Studia humanistyczne

Studia humanistyczne

Studia humanistyczne

Największy wybór studiów

humanistycznych w Polsce

Odkryj ponad 200 kierunków humanistycznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2021

Dodaj do ulubionych

Studia humanistyczne 2021

Studia humanistyczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

W trakcie studiów humanistycznych studenci rozwiją umiejętności m.in.: komunikowania się, negocjowania i przekonywania, pracy w zespole, posługiwania się nowoczesnymi technologiami, prowadzenia badań, budowania silnych argumentacji.

Studia humanistyczne to wiele kierunków studiów, a zatem wiedza i umiejętności, które można w ich ramach pozyskać charakteryzują się dość dużą różnorodnością. Najważniejsze jest to, że studia humanistyczne zmieniają się, oferując studentom coraz więcej konkretnych kompetencji do zdobycia.

Popularne kierunki humanistyczne: Archeologia, Etnologia, Filologia, Filologia angielska, Filologia polska, Filozofia, Historia, Historia sztuki, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kognitywistyka, Kulturoznawstwo.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Absolwenci studiów humanistycznych przygotowani są do pracy między innymi w mediach, instytucjach i organizacjach politycznych, strukturach lokalnych i samorządowych, podmiotach doradczych, komunikacji marketingowej, agencjach public relations, instytucjach społecznych, szkolnictwie.

Kierunki studiów humanistycznych przeżywają renesans, ponieważ wiedza i umiejętności, jakie można pozyskać na studiach coraz częściej poszukiwane są na rynku zatrudnienia. 

 

W procesie rekrutacji na studia humanistyczne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach humanistycznych

KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów
A
B
balkan studies
C
D
E
edytorstwo klasyczne i cyfrowe
F
filologia polska nauczycielska
G
groznawstwo
H
I
international cultural studies
international studies in philosophy
J
K
kulturoznawstwo - teksty kultury
kulturoznawstwo międzynarodowe
L
literatura powszechna
M
master of digital entrepreneurship
N
O
P
R
S
stosunki i prawo międzynarodowe
sustainability studies
T
U
W
wiedza o teatrze i filmie
Z
Rozwiń

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
Ś
S
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA HUMANISTYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

POPULARNE KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

STUDIA HUMANISTYCZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe
C
copywriting - studia podyplomowe
D
dialog motywujący - studia podyplomowe
doradztwo zawodowe - studia podyplomowe
E
edytorstwo - redakcja tekstu
etyka w szkole - studia podyplomowe
F
G
H
I
J
joga klasyczna - studia podyplomowe
K
L
M
marketing kultury - studia podyplomowe
muzealnictwo - studia podyplomowe
N
neurologopedia - studia podyplomowe
O
P
pisanie kreatywne - studia podyplomowe
public relations - studia podyplomowe
S
socjoterapia - studia podyplomowe
studia podyplomowe w zakresie logopedii
T
W
wiedza o kulturze - studia podyplomowe
wiedza o oriencie - studia podyplomowe
wiedza o teatrze - studia podyplomowe
Rozwiń

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach humanistycznych

Jak wyglądają studia na kierunkach humanistycznych

„Człowiekiem jestem, i nic co ludzkie nie jest mi obce.” – sentencję wypowiedzianą przez Terencjusza znają wszyscy. Ale nie wszyscy wiedzą, jak wiele znaczeń może być ukrytych w tych słowach. Nie od dzisiaj trwają dyskusje o znaczenie i wartości nauk humanistycznych. Odkryć je chcą ci, którzy na drogę swego kształcenia wyższego wybierają studia humanistyczne.

Należy zacząć od tego, że studia humanistyczne to bardzo szeroki obszar. Naturalnie, fundamentem wszystkich dyscyplin jest człowiek, rozumiany jako istota społeczna i niemal wszystko, co może być związane z nim, a także jego twórczością. Język, kultura, literatura, nauka, sztuka, filozofia – to wszystko sprowadza się do omawianych przez nas nauk, tworząc obszerną przestrzeń kierunków kształcenia.

 

Studia humanistyczne możemy podzielić w zależności od typu na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia humanistyczne są jak mapa, na której możemy wybrać interesujący nas punkt, który określa konkretną dziedzinę:

 • Archeologia,
 • Etnologia i antropologia kulturowa,
 • Filozofia,
 • Historia sztuki,
 • Okcydentalistyka …

 

zakres humanistycznych dyscyplin jest niczym alfabet. W strukturze niektórych kierunków kształcenia można dostrzec zaplanowany proces. Za przykład niechaj posłuży Kulturoznawstwo, które rozpoczyna się od przedmiotów związanych z ogólnymi ujęciami kultury i ćwiczeniem umiejętności analitycznych.

