Zarządzanie oświatą w praktyce oraz Zarządzanie ryzykiem finansowym i Zamówienia publiczne.
dowiedz się więcej>

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - kierunki ekonomiczne:

Studia I stopnia (licencjackie):
Analityka biznesu (Analiza i zarządzanie w biznesie), Business Management (studia w języku angielskim), Finanse i inwestycje, Management and Finance (studia w języku angielskim), Lingwistyka dla biznesu, Logistyka, Gospodarka przestrzenna, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami oraz Rachunkowość. Osobnym kierunkiem wartym zainteresowania jest Zarządzanie (ze specjalnościami: Analityka systemowa i technologie e-biznesu oraz Zarządzanie projektami), Zarządzanie publiczne i Zarządzanie zasobami ludzkimi.    
Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie):
Zarządzanie (ze specjalnościami: Zarządzanie biznesem - studia na nieekonomistów, Marketing, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa i Zarządzanie zasobami ludzkimi), Business Management (studia w języku angielskim), Gospodarka przestrzenna, Prawo podatkowe i rachunkowość, Finanse i rachunkowość (ze specjalnościami: Rachunkowość i zarządzanie finansami, Doradca finansowy oraz Rachunkowość zarządcza/controlling) i Logistyka (ze specjalnościami: Informatyka w logistyce i Zarządzanie łańcuchem dostaw). 
Studia podyplomowe:
Akademia Trenera Biznesu - Rozwój umiejętności profesjonalnych, Audyt wewnętrzny, rachunkowość i kontrola zarządcza, Coaching w  życiu i biznesie, Komercjalizacja Nauki i Technologii, Marketingowe zarządzanie firmą, Ocena potencjału rynkowego prac badawczych, Property manager – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Rachunkowość i zarządzanie finansowe, Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, Rachunkowość zarządcza i controlling, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Systemy zarządzania jakością wg Norm ISO Serii 9000 - Specjalizacja: Menedżer Jakości oraz studia podyplomowe dla sędziów z zakresu Finansów i ekonomii, Zarządzanie Apteką i Zarządzanie Oświatą.

dowiedz się więcej>

 

 

Wydział Prawa i Administracji UŁ organizuje zajęcia z Polityki społecznej (studia I stopnia). Jest to kierunek interdyscyplinarny, pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, etyki, logiki, zarządzania i prawa. Kierunek prowadzony jest wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

dowiedz się więcej>

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA EKONOMICZNE

Społeczna Akademia Nauk - kierunki ekonomiczne:
Finanse i rachunkowość (studia I i II stopnia),
Logistyka (studia I i II stopnia)
Zarządzanie (studia I, II i II stopnia).
 • W ramach kierunku Finanse i rachunkowość funkcjonują dwie specjalności pięć oraz specjalizacji:
Specjalność Rachunkowość i analiza finansowa: Rachunkowość przedsiębiorstw oraz Rachunkowość jednostek sektora publicznego; Specjalność Zarządzanie finansami: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach oraz Zarządzanie kapitałem na rynku finansowym.
 • W ramach kierunku Logistyka otwarte są specjalizacje: 
E-logistyka, Logistyka handlu i dystrybucji, Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) i Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych. Na studiach II stopnia można kontynuować naukę z przedmiotów Logistyka międzynarodowa (dla absolwentów studiów innych niż Logistyka kierunków na I stopniu) oraz Logistyka menedżerska (dla absolwentów kierunku Logistyka na I stopniu). 
 • W ramach kierunku Zarządzanie można wybrać specjalności: 
Zarządzanie organizacjami, Marketing i zarządzanie logistyczne, Rachunkowość i finanse w zarządzaniu, International business management (studia po angielsku), Administracja i zarządzanie publiczne, E-biznes i marketing, Logistyka w zarządzaniu, Rachunkowość i finanse w zarządzaniu, Zarządzanie organizacjami, Psychologia biznesu oraz Business management (Master + Magister).

dowiedz się więcej>

 

 


SZKOŁA WYŻSZA EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI STUDIA EKONOMICZNE

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi - kierunki ekonomiczne:

 

 


AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W ŁODZI STUDIA EKONOMICZNE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi prowadzi zajęcia z Ekonomii i Zarządzania. Na Ekonomii główne specjalności to: Finanse, Rachunkowość, Zarządzanie długiem i windykacja oraz Kompetencje menadżerskie i zarządzanie firmą. Na Zarządzaniu specjalności to: Audyt wewnętrzny i kontrola, Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji, Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji.
 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

komentarze (1)

As odpowiedz

Pomocne dzięki