Studia humanistyczne

Studia humanistyczne

Studia humanistyczne

Największy wybór studiów

humanistycznych w Polsce

Odkryj ponad 260 kierunków humanistycznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia humanistyczne 2024

Studia humanistyczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W trakcie studiów humanistycznych studenci rozwiją umiejętności m.in.: komunikowania się, negocjowania i przekonywania, pracy w zespole, posługiwania się nowoczesnymi technologiami, prowadzenia badań, budowania silnych argumentacji.

W procesie rekrutacji na studia humanistyczne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia humanistyczne to wiele kierunków studiów, a zatem wiedza i umiejętności, które można w ich ramach pozyskać charakteryzują się dość dużą różnorodnością. Najważniejsze jest to, że studia humanistyczne zmieniają się, oferując studentom coraz więcej konkretnych kompetencji do zdobycia.

Popularne kierunki humanistyczne: Filologia polska, Filozofia, Etnologia, Filologia, Filologia angielska, Groznawstwo, Komunikacja europejska, Historia, Historia sztuki, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kognitywistyka oraz Kulturoznawstwo.

Absolwenci studiów humanistycznych przygotowani są do pracy między innymi w mediach, instytucjach i organizacjach politycznych, strukturach lokalnych i samorządowych, podmiotach doradczych, komunikacji marketingowej, agencjach public relations, instytucjach społecznych, szkolnictwie.

Kierunki studiów humanistycznych przeżywają renesans, ponieważ wiedza i umiejętności, jakie można pozyskać na studiach coraz częściej poszukiwane są na rynku zatrudnienia. 

 

Ile kosztują studia humanistyczne? Studia stacjononarne na kierunkach humanistycznych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny na kierunkach humanistycznych wahają się od 3240 zł do 7200 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach humanistycznych

 

 

KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
African studies II stopnia stacjonarne
Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analiza i kreowanie trendów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Angielski język biznesu I stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia stacjonarne
Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne I stopnia stacjonarne
Applied anthropology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne
Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia podpylomowe podyplomowe zjazdy, online
Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Artes liberales I stopnia, II stopnia stacjonarne
Arteterapia I stopnia stacjonarne
Baltic region studies I stopnia stacjonarne
Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioetyka II stopnia stacjonarne
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Borders and boundaries studies II stopnia stacjonarne
Coaching filozoficzny I stopnia stacjonarne
Coaching i doradztwo kariery I stopnia stacjonarne
Cognitive science II stopnia stacjonarne
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy - studia podyplomowe online
Cultures and religions of the world I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne
Design i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Digital cultures II stopnia stacjonarne
Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo filozoficzne z mentoringiem II stopnia stacjonarne
Dyplomacja I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja kulturalna II stopnia stacjonarne
Edytorstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edytorstwo klasyczne i cyfrowe II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
European politics and economics I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Europeistyka - integracja europejska I stopnia stacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia bałtycka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska nauczycielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filozofia i etyka I stopnia stacjonarne
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii I stopnia stacjonarne
Geopolityka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoslawistyka II stopnia stacjonarne
Global studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
Graduate programme in international relations II stopnia stacjonarne
Graduate programme in political science II stopnia stacjonarne
Groznawstwo I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Human resources i coaching II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Humanistyka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Humanistyka drugiej generacji I stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie II stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informacja w środowisku cyfrowym I stopnia stacjonarne
Intercultural communication in education and the workplace II stopnia stacjonarne
Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands II stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia europejskie II stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia strategiczne II stopnia stacjonarne
International cultural studies II stopnia stacjonarne
International relations II stopnia stacjonarne
International studies in philosophy I stopnia stacjonarne
Język i społeczeństwo II stopnia stacjonarne
Język polski w komunikacji społecznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka i komunikacja I stopnia stacjonarne
Kognitywistyka komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja i nowe media I stopnia stacjonarne
Komunikacja internetowa I stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja wizerunkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna II stopnia stacjonarne
Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
Kreatywność i projektowanie społeczne II stopnia stacjonarne
Krytyka artystyczna I stopnia stacjonarne
Krytyka literacka II stopnia stacjonarne
Kultur und kommunikation II stopnia stacjonarne
Kultura cyfrowa i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo I stopnia stacjonarne
Kultura i sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
Kultura japonii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - studia online I stopnia online
Kulturoznawstwo - teksty kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Kultury i religie świata I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Latynoamerykanistyka I stopnia stacjonarne
Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
Lingwistyka praktyczna i copywriting I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
Lingwistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Literatura powszechna II stopnia stacjonarne
Logopedia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master of digital entrepreneurship II stopnia stacjonarne
Master’s degree in women’s and gender studies II stopnia stacjonarne
Media audiowizualne i kultura cyfrowa II stopnia stacjonarne
Media cultures I stopnia stacjonarne
Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
Media interaktywne i widowiska II stopnia stacjonarne
Międzynarodowa polityka społeczna i analityka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe studia kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia polskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzeologia I stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o polityce I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowe media II stopnia niestacjonarne
Nowe media i kultura cyfrowa I stopnia stacjonarne
Obronność państwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia stacjonarne
Okcydentalistyka I stopnia stacjonarne
Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - arabistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - indologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - iranistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - koreanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Performatyka II stopnia stacjonarne
Philosophy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polacy i niemcy w europie II stopnia stacjonarne
Political science I stopnia, II stopnia stacjonarne, online
Political science - studia online I stopnia online
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Politologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Politologia 2.0 I stopnia stacjonarne
Politologia i stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polityka społeczna I stopnia stacjonarne
Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polonistyka antropologiczno-kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polonistyka-komparatystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Porównawcze studia cywilizacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Proces wydawniczy i praktyka tekstu II stopnia stacjonarne
Produkcja form audiowizualnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja medialna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Produkcja teatralna i organizacja widowisk I stopnia stacjonarne
Projektowanie kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Przekład literacki II stopnia stacjonarne
Przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia stacjonarne
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe I stopnia stacjonarne
Religions of asia and africa: buddhism, islam and others II stopnia stacjonarne
Retoryka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rosjanoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rosjoznawstwo I stopnia stacjonarne
Sinologia I stopnia stacjonarne
Skandynawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Social sciences I stopnia stacjonarne
Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Socjologia bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia cyfrowa II stopnia stacjonarne
Socjologia interwencji społecznych II stopnia stacjonarne
Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia, II stopnia online
Studia bałkańskie I stopnia stacjonarne
Studia bliskowschodnie I stopnia stacjonarne
Studia eurazjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia euroazjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia miejskie II stopnia stacjonarne
Studia nad chinami I stopnia stacjonarne
Studia nad cywilizacjami I stopnia stacjonarne
Studia nad japonią I stopnia stacjonarne
Studia nad koreą I stopnia stacjonarne
Studia nad migracjami i mobilnością II stopnia stacjonarne
Studia o niemczech I stopnia stacjonarne
Studia o polsce I stopnia stacjonarne
Studia pisarskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia polskie dla cudzoziemców I stopnia stacjonarne
Studia polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
Studia środkowoeuropejskie i bałkańskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne I stopnia stacjonarne
Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sustainability studies II stopnia stacjonarne
Sztuka pisania I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuki społeczne II stopnia stacjonarne
Teatrologia II stopnia stacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka kulturowa II stopnia stacjonarne
