Uczelnie opole - politechnika opolska

O uczelni - Politechnika Opolska

Politechnika Opolska to nowoczesna uczelnia techniczna na europejskim poziomie, o blisko 50-letniej tradycji. Oferujemy kształcenie na 24 atrakcyjnych kierunkach studiów. Możesz tu zgłębiać dyscypliny typowo techniczne, jak budownictwo czy informatykę, ale również administrację, ekonomię, fizjoterapię czy architekturę. Są też kierunki unikatowe takie jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze czy technologie energetyki odnawialnej.
 
Zdobędziesz tu dyplom gwarantujący konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy.
Tę bogatą ofertę dopełniają studia podyplomowe i doktoranckie oraz wybór kursów i szkoleń. Swoje zainteresowania, ale także krąg przyjaciół studenci mogą poszerzać w licznych kołach naukowych.
 
Na politechnice kształci się blisko 9 tysięcy studentów, każdego roku przyjmujemy prawie 4500 osób, a w ciągu całej, bogatej historii nasze mury opuściło prawie 40 tysięcy absolwentów.
Gdzie nie spojrzeć rozrastamy się i piękniejemy, remontując i budując szereg nowych obiektów. Nasze inwestycje należą do najbardziej spektakularnych na Opolszczyźnie, jesteśmy też jednym z największych beneficjentów unijnych dotacji. 
W 2015 r. realizowane są kolejne zadania inwestycyjne, m.in.: 
  • Utworzenie Punktu Konsultacyjnego PO pn. Centrum Nauka-Biznes poprzez przebudowę budynku dydaktycznego przy ul. Waryńskiego 4 (wartość 3,7 mln zł w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”);
  • Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku nr 2 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, w II kampusie przy ul Prószkowskiej 76 (wartość 2,1 mln zł);
  • Przebudowa budynku Domu Studenta ,,Zygzak” przy ul. Mikołajczyka (wartość blisko 9 mln zł)
  • Przebudowa budynków 1 i 3w II kampusie (blisko 30 milionów złotych).

Politechnika słynie z nowoczesnych i innowacyjnych laboratoriów. Specjalistyczne urządzenia pozwalają naukowcom i studentom m.in. symulować trzęsienia ziemi, badać wysokie napięcia i infradźwięki, a nawet… podać sobie rękę z sympatycznym robotem Fanukiem. Do dyspozycji studentów zawsze gotowe są też nasze roboty humanoidalne NAO. Czołowe firmy rynków polskich i zagranicznych chętnie wyposażają nasze pracownie w specjalistyczny sprzęt, który przygotuje absolwenta do pracy po zakończeniu studiów w dobrze płatnym zawodzie.

 
uczelnie w opolu - politechnika
 
Osoby ciekawe świata i chcące zdobyć cenne doświadczenie, dzięki realizowanym na uczelni programom wymiany studentów (m.in. Program Erasmus) mogą z łatwością wyjechać na okres jednego lub dwóch semestrów do jednej z naszych 150 partnerskich uczelni zagranicznych! Do tej pory z możliwości wyjazdu skorzystało setki studentów politechniki. Sami każdego roku gościmy ok. 150-osobową grupę studentów zagranicznych, dla których to Opole jest egzotycznym miastem.
 
Politechnika ściśle kooperuje z amerykańskimi uczelniami oraz placówkami dyplomatycznymi. Wspólnie z Illinois State University organizujemy corocznie Polsko-Amerykańską Szkołę Letnią. Na Politechnice prężnie działa oddział studencki prestiżowej organizacji IEEE.
Politechnika jako jeden z (tylko!) czterech ośrodków w kraju oferuje studentom szereg atrakcyjnych kursów i zajęć w ramach Instytutu Konfucjusza(Centrum Współpracy Polska-Chiny), który promuje wiedzę o Kraju Środka. Skorzystajcie z niepowtarzalnej okazji opanowania języka, którym włada blisko półtora miliarda ludzi. 
Dodatkowo, co roku kilku, kilkunastu studentów politechniki wyjeżdża do Chin!
Więcej informacji na stronie: www.instytutkonfucjusza.po.opole.pl.
 
