Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów

Inżynieria materiałowa – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku inżynieria materiałowa na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

To, co nas otacza, to materiały, a inżynieria materiałowa zajmuje się ich tworzeniem, obróbką i wykorzystywaniem w niemal każdej dziedzinie życia. Na studiach można dowiedzieć się wszystkiego na temat struktury, właściwości, technologii wytwarzania i zastosowania materiałów, a także przygotować się wykonywania ciekawych i ważnych zawodów. A gdzie studiować Inżynierię materiałową? Na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Inżynieria materiałowa na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu wytwarzania , przetwarzania i badania nowoczesnych materiałów inżynierskich stosowanych w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, elektronicznym i tym podobnych. Studenci rozwijają umiejętności korzystania z informacji technicznej, obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, jak również zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle, a także przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • algebra liniowa z geometrią,
 • analiza matematyczna,
 • fizyka,
 • chemia,
 • grafika inżynierska,
 • materiały inżynierskie,
 • procesy specjalne w przemyśle,
 • mikroskopowe metody i techniki badań,
 • wytrzymałość materiałów,
 • mechanika płynów,
 • termodynamika techniczna,
 • podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn,
 • dokumentacja techniczna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Inżynierii materiałowej nabywają umiejętności między innymi w zakresie formułowania problemów i posługiwania się metodami matematycznymi w analizie problematyki technicznej, korzystania z komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych, projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych, projektowania i wdrażania technik recyklingu materiałów, czy projektowania inżynierskiego obiektów i procesów technicznych z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako konstruktorzy, technolodzy, kierownicy projektu, specjaliści do spraw nowoczesnych technologii, dorady techniczni. Będą mogli pracować na przykład w laboratoriach badawczo- rozwojowych, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach diagnostycznych, jednostkach wytwarzających aparaturę z zastosowaniem wysokich technologii i procesów technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłowych, jednostkach doradczych i projektowych.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie oferują wiele możliwości kształcenia w najpopularniejszych dyscyplinach, a inżynieria materiałowa na pewno do tego grona należy. Ale którą uczelnię wybrać? Na jakiej podstawie zdecydować się na szkołę wyższą? Aby ułatwiać podejmowanie decyzji, warto dowiedzieć się czegoś o uczelni, która proponuje kandydatom ten kierunek. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Filip, student Inżynierii materiałowej mówi:

„W Rzeszowie jest coraz więcej studentów i nie ma się czemu dziwić, ponieważ miasto bardzo wiele im oferuje. Ja studiuję na Uniwersytecie Rzeszowskim, czyli w uczelni, która ma bardzo bogatą i ciekawą ofertę dydaktyczną, świetnych wykładowców, a także fajny klimat i atmosferę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię materiałową na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • korzystania z komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych,
 • doboru materiałów inżynierskich,
 • doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów,
 • projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych,
 • obsługi specjalistycznej aparatury naukowo- badawczej,
 • projektowania i wdrażania technik recyklingu materiałów,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i układów mechanicznych,
 • termodynamiki technicznej,
 • kształtowania struktury i własności materiałów inżynierskich przez dobór właściwego procesu technologicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczo- rozwojowych,
 • laboratoriach przemysłowych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • jednostkach wytwarzających aparaturę z zastosowaniem wysokich technologii i procesów technologicznych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • jednostkach doradczych i projektowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria medyczna mechatronika, systemy diagnostyczne w medycynie oraz fizyka techniczna. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia - dla absolwentów innych kierunków studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)