Twórcze pisanie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Twórcze pisanie i marketing wydawniczy II stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in international relations I stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in political science I stopnia stacjonarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia stacjonarne
Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zaawansowane badania socjologiczne II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopnia stacjonarne
Animacja czytelnictwa, informacja naukowa i bibliotekarstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Animator i menedżer kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Archikultura - edukator architektoniczny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Bajkoterapia - studia podyplomowe podyplomowe online
Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Bibliotekoznawstwo i informacja biblioteczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - specjalność dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - specjalność ogólnobiblioteczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i informacje naukowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową - studia podyplomowe podyplomowe online
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i animacją czytelnictwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Biblioterapia z elementami bajkoterapii - studia podyplomowe podyplomowe online
Bioetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Choreograficzne studia dla polonii - taniec polski - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Copywriting - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Cyfrowy tłumacz - nowe technologie w przekładzie - studia podyplomowe podyplomowe online
Dialog motywujący - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i coaching kariery - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dydaktyka języków obcych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Dydaktyka szkoły wyższej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyplomacja kulturalna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyplomacja współczesna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. teoria i praktyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dziedzictwo kulturowe śląska cieszyńskiego i żywiecczyzny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja włączająca - studia podyplomowe podyplomowe online
Edytorstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Etnologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Etyka dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Etyka i filozofia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Etyka i filozofia dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe online
Etyka i filozofia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Etyka i filozofia w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Etyka w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Europeistyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Europejskie studia wschodnie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Historia i wiedza o społeczeństwie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Historia i wiedza o społeczeństwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Historia sztuki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Humanistyka cyfrowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Idee xx wieku. szkoła filozoficzna tadeusza gadacza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Język polski jako język obcy - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kobieta holistycznie - wellbeing i samorealizacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komunikacja profesjonalna w języku polskim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komunikacja społeczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Kreatywne pisanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kultura popularna w edukacji szkolnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kultura, sztuka i socjologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Kulturoznawstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Kwalifikacyjne studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura - edukacja - nowe media - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Literatura w użyciu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia medialna z logopedią ogólną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lokalne struktury władzy - kształtowanie elit samorządowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Master of business administration - menedżer kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - zarządzanie kulturą regionu - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration (mba) - menedżer kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer sportu i kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje w oświacie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menadżer czasu wolnego i kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer kultury ze sztuką kreacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer dziedzictwa kulturowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie filozofii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie filozofii i etyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie filozofii i etyki dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie historii i wos-u - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie wos - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neurologopedia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowe media w instytucjach dziedzictwa kulturowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne nauczanie w humanistyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pisanie kreatywne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studium dla doktorantów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Polityka społeczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Polityka wydawnicza i księgarstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pomagisterskie studium logopedyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia bioetyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia filozoficzne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia isp pan i collegium civitas w zakresie socjologii lub nauk o polityce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia literacko-artystyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia muzealnicze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania filozofii i etyki jako kolejnych przedmiotów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia podyplomowe w zakresie logopedii podyplomowe zjazdy
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym podyplomowe zjazdy
Studia polonistyczne - nauczyciel języka polskiego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia polonistyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia przekładu literackiego - studia podyplomowe podyplomowe online
Studia semiologiczne "symbolika w kulturach świata" - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia varsavianistyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia wschodnie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia z wiedzy o regionie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium kreatywnego pisania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium retoryki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium twórczego pisania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Tłumaczenia specjalistyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wiedza o kulturze (kulturoznawstwo) - studia podyplomowe podyplomowe online
Wiedza o społeczeństwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wiedza o społeczeństwie z przysposobieniem obronnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wiedza o teatrze - instruktor teatralny - studia podyplomowe podyplomowe online
Współczesna biblioteka naukowa - organizacja, funkcjonowanie, usługi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Współczesne chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wystąpienia publiczne i oratorstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie konfliktem wielokulturowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kulturą - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA HUMANISTYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Warszawski

Kierunki humanistyczne:

AFRICAN STUDIES
ANTROPOZOOLOGIA - MIĘDZYDZIEDZINOWE STUDIA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNE
ARCHEOLOGIA

Pokaż więcej

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki humanistyczne:

KULTURA JAPONII

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki humanistyczne:

SOCJOLOGIA

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA HUMANISTYCZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
etnologia - studia podyplomowe
europeistyka - studia podyplomowe
G
H
I
J
K