Najbarwniejszym akcentem studenckiego życia są majowe Piastonalia, wiosna w klimacie kultury trwa jednak przez cały rok. Każdy może brać udział w koncertach, występach kabaretów i grup teatralnych, a ci, którzy mają zacięcie artystyczne być może sami zasilą załogę orkiestry dętej, chóru, albo studenckiego radia Emiter, którego ramówka zachęca m.in. audycją terapia trabantem.
Każdego roku uczelnia funduje studentom 1000 biletów na imprezy i wydarzenia kulturalne, włącza się też w organizację popularnej Nocy Kultury i Nocy Muzeów – to bryluje Muzeum Politechniki Opolskiej z unikalną i prawdopodobnie największą na świecie kolekcją lamp i urządzeń rentgenowskich).
 
Do udziału w wielu wydarzeniach akademickich, jak Opolski Festiwal Nauki, Dziecięca Politechnika Opolska, czy… kurs chińskiej kaligrafii, zapraszani są wszyscy głodni wiedzy. Politechnika jest obecna w życiu miasta, włącza się w obchody świąt narodowych i wydarzeń kulturalnych. 
Na terenie uczelni odbywały się również spektakularne imprezy organizowane przez inne podmioty, jak międzynarodowy zlot ciężarowych pojazdów tuningowanych Master Track, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy medialny przebój: Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
 
Akademicki Zawiązek Sportowy, który w 32 wyczynowych i rekreacyjnych sekcjach zrzesza ponad 1500 osób. Udział w ligach i sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach to dowód na to, że duch sportu na politechnice jest w doskonałej formie. Do dyspozycji studentów pozostaje doskonale wyposażona hala sportowa z krytą bieżnią, siłownią czy taneczną salą lustrzaną. 
Na terenie II kampusu znajduje się kryta pływalnia o wymiarach olimpijskich. To u nas trenują i uczą się tacy mistrzowie jak chociażby nasz absolwent i wielki mistrz olimpijski Zbigniew Bródka!

 

politechnika opole

 

Wszyscy studenci politechniki mają prawo do ubiegania się o jedno z 1018 miejsc w wyremontowanych akademikach z dostępem do internetu. Studenci mogą również liczyć na szereg jednych z najwyższych w regionie stypendiów, zarówno naukowych, socjalnych, dla studentów z niepełnosprawnościami, jak i fundowanych przez miasto lub ministerstwo.
 
Politechnika Opolska podejmuje szereg działań celem likwidacji barier architektonicznych i mentalnych dla uczynienia uczelni miejscem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia równego dostępu do wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkim osobom bez względu na stan ich zdrowia Uczelnia posiada Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych powołanego przez JM Rektora. 
Wprowadzono istotne zmiany w Regulaminie studiów, mające na celu dostosowanie procesu studiowania do indywidualnych możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Każdego roku akademickiego Prorektor ds. dydaktyki w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz uczelnianym organem samorządu doktorantów ustala wysokość stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami. Kwota przyznanego stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności podanego w orzeczeniu o niepełnosprawności. Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami jest przyznawane wyłącznie na wniosek studenta
Więcej informacji na stronie: www.niepelnosprawni.po.opole.pl.
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki przygotował kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki. Są one przygotowane dla studentów I roku na Wydziałach:
  • Budownictwa,
  • Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
  • Inżynierii Produkcji i Logistyki,
  • Mechanicznego.
W przypadku zorganizowania grupy min. 15 osób na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, istnieje możliwość zorganizowania takiego kursu również tutaj.
 
Kursy będą trwały 10 godzin i będą obejmowały wiedzę z pewnych działów matematyki i fizyki. Będą się one odbywały kilka razy w ciągu roku akademickiego.

 

Żródło: materiały informacyjne Politechniki Opolskiej

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Komentarze (0)