Następnie, uzupełniane są przedmiotami dotyczącymi różnych sztuk i form działalności w kulturze, by w kolejnym kroku zapoznać się z zagadnieniami organizowania i finansowania działalności kulturalnej.

Wyraźny proces można zauważyć także na kierunku Historia, który polega na przechodzeniu przez historię Polski i świata, od czasów starożytnych, przez średniowiecze, wydarzenia wieku XIX, by w końcu dotrzeć do współczesności po 1989 roku. Warte zauważenia jest to, że na humanistycznych kierunkach kształcenia, niemal każdego roku, przybywa nowych specjalności, zatem studenci otrzymują wiele ścieżek, którymi mogą podążać.

Biorąc za przykład Filologię polską, w gronie oferowanych specjalności wymienić możemy, między innymi:

 • Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych,
 • Komunikowanie publiczne,
 • Literaturę stosowaną.

 

Patrząc na nazwy proponowanych ścieżek wiemy już, że studia humanistyczne nie są zastałym tworem, tylko obszarem kształcenia, który coraz lepiej dostosowuje się do wymagań współczesności. Wykształcenie humanistyczne zawiera w sobie wiedzę z pogranicza różnych dyscyplin naukowych, tworząc szerszy wachlarz kompetencji do zdobycia. 

 

Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki humanistyczne

 
 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach humanistycznych

Ile trwają studia na kierunkach humanistycznych

Studia humanistyczne realizowane są według zasad systemu bolońskiego, czyli kształcenie podzielone jest na dwa etapy: pierwszy stopień- licencjacki oraz drugi stopień- magisterski. Wyjątkiem jest kilka kierunków jak np. psychologia, która prowadzona jest w jednolitym systemie magisterskim.

 

Prosta matematyka podpowiada, iż studia humanistyczne trwają łącznie pięć lat. Istotną cechą studiów humanistycznych jest możliwość zdobycia kwalifikacji nauczycielskich, czyli swego rodzaju podbudowy do pracy w szkole. Dlatego w programach nauczania zawarte są takie zagadnienia jak:

 • dydaktyka,
 • praktyka pedagogiczna.

 

Specjalność nauczycielska daje od razu pierwszy pomysł ścieżki zawodowej, którą mogą obrać studenci danego kierunku. Bardzo często w różnych dyskusjach pojawia się stwierdzenie, iż studia humanistyczne bywają niepraktyczne, a ich ukończenie nie daje konkretnego zawodu.

Przykładem, który może obalić tę opinię jest Archeologia, gdyż student tego kierunku po zakończeniu nauki na drugim stopniu uzyskuje kwalifikacje zawodowe, czyli staje się pełnoprawnym archeologiem.

Aby wejść na rynek pracy, absolwenci studiów humanistycznych nie potrzebują dokumentów uprawniających, bądź innych skierowań zawodowych. Nauka na uczelni to, po prostu, 3 lata (studia I stopnia) + 2 lata (studia II stopnia).          

 
 
Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Wymagania na studia humanistyczne bywają szerokie, a co za tym idzie dają kandydatom odrobinę wolności. Przedmiotem fundamentalnym, który zawsze dzierży pozycję lidera jest język polski. Obok niego zazwyczaj liczą się język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, a w niektórych przypadkach warto zdawać także historię muzyki, język łaciński i kulturę antyczną, czy też historię sztuki.

 

Z racji tego, że studia humanistyczne są szerokim obszarem, warto właśnie taką wiedzę posiadać. Prawdziwy humanista powinien potrafić wypowiedzieć się na wiele tematów, niezależnie od tego w jakim dokładnie kierunku się kształci.

Aby poczuć pewność siebie przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, warto przeczytać trochę książek i zapamiętać kilka zasad ojczystego języka. Warto poszerzać swoje horyzonty, a można to robić na wiele, przyjemnych sposobów:

 • słuchać muzyki,
 • oglądać filmy,
 • czytać książki,
 • odwiedzać muzea,
 • przeglądać Internet,

 

ćwicząc w sobie umiejętność segregowania informacji i oddzielania zbędnych od przydatnych.

Należy podkreślić, że ta umiejętność przyda się potem w niejednym wykonywanym zawodzie. Im prędzej zacznie się ją szlifować, tym lepiej nawet pójdzie nauka do matury, a potem do sesji egzaminacyjnych, z którymi będzie trzeba się zmierzyć niejeden raz.

