Agroleśnictwo studia - kierunek studiów

 
Dla kogo ten kierunek
Specjaliści od drzew z zacięciem do rolnictwa? Rolnicy, którzy dysponują wiedzą o ekosystemie leśnym? A może po trosze jedni i drudzy? Absolwenci agroleśnictwa na pewno spotkają się z pytaniem: ale czym ty się właściwie zajmujesz? Nic dziwnego – mamy bowiem do czynienia z kierunkiem nowym, niezakorzenionym jeszcze w świadomości, zarówno kandydatów na studia, jak i osób obserwujących ofertę uczelni wyższych. Temat agroleśnych systemów uprawy jest jednak coraz bardziej aktualny i zasługuje na uwagę tych, którzy chcieliby postawić na wykształcenie związane między innymi z botaniką, zoologią i gleboznawstwem. Skąd ta popularność? Agroleśnictwo to w rzeczywistości taki system prowadzenia upraw, który naśladuje naturę, wykorzystując powiązania między roślinami rolnymi, drzewami i zwierzętami, funkcjonującymi na jednym leśno-agrarnym terenie. Taka metoda to wiele korzyści, przede wszystkim ekologicznych – stawiając na agroleśnictwo, jesteśmy w stanie wzbogacić i zwiększyć produkcję rolną oraz przeciwdziałać niekorzystnym procesom degradacji lasów.
Jeśli zawsze interesowałeś się naukami przyrodniczymi, a wśród nich dawałeś pierwszeństwo botanice i zoologii, nie jest ci obca troska o losy środowiska naturalnego, dostrzegasz konieczność poszukiwania alternatywnych, racjonalnych metod prowadzenia produkcji rolnej, opartych na odwoływaniu się do natury i korzeni, studia na kierunku agroleśnictwo mogą się okazać tym, czego szukasz.
 
Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Agroleśnictwo, jako kierunek bliski naukom przyrodniczym, swoje podstawy opiera na przedmiotach takich jak chemia, fizyka, matematyka, fizjologia roślin i ekologia. Opanowanie podstawowych wiadomości z każdej z tych dziedzin pozwoli Ci zająć się problemami agroleśnictwa w szerszej i merytorycznej perspektywie. W praktyce agroleśnika z pewnością przydatna okaże się statystyka, kształtowanie i ochrona krajobrazu oraz bioindykacja środowiska. Opanujesz podstawy meteorologii i klimatologii, dowiesz się, czym fitopatologia agroleśna i poznasz podstawowe choroby roślin. W polu Twojego zainteresowania, jako przyszłego agroleśnika, znajdą się również zagadnienia związane z botaniką, dendrologią, zoologią leśną i łąkarstwem. Dowiesz się, z jakimi wyzwaniami wiąże się prowadzenie transportu leśnego, jak zakładać i prowadzić szkółki leśne oraz użytkować las pod kątem rekreacyjnym.
 
Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku agroleśnictwo? Wiedza przyrodnicza w połączeniu ze znajomością struktur administracyjnych i praktycznymi umiejętnościami zarządzania terenami leśnymi, pozwolą Ci na podjęcie zatrudnienia w administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, wszelkich firmach związanych z działalnością leśną i rolną oraz placówkach naukowo-badawczych. Z powodzeniem odnajdziesz się również w roli autora ekspertyz i raportów środowiskowych oraz pracownika wydawnictw leśnych i środowiskowych. 

WAŻNE TEMATY

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AGROLEŚNICTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU AGROLEŚNICTWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując agroleśnictwo?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • podstaw fizyki, chemii i matematyki
 • fizjologii roślin
 • ekologii ogólnej i ochrony środowiska naturalnego
 • podstaw meteorologii i klimatologii
 • organizacji i prowadzenia transportu leśnego
 • wzajemnych zależności między roślinami zielnymi, roślinami leśnymi, drzewami i zwierzętami
 • podstawowych chorób roślin – ich rozpoznawania i zwalczania
 • podstaw statystyki w badaniach agroleśnych
 • kształtowania i ochrony krajobrazu
 • zoologii leśnej i botaniki z dendrologią
 • rekreacyjnego użytkowania lasu i wykorzystywania surowców leśnych
 • łąkarstwa i zakładania szkółek leśnych

Jak wyglądają studia na kierunku agroleśnictwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek agroleśnictwo dostępny jest jedynie w trybie stacjonarnym, który będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się nauce i zdobywaniu wykształcenia. W tym przypadku zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzianch ustalonych przez władze konkretnej uczelni.

Program nauczania będzie oscylować wokół nauk biologicznych i przyrodniczych, dlatego też zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku agroleśnictwo będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, przyrodniczych i technicznych. W siatce zajęć znajdą się między innymi, takie przedmioty jak:

 • ekologia ogólna
 • ochrona przyrody
 • fizjologia roślin
 • geodezja

W czasie studiów dowiesz się także więcej na temat ochrony środowiska naturalnego i ekologii. Ponadto, zyskasz wszechstronną wiedzę na temat marketingu i zarządzania gospodarstwem leśnym. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów wykształcisz niezwykle ważne umiejętności i kwalifikacje. W czasie studiów będziesz brał udział w wielu rozwijających warsztatach i badaniach naukowych. Rozwiniesz swoje zdolności z obszaru zarządzania i poznasz nowoczesne techniki marketingowe.

Ponadto, dowiesz się więcej o mechanizacji prac leśnych i gospodarczych oraz nauczysz się obsługiwać zaawansowane maszyny i aparatury. Program kształcenia zakłada także realizacje lektoratu z języka obcego, który zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AGROLEŚNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE

AGROLEŚNICTWO STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek agroleśnictwo można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Natomiast nauka na studiach magisterskich trwa dwa lata. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AGROLEŚNICTWO STUDIA II STOPNIA

AGROLEŚNICTWO STUDIA I STOPNIA

Gdzie będziesz pracował po kierunku agroleśnictwo ?

Absolwent kierunku agroleśnictwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • jednostkach administracyjnych Lasów Państwowych
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • firmach i przedsiębiorstwach związanych z działalnością leśną i rolną
 • placówkach naukowo-badawczych
 • autor ekspertyz i raportów środowiskowych
 • pracownik wydawnictw leśnych i środowiskowych
 • przemyśle surowców drzewnych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROLEŚNICTWO

Komentarze (0)