Studia humanistyczne

Studia humanistyczne

Dodaj do ulubionych

Studia humanistyczne 2022

Studia humanistyczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W trakcie studiów humanistycznych studenci rozwiją umiejętności m.in.: komunikowania się, negocjowania i przekonywania, pracy w zespole, posługiwania się nowoczesnymi technologiami, prowadzenia badań, budowania silnych argumentacji.

Studia humanistyczne to wiele kierunków studiów, a zatem wiedza i umiejętności, które można w ich ramach pozyskać charakteryzują się dość dużą różnorodnością. Najważniejsze jest to, że studia humanistyczne zmieniają się, oferując studentom coraz więcej konkretnych kompetencji do zdobycia.

 

W procesie rekrutacji na studia humanistyczne w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Popularne kierunki humanistyczne: Archeologia, Etnologia, Filologia, Filologia angielska, Filologia polska, Filozofia, Historia, Historia sztuki, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kognitywistyka, Kulturoznawstwo.

 

Absolwenci studiów humanistycznych przygotowani są do pracy między innymi w mediach, instytucjach i organizacjach politycznych, strukturach lokalnych i samorządowych, podmiotach doradczych, komunikacji marketingowej, agencjach public relations, instytucjach społecznych, szkolnictwie.

Kierunki studiów humanistycznych przeżywają renesans, ponieważ wiedza i umiejętności, jakie można pozyskać na studiach coraz częściej poszukiwane są na rynku zatrudnienia. 

 

Studia stacjononarne na kierunkach humanistycznych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4600 zł do 5500 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach humanistycznych

 

 

KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analiza i kreowanie trendów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Angielski język biznesu I stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia stacjonarne
Antropozoologia I stopnia stacjonarne
Applied anthropology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne
Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia stacjonarne
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Artes liberales I stopnia, II stopnia stacjonarne
Arteterapia I stopnia stacjonarne
Balkan studies II stopnia stacjonarne
Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioetyka II stopnia stacjonarne
Coaching filozoficzny I stopnia stacjonarne
Cognitive science II stopnia stacjonarne
Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne
Design i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe I stopnia stacjonarne
Dwujęzyczność i komunikacja kulturowa I stopnia stacjonarne
Dyplomacja I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja kulturalna II stopnia stacjonarne
Edytorstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edytorstwo klasyczne i cyfrowe II stopnia stacjonarne
English studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etyka II stopnia stacjonarne
European politics and economics I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Europeistyka - integracja europejska I stopnia stacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia bałtycka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska nauczycielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filozofia i etyka I stopnia stacjonarne
Graduate programme in international relations II stopnia stacjonarne
Graduate programme in political science II stopnia stacjonarne
Groznawstwo I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Human resources i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Humanistyka cyfrowa II stopnia stacjonarne
Humanistyka drugiej generacji I stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie II stopnia stacjonarne
Humanitarian action II stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informacja w środowisku cyfrowym I stopnia stacjonarne
Intercultural communication in education and the workplace II stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia europejskie II stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia strategiczne II stopnia stacjonarne
International cultural studies II stopnia stacjonarne
International relations II stopnia stacjonarne
International studies in philosophy I stopnia stacjonarne
Język i społeczeństwo II stopnia stacjonarne
Język polski w komunikacji społecznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka i komunikacja I stopnia stacjonarne
Kognitywistyka komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja kultury i religi II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja wizerunkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krytyka artystyczna I stopnia stacjonarne
Krytyka literacka II stopnia stacjonarne
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo I stopnia stacjonarne
Kultura i sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
Kultura w mediach i komunikacji II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - studia online I stopnia online
Kulturoznawstwo - teksty kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Latynoamerykanistyka I stopnia stacjonarne
Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
Lingwistyka praktyczna i copywriting I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
Lingwistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Literatura powszechna II stopnia stacjonarne
Logopedia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
Master of digital entrepreneurship II stopnia stacjonarne
Media audiowizualne i kultura cyfrowa II stopnia stacjonarne
Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
Media interaktywne i widowiska II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia polskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o polityce I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowe media i kultura cyfrowa I stopnia stacjonarne
Obronność państwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia stacjonarne
Okcydentalistyka I stopnia stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika wczesnej edukacji II stopnia stacjonarne
Performatyka II stopnia stacjonarne
Philosophy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Philosophy and culture of east-central europe II stopnia stacjonarne
Polacy i niemcy w europie II stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Polityka społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polonistyczne – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polonistyka antropologiczno-kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polonistyka stosowana I stopnia stacjonarne
Polonistyka-komparystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Porównawcze studia cywilizacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja form audiowizualnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja medialna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń I stopnia stacjonarne
Projektowanie kultury I stopnia stacjonarne
Przekład literacki II stopnia stacjonarne
Przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia stacjonarne
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe I stopnia stacjonarne
Retoryka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rosjanoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rosjoznawstwo I stopnia stacjonarne
Sinologia I stopnia stacjonarne
Skandynawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Social sciences I stopnia stacjonarne
Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia stacjonarne
Socjologia cyfrowa II stopnia stacjonarne
Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia, II stopnia online
Studia azjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia bałkańskie I stopnia stacjonarne
Studia bliskowschodnie I stopnia stacjonarne
Studia eurazjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia euroazjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia miejskie II stopnia stacjonarne
Studia nad chinami I stopnia stacjonarne
Studia nad indiami i azją południową I stopnia stacjonarne
Studia nad japonią I stopnia stacjonarne
Studia nad koreą I stopnia stacjonarne
Studia nad nauką i technologią II stopnia stacjonarne
Studia o polsce I stopnia stacjonarne
Studia pisarskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo I stopnia stacjonarne
Studia polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sustainability studies II stopnia stacjonarne
Sztuka pisania I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuki społeczne II stopnia stacjonarne
Teatrologia II stopnia stacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka kulturowa II stopnia stacjonarne
Twórcze pisanie I stopnia stacjonarne
Twórcze pisanie i marketing wydawniczy II stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in international relations I stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in political science I stopnia stacjonarne
Uniwersyteckie studia humanistyczne: historia- filozofia- muzyka I stopnia stacjonarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia stacjonarne
Wiedza o teatrze i filmie I stopnia stacjonarne
Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
Ś
S
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA HUMANISTYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Uniwersytet Łódzki

