Informatyka i ekonometria - Rzeszów

Informatyka i ekonometria - Rzeszów

Informatyka i ekonometria - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

informatyka i ekonometria

Odkryj informatykę i ekonometrię w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Informatyka i ekonometria studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku informatyka i ekonometria w Rzeszowie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwerystecie Rzeszowskim w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka i ekonometria - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek informatyka i ekonometria

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Informatyka i ekonometria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka i ekonometria

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka i ekonometria w Rzeszowie?

Nie ulega wątpliwości, że studia informatyczne na kierunku informatyka i ekonometria są niezwykle popularną propozycją, która daje szerokie możliwości zawodowe na arenie międzynarodowej. Z tego względu kandydatów do podjęcia tego interesującego kierunku z pewnością nie będzie brakowało.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka i ekonometria w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka

 

Aby zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacji, podejdź do matury z matematyki, języka obcego, informatyki, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem właśnie te przedmioty odegrają główną rolę przy okazji twojej aplikacji. Zapoznaj się z regulaminem uczelni, unikając w ten sposób niewiedzy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria w Rzeszowie

Czas trwania studiów na kierunku informatyka i ekonometria na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA I EKONOMETRIA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka i ekonometria na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Przedmioty:

informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA I EKONOMETRIA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka i ekonometria na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
44
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka i ekonometria na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka i ekonometria w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka i ekonometria w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Popularne kierunki informatyczne w Rzeszowie

Kierunki informatyczne w Rzeszowie

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Rzeszowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA?

Aplikantów na niektóre kierunki studiów w Rzeszowie nie brakuje, a ich liczba niejednokrotnie przekracza dostępne miejsca na danej uczelni. Mimo dość dużej różnorodności w specyfice nauczania, jakie mogą zaoferować konkretne placówki edukacyjne, wiele osób z niewiadomych przyczyn pragnie podjąć kształcenie nieadekwatne do posiadanych predyspozycji.

Informatyka i ekonometria to kierunek bazujący na kilku odrębnych dziedzinach nauki, dlatego zasługuje na miano interdyscyplinarnego. Idealny kandydat powinien wyróżniać się zamiłowaniem do przedmiotów technicznych, przejawiać zainteresowanie nowinkami ze świata IT, wykazywać ponadprzeciętne zdolności do wykonywania skomplikowanych analiz statystycznych, potrafić skutecznie pracować nawet pod presją czasu, a także posługiwać się na co dzień umiejętnością do logicznego i zarazem twórczego myślenia.

Jeżeli posiadasz przedstawiony zestaw cech, to studia na kierunki informatyka i ekonometria w Rzeszowie z pewnością okażą się najlepszym z możliwych wyborów!

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka i ekonometria możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka i ekonometria w Rzeszowie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia w Rzeszowie na kierunku informatyka i ekonometria zawierają w sobie obszerny materiał. Nie ma w tym nic dziwnego z uwagi na wszechstronny charakter kształcenia, który zmierza do wykwalifikowania grona wyspecjalizowanych pracowników. Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie informatyki i ekonometrii, staniesz przed szansą zdobycia wiedzy i umiejętności, odnoszących się do:

 • programowania w kilku najważniejszych językach
 • tworzenia stron internetowych, aplikacji, programów użytkowych
 • obsługi specjalistycznych programów statystycznych i ekonometrycznych
 • tworzenia wizualnego zaplecza multimedialnego

 

Podczas kształcenia nauczysz się również efektywnej współpracy grupowej oraz zapoznasz się z podstawami takich dziedzin, jak psychologia, socjologia oraz matematyka.

Ile trwają studia na kierunku Informatyka i ekonometria w Rzeszowie

Studia na kierunku informatyka i ekonometria w Rzeszowie trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA?

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie uczelnie w Rzeszowie posiadają przynajmniej jeden wspólny, ściśle określony cel, którym jest zapewnienie studentom wszechstronnego rozwoju kierunkowego, dzięki któremu zyskają oni szansę na zdobycie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Informatyka i ekonometria to przyszłościowa propozycja, gwarantująca możliwość podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach, korzystających z narzędzi ekonometrycznych, przedsiębiorstwach związanych z branżą IT, instytucjach finansowych, takich jak banki, czy urzędy skarbowe na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem analiz.

Jako absolwent informatyki i ekonometrii będziesz mógł pomyśleć o zajęciu stanowiska;

 • specjalisty do spraw modelowania ekonometrycznego
 • aktuariusza
 • administratora danych
 • twórcy programów, aplikacji i stron internetowych
 • analityka danych
 • programisty

 

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na rozwijanie swoich kompetencji podczas pracy dla firm, czy też założysz własną działalność gospodarczą, jedno będzie pewne – satysfakcja z wykonywanego zawodu powinna być ogromna.

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)