Warto także ćwiczyć pamięć, gdyż pewien element studiowania opiera się na, wszystkim dobrze znanej, nauce na pamięć. Nowe zwroty, historyczne daty, definicje – nie da się tego opanować inaczej, dlatego trening umysłu będzie wskazany i wyjdzie nam niejednokrotnie na dobre. 

Kierunki humanistyczne zobacz co zdawać na maturze
 
Jaka praca po studiach na kierunkach humanistycznych

Jaka praca po studiach na kierunkach humanistycznych

Jak już wspomnieliśmy niejeden raz i zapewne jeszcze zaznaczymy, studia humanistyczne to niezwykle szeroka przestrzeń. Dlatego obszar zawodów, które czekają na absolwentów jest równie niemały. Kwestią sporną pozostaje tylko fakt, czy wśród zawodów, które można znaleźć i obowiązków, które można wykonywać bardziej liczą się zdobyte umiejętności, niezwiązane z wiadomościami pozyskanymi na studiach, czy rzeczywista wiedza z nich wyniesiona.

 

W jakich miejscach mogą pracować absolwenci studiów humanistycznych? Na przykład:

 • w placówkach oświatowych i kulturalnych,
 • placówkach muzealnych,
 • mediach,
 • biznesie,
 • dyplomacji,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • dziennikarz
 • tłumacz
 • redaktor
 • etnolog
 • politolog
 • ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego
 • specjalista od spraw cywilizacji Zachodu
 • filmoznawca
 • recenzent
 • specjalista ds. Public Relations

 

A to nie wszystko, bo do tego zestawu można dodać niemal dowolne miejsce na zawodowej mapie. Przez możliwości stojące przed absolwentami studiów humanistycznych, należy wcześniej podejmować konkretne kroki, przybliżające nas do konkretnej pracy.

W jaki sposób? Należy zdobywać nowe umiejętności, nowe kwalifikacje, zadbać o znajomość języków obcych, czy też o wiedzę, która niektórym może wydać się zbyt abstrakcyjna, aby ją posiąść.

Dlaczego? Konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża, a wśród osób, które ukończyły studia humanistyczne jeszcze większa niż duża i aby utrzymać się na powierzchni, bądź prędko dać się złapać jakiemuś pracodawcy, należy mocno wyróżniać się w morzu osób o podobnym położeniu. Co najważniejsze, nie jest to trudne. Wymaga wyłącznie chęci i zainteresowania jakimś tematem.

 

Ścieżki kariery Przeciętne zarobki brutto
Copywriter 5300 zł
Redaktor dziennikarz 5100 zł
Dziennikarz 5000 zł
Trener wewętrzny 6900 zł
Trener (szkolenia) 7200 zł
HR specialist 6000 zł
Młodszy doradca klienta 3800 zł
Specjalista ds prawnych 5500 zł
Asystetnt prawny 3300 zł

źródło: zarobki.pracuj.pl

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

Czy warto iść na studia na kierunkach humanistycznych

Czy warto iść na studia na kierunkach humanistycznych

Studia to interesujący i wciągający temat, nawet jeszcze przed ich rozpoczęciem. Być może większość osób, z którymi podjęlibyśmy rozmowę na temat kształcenia wyższego, odpowiedziałaby, że warto iść na studia, ale miałaby problem ze wskazaniem, na które najbardziej. Na tej płaszczyźnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie: „czy warto iść na studia humanistyczne?”, a odpowiedź może nie być taka prosta. 

 

Nie zagłębiając się w struktury, programy nauczania, specjalności i plany zajęć, możemy przyjąć, że warto iść na studia humanistyczne. Ale ważne są powody. Powody? Tak.

Studia humanistyczne mogą być dla nas oceanem wiedzy, ale wtedy, kiedy tego chcemy. Wiele osób wybiera te właśnie studia bez przekonania, głębszego przemyślenia, sądząc iż są one najkrótszą drogą do osiągnięcia trzyliterowego skrótu przed nazwiskiem.

 

Popularne kierunki studiów humanistycznych:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • filologia angielska
 • historia sztuki
 • informacja w środowisku cyfrowym
 • kulturoznawstwo
 • międzynarodowe studia kulturowe
 • nowe media i kultura cyfrowa
 • produkcja teatralna i organizacja wydarzeń
 • twórcze pisanie

czytaj dalej wszystkie kierunki humanistyczne

 

Startowanie w procesie rekrutacji z podejściem nijakim, bądź zupełnie obojętnym, mija się z celem. Studia humanistyczne mogą dać bardzo wiele, ale tylko tym, którzy potrafią być naprawdę zaangażowani.