     Uniwersytet Warszawski

     Uniwersytet Wrocławski

     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

     Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

     Kierunki humanistyczne:

     KULTUROZNAWSTWO

     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

     Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

     Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

     Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

     Akademia Ignatianum w Krakowie

     Kierunki humanistyczne:

     FILOZOFIA
     KULTUROZNAWSTWO
     NAUKI O POLITYCE

     POPULARNE KIERUNKI HUMANISTYCZNE

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     STUDIA HUMANISTYCZNE - PODYPLOMOWE

     Miasto
     SORTOWANIE:
     A
     B
     C
     D
     E
     F
     G
     H
     I
     J
     K
     L
     M
     N
     O
     P
     S
     T
     W
     Z
     Rozwiń
      

     Trzeba wiedzieć

     Jak wyglądają studia na kierunkach humanistycznych

     Jak wyglądają studia na kierunkach humanistycznych

     „Człowiekiem jestem, i nic co ludzkie nie jest mi obce.” – sentencję wypowiedzianą przez Terencjusza znają wszyscy. Ale nie wszyscy wiedzą, jak wiele znaczeń może być ukrytych w tych słowach. Nie od dzisiaj trwają dyskusje o znaczenie i wartości nauk humanistycznych. Odkryć je chcą ci, którzy na drogę swego kształcenia wyższego wybierają studia humanistyczne.

     Należy zacząć od tego, że studia humanistyczne to bardzo szeroki obszar. Naturalnie, fundamentem wszystkich dyscyplin jest człowiek, rozumiany jako istota społeczna i niemal wszystko, co może być związane z nim, a także jego twórczością. Język, kultura, literatura, nauka, sztuka, filozofia – to wszystko sprowadza się do omawianych przez nas nauk, tworząc obszerną przestrzeń kierunków kształcenia.

      

     Studia humanistyczne możemy podzielić w zależności od typu na:

     1. Typ:

     • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
     • Studia II stopnia (magisterskie)
     • Studia podyplomowe

      

     2. Tryb:

     • studia stacjonarne
     • studia niestacjonarne
     • studia online

      

     Studia humanistyczne są jak mapa, na której możemy wybrać interesujący nas punkt, który określa konkretną dziedzinę:

     • Archeologia,
     • Etnologia i antropologia kulturowa,
     • Filozofia,
     • Historia sztuki,
     • Okcydentalistyka …

      

     zakres humanistycznych dyscyplin jest niczym alfabet. W strukturze niektórych kierunków kształcenia można dostrzec zaplanowany proces. Za przykład niechaj posłuży Kulturoznawstwo, które rozpoczyna się od przedmiotów związanych z ogólnymi ujęciami kultury i ćwiczeniem umiejętności analitycznych.

     Następnie, uzupełniane są przedmiotami dotyczącymi różnych sztuk i form działalności w kulturze, by w kolejnym kroku zapoznać się z zagadnieniami organizowania i finansowania działalności kulturalnej.

     Wyraźny proces można zauważyć także na kierunku Historia, który polega na przechodzeniu przez historię Polski i świata, od czasów starożytnych, przez średniowiecze, wydarzenia wieku XIX, by w końcu dotrzeć do współczesności po 1989 roku. Warte zauważenia jest to, że na humanistycznych kierunkach kształcenia, niemal każdego roku, przybywa nowych specjalności, zatem studenci otrzymują wiele ścieżek, którymi mogą podążać.

     Biorąc za przykład Filologię polską, w gronie oferowanych specjalności wymienić możemy, między innymi:

     • Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych,
     • Komunikowanie publiczne,
     • Literaturę stosowaną.

