Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych funkcjonuje od 2012 roku, a fundamentem jej działalności są przede wszystkim prace renowacyjne tekstyliów wpisanych do rejestru zabytków, których konserwacja finansowana jest ze środków zewnętrznych, jak również obiektów stanowiących własność prywatną.

Trafiające do pracowni obiekty poddawane są kompleksowej konserwacji zachowawczej i estetycznej, a w toku prowadzonych czynności powstaje pełna dokumentacja dotycząca powierzonego zabytku. Wszystkie działania odbywają się przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury, zasad higieny i bezpieczeństwa, a także w ramach standardów zatwierdzonych przez odpowiednie służby konserwatorskie.

Na koncie projektów zrealizowanych przez pracownię znajdują się między innymi: konserwacja i restauracja ornatów z tkanin z końca XV wieku, ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jakuba Apostoła w Więcławicach; konserwacja haftowanego ornatu z początku XVIII wieku, z zasobów Parafii pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Korzkwi; czy konserwacja ornatu z połowy XVI wieku, z zasobów Parafii pw. Wszystkich Świętych w Krakowie.

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych prowadzi także działalność naukowo- badawczą oraz działalność dydaktyczną. W ramach pierwszej prowadzone są badania i prace dokumentujące procesy konserwatorskie, a w ramach drugiej prowadzone są wybrane wykłady z dziejów tkanin zabytkowych, ochrony zbiorów i prewencji konserwatorskiej.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)