Zachętą do podjęcia studiów humanistycznych bywa także rynek pracy, w którym umiejętności rozwijane na studiach poszukiwane są coraz częściej, a nowoczesne zawody czerpią niemało właśnie z humanistycznych nauk. 

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia na kierunkach humanistycznych

Co dadzą ci studia na kierunkach humanistycznych

Nawiązując do akapitu powyżej, powiedzmy, że studia humanistyczne dają wiedzę. Ale jaką wiedzę? No, właśnie – szeroką wiedzę. A jeśli nawet ktoś broni się przed nią, niczym pięściarz przed kolejnym ciosem, to w toku nauki rozwinie umiejętności jej pozyskiwania. Utarło się przekonanie, iż nauki matematyczne rozwijają abstrakcyjne myślenie.

 

Jeśli tak, to mówiąc o studiach humanistycznych należy tę umiejętność podnieść do potęgi. Studia humanistyczne, choć uogólnienia bywają niewłaściwe, kreują w człowieku pewne cechy, z dociekliwością na czele. Wspomniana dociekliwość łączy się z umiejętnością analitycznego myślenia, łączenia faktów, w dobrym znaczeniu tego słowa- kombinowaniem. Na studiach humanistycznych należy umieć zadać pytanie: „dlaczego?” i polemizować z nawet najdokładniejszą odpowiedzią.

Studia humanistyczne mogą dać także zdolność, której nawet zaczyna nieco brakować, czyli łatwość wypowiedzi, zwłaszcza wśród szerszego audytorium oraz trafność argumentowania przedstawianych opinii. Warto zwrócić uwagę, że omawiany przez nas obszar kształcenia oferuje pozyskanie umiejętności, które moglibyśmy określić mianem codziennych, naturalnych, niezbędnych do funkcjonowania w XXI wieku.

Obserwacja rzeczywistości, zdolność zadawania trafnych pytań, wyciągania wniosków, czytania między wierszami – takie umiejętności to duży potencjał, o który warto dbać nieprzerwanie.  

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach humanistycznych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach humanistycznych

Nie będzie niczym oryginalnym stwierdzenie, iż nie ma studiów idealnych. W stosunku do studiów humanistycznych także można przywołać tę zasadę. Studia humanistyczne mogą nie dać pewności. Co to oznacza? Niektóre kierunki kształcenia z omawianego przez nas obszaru zdają się być praktyczne i otrzymując dyplom ukończenia uczelni jesteśmy świadomi uzyskanych umiejętności i kompetencji.

 

Niestety, są także kierunki, które dają wyłącznie wiedzę teoretyczną i nie dbają zbyt mocno o rozwijanie umiejętności przydatnych w dynamicznie zmieniającym się świecie. Wybierając kierunek kształcenia należy kierować się zainteresowaniami i pasją- ale w przypadku poszczególnych dyscyplin warto spojrzeć na nie także pod innym kątem. Studia humanistyczne są bardzo ważne, a ich charakter nawet i specyficzny, lecz należy zadbać także o samokształcenie i pozyskiwanie nowych umiejętności, by zdobytą wiedzę dało się jak najlepiej wykorzystać.

 
Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach humanistycznych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach humanistycznych

Zawsze punktem obowiązkowym przed przystąpieniem do procesu rekrutacji jest sprawdzenie dokładnych wymagań, gdyż mogą one się różnić w zależności od wybranej uczelni. Natomiast, znacznie wcześniej, jeszcze podczas okresu wybierania kierunku kształcenia warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej, przejrzeć programy nauczania, porównać specjalności, poczytać o tym, jak wygląda profil absolwenta.

 

Wszystkie informacje mogą być bardzo przydatne. Studia to nierzadko niełatwy wybór. Naturalnie, nie jest to sprawa wagi państwowej i w życiu podejmuje się decyzje większej rangi, ale jednak warto sprawdzić samego siebie i postawić sobie kilka pytań, aby iść na studia z przekonaniem, wiarą we własne pomysły i nawet niewielkim fragmentem ułożonego w głowie planu, co będzie robić się potem, po otrzymaniu dyplomu.

Można stworzyć swego rodzaju bilans, aby odpowiedzieć sobie na pytanie: „na jakich umiejętnościach najbardziej mi zależy?” Znajomość języków obcych, analizowanie informacji, umiejętność tworzenia różnych treści, właściwego i trafnego wypowiadania się, a może należałoby posiąść wszystkie te umiejętności?   

