Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

09.02.2022

Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku informatyka i ekonometria w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Współczesna gospodarka opiera się na wiedzy pozyskiwanej dzięki analizie danych ekonomicznych. To kluczowy element efektywnego zarządzania organizacjami, a także planowania i oceniania polityki gospodarczej. Wspomniana wiedza płynie z analiz różnego typu metod matematycznych, spośród których wyróżnić można statystykę, ekonometrię, czy metody optymalizacji. Tym właśnie zajmuje się Informatyka i ekonometria, którą odnaleźć można w katalogu dydaktycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kształcenie na kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z obszarów ekonomii, zarządzania i finansów. Studenci poznają metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Uczą się zarządzać nowoczesnymi organizacjami, wykorzystywać nowoczesne technologię teleinformatyczne do sprawnego przetwarzania informacji oraz komunikowania się wewnątrz organizacji, a także stosować metody podejmowania decyzji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • makroekonomia,
 • podstawy zarządzania,
 • matematyka dyskretna,
 • algorytmy i struktury danych,
 • analiza matematyczna,
 • rachunek prawdopodobieństwa,
 • programowanie obiektowe,
 • narzędzia pracy zespołowej,
 • architektura systemów komputerowych,
 • statystyka matematyczna i ekonomiczna,
 • elementy rachunkowości,
 • sieci komputerowe,
 • aplikacje internetowe,
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Informatyki i ekonometrii uczą się myślenia ekonomicznego, a w szczególności identyfikacji kategorii teoretycznych i związków przyczynowo- skutkowych między nimi zachodzących w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej. Nabywają umiejętności kreatywnego używania narzędzi i technologii informatycznych, stosowania języka informatyków, jak również rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych.

 

Praca po studiach

Dzięki zdobytej na studiach wiedzy absolwenci Informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach rządowych.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Informatykę i ekonometrię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Dominik, student Informatyki i ekonometrii mówi:

„Uniwersytet Rzeszowski to nowoczesna uczelnia, która kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych. Tutaj nie ma niepotrzebnych zajęć, nie ma przedmiotów, które mają tylko zapełnić program. To uczelnia, która kształci konkretnie.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA - ważne informacje

Informatyka i ekonometria studia Rzeszów

Informatyka i ekonometria studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę i ekonometrię na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • diagnozowania i projektowania zjawisk związanych z funkcjonowaniem świata organizacji,
 • informatyki ekonomicznej,
 • finansów i rachunkowości,
 • stosowania narzędzi analizy matematycznej,
 • projektowania i realizowania badania statystycznego,
 • stosowania modeli ekonometrycznych,
 • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej,
 • interpretacji danych wynikających z programowania matematycznego,
 • projektowania systemów informatycznych,
 • projektowania i administrowania bazą danych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka i ekonometria:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • agencjach rządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)