Filmoznawstwo i kultura mediów

Filmoznawstwo i kultura mediów

Filmoznawstwo i kultura mediów

27.01.2022

Filmoznawstwo i kultura mediów – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Filmoznawstwo i kultura mediów to kierunek, dzięki któremu można dokładnie poznać zasady funkcjonowania rynku filmowego i medialnego. To kierunek, który pozwala zagłębić się w charakterystykę poszczególnych gatunków, jak również zaznajomić się z teraźniejszością kultury filmu. To propozycja dla wszystkich miłośników X muzy, którzy pragną być kimś więcej, niż tylko widzem.

Kształcenie na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy humanistycznej, a w szczególności w zakresie takich zagadnień jak: literaturoznawstwo, nauki o sztuce, kulturoznawstwo i nauka o mediach. Kierunek pozwala szeroko spojrzeć na kulturę od starożytności do współczesności przez pryzmat obrazów filmowych. Przygotowuje studentów do kompetentnego poznawania i rozumienia twórczości artystycznej w jej rozmaitych wymiarach, czyli historycznym, estetycznym, społecznym, ekonomicznym, a także służy wykształceniu umiejętności rzetelnej analizy i interpretacji dzieła filmowego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • historia filmu polskiego,
 • kino światowe,
 • analiza i interpretacja filmu,
 • gatunki filmowe i literackie,
 • film dokumentalny,
 • historia telewizji,
 • film animowany,
 • muzyka i film,
 • bohater filmowy i literacki,
 • mistrzowie kina,
 • dramaturgia audiowizualna,
 • rynek filmowy

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filmoznawstwa i kultury mediów zaznajamiają się z metodami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, zasadami i formami funkcjonowania współczesnego życia kulturalnego i wybranych instytucji kultury, jak również zasadami analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji. Uczą się formułować i analizować problemy badawcze, opracowywać i prezentować wyniki, przeprowadzać krytyczną analizę.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w kinach, firmach dystrybucyjnych, biurach festiwalowych, ośrodkach kultury, instytucjach rządowych i samorządowych promujących rozwój kultury filmowej.

 

Opinie

Poznań należy do grupy najważniejszych ośrodków akademickich. W stolicy Wielkopolski można studiować rozmaite kierunki, a jednym z nich jest Filmoznawstwo i kultura mediów. Co można powiedzieć o uczelni, która oferuje ten kierunek? Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Oliwia, studentka Filmoznawstwa i kultury mediów mówi:

„UAM to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i na pewno jedna z najlepszych w Europie. Przyjeżdżają tutaj studenci z różnych zakątków świata, bo przyciągają ich szerokie możliwości, ciekawe programy, a także miasto o świetnej atmosferze.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW - ważne informacje

Filmoznawstwo i kultura mediów studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filmoznawstwo i kulturę mediów na UAM:

Absolwent kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • medialnej estetyki filmu fabularnego,
 • kina europejskiego i kina innych kontynentów,
 • antropologii wizualnej,
 • analizy dzieła filmowego,
 • funkcjonowania rynku filmowego,
 • gatunków filmowych i literackich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów:

Absolwent kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • kinach,
 • firmach dystrybucyjnych,
 • biurach festiwalowych,
 • ośrodkach kultury,
 • instytucjach rządowych i samorządowych promujących rozwój kultury filmowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)