Agroleśnictwo

Agroleśnictwo

Agroleśnictwo

09.02.2022

Agroleśnictwo – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku agroleśnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku agroleśnictwo w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Agroleśnictwo to inaczej systemy rolno- leśne, czyli sposób gospodarowania ziemią, w którym produkcja roślinna czy zwierzęca współistnieje na tym samym obszarze z roślinnością drzewiastą i krzewami. Pomimo, że samo słowo „agroleśnictwo” wydaje się nowe, to jest to znana praktyka, do której wraca się w tej chwili coraz chętniej, ponieważ przynosi wymierne korzyści dla gospodarstw. Agroleśnictwo to także kierunek studiów. Można go studiować na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu takich dziedzin jak rolnictw, leśnictwo, czy ekologia. Studenci uczą się planować, wykonywać i nadzorować zabiegi związane z ochroną i użytkowaniem ziemi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć z zakresu nauk rolniczych i leśnych, a cały proces nauki stanowić ma przygotowanie do wykonywania zadań inżynierskich o  charakterze projektowym, inwestycyjnym i użytkowym, dotyczących systemów agroleśnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • geodezja,
 • gleboznawstwo i żyzność gleb,
 • fizjologia roślin,
 • meteorologia i klimatologia,
 • flora lasu,
 • ekologia ogólna,
 • statystyka w badaniach agroleśnych,
 • typologia siedlisk agroleśnych,
 • genetyka,
 • entomologia agroleśna,
 • podstawy agronomii,
 • ekologia wykorzystania lasu,
 • maszynoznawstwo

 

Nabywane umiejętności

Studenci Agroleśnictwa na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają umiejętności stosowania technik i narzędzi badawczych służących produkcji roślinnej i leśnej oraz ochronie systemów agroleśnych, jak również projektowania i realizowania zadań inżynierskich w zakresie gospodarki agroleśnej. Uczą się identyfikować i wskazywać metody eliminowania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego będących skutkiem funkcjonowania przedsiębiorstw agroleśnych, a także dobierać metody, narzędzia i techniki do analizy stanu siedliska oraz zoptymalizowania produkcji agroleśnej, jak również wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do oceny wpływu biotycznych i abiotycznych czynników na siedlisko.

 

Praca po studiach

Czym można się zająć po zakończeniu kształcenia? Absolwenci kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w sektorze rolniczym, sektorze leśnym, administracji rządowej i samorządowej, ochronie środowiska.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Agroleśnictwo warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do zawodów związanych z tą dyscypliną. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Szymon, student Agroleśnictwa mówi:

„Uniwersytet Rzeszowski oferuje bardzo ciekawe, nowoczesne kierunki studiów. Wielu z nich nie ma na innych uczelniach, zatem warto uczyć się właśnie tutaj.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

AGROLEŚNICTWO - ważne informacje

Agroleśnictwo studia Rzeszów

Agroleśnictwo studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Agroleśnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metodologii badań naukowych w zakresie nauk rolniczych i leśnych,
 • procedur i zasad projektowania infrastruktury gospodarstw rolniczych i leśnych,
 • skutków oddziaływania produkcji agroleśnej na środowisko przyrodnicze,
 • zasad zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych,
 • warunków pozyskiwania i transportu surowców z gospodarstw agroleśnych,
 • funkcjonowania rynku i marketingu produktów z surowców rolniczych i leśnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Agroleśnictwo:

Absolwent kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • sektorze rolniczym,
 • sektorze leśnym,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • ochronie środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku agroleśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)