Agroleśnictwo

Agroleśnictwo

Studia na kierunku agroleśnictwo możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Agroleśnictwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Agroleśnictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Agroleśnictwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku agroleśnictwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku agroleśnictwo
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku agroleśnictwo rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | agroleśnictwo - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku agroleśnictwo możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | agroleśnictwo - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku agroleśnictwo najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, fizyka, matematyka, geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

szczegółowe wymagania na uczelniach

Agroleśnictwo - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując agroleśnictwo?

Program studiów i przedmioty
Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku agroleśnictwo: geodezja, gleboznawstwo i żyzność gleb, ochrona przyrody, kształtowanie i ochrona krajobrazu, bioindykacja środowiska.
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Agroleśnictwo, jako kierunek bliski naukom przyrodniczym, swoje podstawy opiera na przedmiotach takich jak chemia, fizyka, matematyka, fizjologia roślin i ekologia.
Opanowanie podstawowych wiadomości z każdej z tych dziedzin pozwoli Ci zająć się problemami agroleśnictwa w szerszej i merytorycznej perspektywie. W praktyce agroleśnika z pewnością przydatna okaże się statystyka, kształtowanie i ochrona krajobrazu oraz bioindykacja środowiska. Opanujesz podstawy meteorologii i klimatologii, dowiesz się, czym fitopatologia agroleśna i poznasz podstawowe choroby roślin.
W polu Twojego zainteresowania, jako przyszłego agroleśnika, znajdą się również zagadnienia związane z botaniką, dendrologią, zoologią leśną i łąkarstwem. Dowiesz się, z jakimi wyzwaniami wiąże się prowadzenie transportu leśnego, jak zakładać i prowadzić szkółki leśne oraz użytkować las pod kątem rekreacyjnym.
 
W programie studiów na kierunku Agroleśnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Fizyka środowiskowa
 • Ekologia ogólna
 • Fizjologia roślin
 • Meteorologia i klimatologia
 • Statystyka w badaniach agroleśnych
 • Botanika
 • Systemy agroleśne
 • Zarządzanie gospodarstwem agroleśnym
 • Podstawy agronomi
 • Ekologia krajobrazu
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • podstaw fizyki, chemii i matematyki
 • fizjologii roślin
 • ekologii ogólnej i ochrony środowiska naturalnego
 • podstaw meteorologii i klimatologii
 • organizacji i prowadzenia transportu leśnego
 • wzajemnych zależności między roślinami zielnymi, roślinami leśnymi, drzewami i zwierzętami
 • podstawowych chorób roślin – ich rozpoznawania i zwalczania
 • podstaw statystyki w badaniach agroleśnych
 • kształtowania i ochrony krajobrazu
 • zoologii leśnej i botaniki z dendrologią
 • rekreacyjnego użytkowania lasu i wykorzystywania surowców leśnych
 • łąkarstwa i zakładania szkółek leśnych

Jak wyglądają studia na kierunku agroleśnictwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek agroleśnictwo dostępny jest w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Pierwszy tryb  będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się nauce i zdobywaniu wykształcenia. W tym przypadku zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzianch ustalonych przez władze konkretnej uczelni.

Program nauczania będzie oscylować wokół nauk biologicznych i przyrodniczych, dlatego też zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru.

 

Studia na kierunku agroleśnictwo możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku agroleśnictwo będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, przyrodniczych i technicznych. W siatce zajęć znajdą się między innymi, takie przedmioty jak:

 

 • ekologia ogólna
 • ochrona przyrody
 • fizjologia roślin
 • geodezja

 

W czasie studiów dowiesz się także więcej na temat ochrony środowiska naturalnego i ekologii. Ponadto, zyskasz wszechstronną wiedzę na temat marketingu i zarządzania gospodarstwem leśnym. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów wykształcisz niezwykle ważne umiejętności i kwalifikacje. W czasie studiów będziesz brał udział w wielu rozwijających warsztatach i badaniach naukowych. Rozwiniesz swoje zdolności z obszaru zarządzania i poznasz nowoczesne techniki marketingowe.

Ponadto, dowiesz się więcej o mechanizacji prac leśnych i gospodarczych oraz nauczysz się obsługiwać zaawansowane maszyny i aparatury. Program kształcenia zakłada także realizacje lektoratu z języka obcego, który zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Specjaliści od drzew z zacięciem do rolnictwa? Rolnicy, którzy dysponują wiedzą o ekosystemie leśnym? A może po trosze jedni i drudzy? Absolwenci agroleśnictwa na pewno spotkają się z pytaniem: ale czym ty się właściwie zajmujesz?
Nic dziwnego – mamy bowiem do czynienia z kierunkiem nowym, niezakorzenionym jeszcze w świadomości, zarówno kandydatów na studia, jak i osób obserwujących ofertę uczelni wyższych.
Temat agroleśnych systemów uprawy jest jednak coraz bardziej aktualny i zasługuje na uwagę tych, którzy chcieliby postawić na wykształcenie związane między innymi z botaniką, zoologią i gleboznawstwem.
Skąd ta popularność? Agroleśnictwo to w rzeczywistości taki system prowadzenia upraw, który naśladuje naturę, wykorzystując powiązania między roślinami rolnymi, drzewami i zwierzętami, funkcjonującymi na jednym leśno-agrarnym terenie.
Taka metoda to wiele korzyści, przede wszystkim ekologicznych – stawiając na agroleśnictwo, jesteśmy w stanie wzbogacić i zwiększyć produkcję rolną oraz przeciwdziałać niekorzystnym procesom degradacji lasów.
Jeśli zawsze interesowałeś się naukami przyrodniczymi, a wśród nich dawałeś pierwszeństwo botanice i zoologii, nie jest ci obca troska o losy środowiska naturalnego, dostrzegasz konieczność poszukiwania alternatywnych, racjonalnych metod prowadzenia produkcji rolnej, opartych na odwoływaniu się do natury i korzeni, studia na kierunku agroleśnictwo mogą się okazać tym, czego szukasz.
 
5. Gdzie studiować agroleśnictwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek agroleśnictwo:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku agroleśnictwo trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunek agroleśnictwo można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Natomiast nauka na studiach magisterskich trwa od półtora roku do dwóch lat. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra.

Gdzie będziesz pracował po kierunku agroleśnictwo ?

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku agroleśnictwo? Wiedza przyrodnicza w połączeniu ze znajomością struktur administracyjnych i praktycznymi umiejętnościami zarządzania terenami leśnymi, pozwolą Ci na podjęcie zatrudnienia w administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, wszelkich firmach związanych z działalnością leśną i rolną oraz placówkach naukowo-badawczych.Z powodzeniem odnajdziesz się również w roli autora ekspertyz i raportów środowiskowych oraz pracownika wydawnictw leśnych i środowiskowych. 
 
Absolwent kierunku agroleśnictwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • jednostkach administracyjnych Lasów Państwowych
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • firmach i przedsiębiorstwach związanych z działalnością leśną i rolną
 • placówkach naukowo-badawczych
 • autor ekspertyz i raportów środowiskowych
 • pracownik wydawnictw leśnych i środowiskowych
 • przemyśle surowców drzewnych
 • doradca ds. innowacji w sektorze agroleśnym, placówkach naukowo-badawczych

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Agroleśnictwo studia niestacjonarne

Agroleśnictwo studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Agroleśnictwo studia II stopnia

Agroleśnictwo studia I stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Agroleśnictwo

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)