Filologia rosyjska

Filologia rosyjska

Filologia rosyjska

09.02.2022

Filologia rosyjska – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku filologia rosyjska na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia rosyjska w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Język rosyjski jest najpowszechniej używanym językiem słowiańskim, którym posługuje się ponad 250 milionów ludzi na świecie. Od pewnego czasu przechodzi renesans, a wszystko za sprawą coraz liczniejszych relacji biznesowych. Czy trudny to język? Podobnie jak w języku polskim, w rosyjskim występują trzy czasy. Czasowniki dzieli się na dokonane i niedokonane oraz odmienia przez osoby. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat języka Puszkina należy wybrać studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, który proponuje Filologię rosyjską.

Kształcenie na kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnohumanistycznej, a także wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka rosyjskiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu codziennym. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego w biznesie, turystyce, ruchu granicznym i obsłudze lotniska, jak również rozwijają umiejętności w zakresie translatoryki. Zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim, angielskim i polskim.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • gramatyka opisowa,
 • historia literatury rosyjskiej,
 • wiedza o akwizycji i nauce języków obcych,
 • łacina,
 • film rosyjski,
 • rosyjski język biznesu,
 • rosyjska korespondencja handlowa,
 • socjokulturowe realia Rosji,
 • polsko- rosyjskie stosunki kulturowe,
 • translatoryka rosyjskich tekstów prawniczych,
 • gramatyka kontrastywna polsko- rosyjska,
 • przekład ustny i pisemny,
 • gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego,
 • najnowsza literatura rosyjska

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim pozyskują wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru niemieckojęzycznego oraz wiedzę o historii i strukturze języka niemieckiego. Nabywają umiejętności translatorskich, umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, jak również tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach prowadzących współpracę gospodarczą i handlową, biurach tłumaczeń, izbie celnej, wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach podróży, instytucjach i stowarzyszeniach prowadzących współpracę kulturalną z Rosją, konsulatach, ambasadach, straży granicznej.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Rzeszowie, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Dorota, studentka Filologii rosyjskiej mówi:

„Uniwersytet Rzeszowski oferuje wiele specjalności i ścieżek kształcenia. Dzięki temu można rozwijać się w konkretnym obszarze, konkretnym kierunku. Studia tutaj nastawione są na praktykę, na osiąganie określonych umiejętności. Dlatego warto wybrać tę uczelnię.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

FILOLOGIA ROSYJSKA - ważne informacje

Filologia rosyjska studia Rzeszów

Filologia rosyjska studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię rosyjską na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii języka rosyjskiego,
 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • redagowania tekstów,
 • tłumaczeń ustnych i pisemnych,
 • translatoryki tekstów prawniczych,
 • stosunków polsko- rosyjskich,
 • prowadzenia korespondencji handlowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia rosyjska:

Absolwent kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach prowadzących współpracę gospodarczą i handlową,
 • biurach tłumaczeń,
 • izbie celnej,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • biurach podróży,
 • instytucjach i stowarzyszeniach prowadzących współpracę kulturalną z Rosją,
 • konsulatach,
 • ambasadach,
 • straży granicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)