Administracja

Administracja

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - kierunki studiów

Administracja – Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Czym jest administracja? Najkrócej mówiąc jest to zawiadywanie, zarządzanie, jak również zespół osób, który czymś kieruje i zarządza. Dla wyjaśnienia należy powiedzieć, że wyróżniamy administrację prywatną i publiczną, i właśnie na tej drugiej skupiamy się najmocniej, ponieważ dotyczy każdego z nas. Administracja to także jeden z kierunków studiów, który odnaleźć można w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Kształcenie na kierunku Administracja w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o prawie i administracji. Studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które stanowią fundament działania prospołecznego, jak również pełnienia różnorodnych funkcji w szeroko rozumianej administracji, zarówno publicznej, gospodarczej, jak i w instytucjach oraz podmiotach niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy prawoznawstwa,
 • historia administracji,
 • podstawy prawa konstytucyjnego,
 • prawo administracyjne,
 • postępowanie administracyjne,
 • nauka o administracji,
 • cywilnoprawne formy działania administracji,
 • etyka urzędnicza,
 • logika prawnicza,
 • filozofia prawa,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Administracji w piotrkowskiej filii UJK nabywają licznych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej, audytu, gospodarki nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi, organizowania i kierowania niewielkimi zespołami, interpretowania przepisów prawa.

 

Praca po studiach

A co po studiach? Absolwenci Administracji w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Administracja. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim opinie? Rafał, student Administracji mówi:

„UJK w Piotrkowie Trybunalskim to dobry wybór. Różne kierunki, ciekawe zajęcia, dużo wiedzy do zdobycia. Tutaj nie ma miejsca na nudę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

Absolwent kierunku Administracja w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa administracyjnego,
 • negocjacji i mediacji w administracji,
 • prawa pracy i prawa urzędniczego,
 • organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • zarządzania dokumentacją,
 • gospodarki gruntami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • urzędach miast i gmin,
 • starostwach powiatowych,
 • miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej,
 • instytucjach kultury,
 • przedsiębiorstwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie i ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawa i administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

UJK w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)