      

     Patrząc na nazwy proponowanych ścieżek wiemy już, że studia humanistyczne nie są zastałym tworem, tylko obszarem kształcenia, który coraz lepiej dostosowuje się do wymagań współczesności. Wykształcenie humanistyczne zawiera w sobie wiedzę z pogranicza różnych dyscyplin naukowych, tworząc szerszy wachlarz kompetencji do zdobycia. 

      

     Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki humanistyczne

      
      

      

      

     Ile trwają studia na kierunkach humanistycznych

     Ile trwają studia na kierunkach humanistycznych

     Studia humanistyczne realizowane są według zasad systemu bolońskiego, czyli kształcenie podzielone jest na dwa etapy: pierwszy stopień- licencjacki oraz drugi stopień- magisterski. Wyjątkiem jest kilka kierunków jak np. psychologia, która prowadzona jest w jednolitym systemie magisterskim.

      

     Prosta matematyka podpowiada, iż studia humanistyczne trwają łącznie pięć lat. Istotną cechą studiów humanistycznych jest możliwość zdobycia kwalifikacji nauczycielskich, czyli swego rodzaju podbudowy do pracy w szkole. Dlatego w programach nauczania zawarte są takie zagadnienia jak:

     • dydaktyka,
     • praktyka pedagogiczna.

      

     Specjalność nauczycielska daje od razu pierwszy pomysł ścieżki zawodowej, którą mogą obrać studenci danego kierunku. Bardzo często w różnych dyskusjach pojawia się stwierdzenie, iż studia humanistyczne bywają niepraktyczne, a ich ukończenie nie daje konkretnego zawodu.

     Przykładem, który może obalić tę opinię jest Archeologia, gdyż student tego kierunku po zakończeniu nauki na drugim stopniu uzyskuje kwalifikacje zawodowe, czyli staje się pełnoprawnym archeologiem.

     Aby wejść na rynek pracy, absolwenci studiów humanistycznych nie potrzebują dokumentów uprawniających, bądź innych skierowań zawodowych. Nauka na uczelni to, po prostu, 3 lata (studia I stopnia) + 2 lata (studia II stopnia).          

      
      
     Jakie wymagania / co zdawać na maturze

     Jakie wymagania / co zdawać na maturze

     Wymagania na studia humanistyczne bywają szerokie, a co za tym idzie dają kandydatom odrobinę wolności. Przedmiotem fundamentalnym, który zawsze dzierży pozycję lidera jest język polski. Obok niego zazwyczaj liczą się język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, a w niektórych przypadkach warto zdawać także historię muzyki, język łaciński i kulturę antyczną, czy też historię sztuki.

      

     Z racji tego, że studia humanistyczne są szerokim obszarem, warto właśnie taką wiedzę posiadać. Prawdziwy humanista powinien potrafić wypowiedzieć się na wiele tematów, niezależnie od tego w jakim dokładnie kierunku się kształci.

     Aby poczuć pewność siebie przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, warto przeczytać trochę książek i zapamiętać kilka zasad ojczystego języka. Warto poszerzać swoje horyzonty, a można to robić na wiele, przyjemnych sposobów:

     • słuchać muzyki,
     • oglądać filmy,
     • czytać książki,
     • odwiedzać muzea,
     • przeglądać Internet,

      

     ćwicząc w sobie umiejętność segregowania informacji i oddzielania zbędnych od przydatnych.

     Należy podkreślić, że ta umiejętność przyda się potem w niejednym wykonywanym zawodzie. Im prędzej zacznie się ją szlifować, tym lepiej nawet pójdzie nauka do matury, a potem do sesji egzaminacyjnych, z którymi będzie trzeba się zmierzyć niejeden raz.

     Warto także ćwiczyć pamięć, gdyż pewien element studiowania opiera się na, wszystkim dobrze znanej, nauce na pamięć. Nowe zwroty, historyczne daty, definicje – nie da się tego opanować inaczej, dlatego trening umysłu będzie wskazany i wyjdzie nam niejednokrotnie na dobre. 

     Kierunki humanistyczne zobacz co zdawać na maturze
      
     Jaka praca po studiach na kierunkach humanistycznych

     Jaka praca po studiach na kierunkach humanistycznych

     Jak już wspomnieliśmy niejeden raz i zapewne jeszcze zaznaczymy, studia humanistyczne to niezwykle szeroka przestrzeń. Dlatego obszar zawodów, które czekają na absolwentów jest równie niemały. Kwestią sporną pozostaje tylko fakt, czy wśród zawodów, które można znaleźć i obowiązków, które można wykonywać bardziej liczą się zdobyte umiejętności, niezwiązane z wiadomościami pozyskanymi na studiach, czy rzeczywista wiedza z nich wyniesiona.

      

     W jakich miejscach mogą pracować absolwenci studiów humanistycznych? Na przykład:

     • w placówkach oświatowych i kulturalnych,
     • placówkach muzealnych,
     • mediach,
     • biznesie,
     • dyplomacji,
     • administracji państwowej i samorządowej.

      

     Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

     • dziennikarz