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

Studia humanistyczne na kierunkach humanistycznych – zaoczne

Studia humanistyczne na kierunkach humanistycznych – zaoczne

Potyczki i utarczki związane ze studiami dziennymi i zaocznymi i słowne przeciąganie liny na swoją stronę jest niemal stare jak świat. Które studia są lepsze? Które mogą dać więcej? Nie takie pytania powinny być stawiane i zagłębianie się w takowe dyskusje jest, po prostu, stratą czasu.

 

Temat, który warto zaś podjąć, to różnice, które zachodzą między trybem dziennym i zaocznym w aspekcie studiów humanistycznych. Jak wiadomo, studia dzienne prowadzone są od poniedziałku do piątku, a zaoczne w weekendy, w ramach tzw. zjazdów, zazwyczaj co dwa tygodnie.

Natomiast, najważniejszą różnicą jest fakt, iż większości kierunków kształcenia oferowanych na humanistycznych studiach dziennych, nie ma w ofercie na studiach zaocznych i dotyczy to, między innymi, najbardziej popularnych dziedzin.

Niestety, istnieją takie kierunku, które możemy zgłębiać wyłącznie w formie dziennej. Wybierając kierunek dla siebie należy dokładnie sprawdzić, w jakiej formie występuje, aby potem nie doznać niepotrzebnej niespodzianki. 

Sprawdź jakie są studia humanistyczne zaoczne
 
Studia humanistyczne na kierunkach humanistycznych – opinie

Studia humanistyczne na kierunkach humanistycznych – opinie

Studia humanistyczne bywają głośnym tematem do dyskusji, zwłaszcza wtedy, gdy współrozmówcy nie wiedzą na czym one polegają i jakie skupiają dyscypliny. A jeśli posiada się niewielką wiedzę na dany temat, to bardzo łatwo przekręcić fakty i znaczenia.

 

Studia humanistyczne bywają nawet przedmiotem sporów, co można wytłumaczyć tylko w jeden sposób- są one niezwykle ważne. Polemiki odbywają się także na innej płaszczyźnie – kim właściwie jest humanista? Czy to wyłącznie osoba, która wybrała taki rodzaj studiów, czy może osoba, która niemal ucieka od nauk ścisłych?

Co o podobnych potyczkach sądzą sami studenci, którzy wybrali dziedziny humanistyczne?

 

Oliwia, studentka II roku Filologii angielskiej z Olsztyna mówi:

„Studia humanistyczne są niedoceniane, bo zostały wprowadzone w jakieś ramy, w jakiś schemat mówiący, że nie są konkretne, nie wynosi się z nich żadnego zawodu. A to przecież nieprawda. Ja, kończąc filologię angielską, mogą podjąć pracę w dowolnym miejscu na świecie, zwłaszcza że będę posługiwać się językiem znacznie bieglej niż studenci innych kierunków. Studia humanistyczne są bardzo potrzebne, przede wszystkim dlatego, że dotyczą nas samych.”

 

Artur, student III roku Historii sztuki z Gdańska dodaje:

„Gdyby nie studia humanistyczne, to człowiek nie wiedziałby skąd pochodzi. Zatraciłby wszystkie wartości i pamięć o swoich korzeniach, języku, tradycjach. Studia humanistyczne pokazują nam, w którym miejscu się znajdujemy; nie tylko jako jednostka, ale i społeczeństwo. Jeśli chcesz iść na studia tylko po to, aby po kilku latach pochwalić się dyplomem, a nie zamierzasz ruszyć głową, to zapomnij o studiach humanistycznych.”  

Sprawdź opinie o uczelniach

 

ODKRYJ STUDIA HUMANISTYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Komentarze (4)

kasdan odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Najważniejsze, żeby szukać studiów, które są przyszłościowe, po których można znaleźć pracę. Ja wybrałem politykę społeczną w WSP im. J. Korczaka (uczelnia specjalizuje się w tej dziedzinie). Swoją drogą, nie wiem dlaczego polityka społeczna została tutaj pominięta. Politycy społeczni już teraz są potrzebni, ktoś musi się przecież zajmować problemami związanymi np. z uchodźcami i emigrantami, wykluczeniem społecznym, demografią, bezrobociem. Te problemy niestety szybko nie znikną. Pracę po tym kierunku można znaleźć np. w organizacjach pozarządowych, a tych jest przecież mnóstwo.

admin W odpowiedzi do: kasdan odpowiedz

otouczelnie.pl nie pomijają nieczego ;) http://www.otouczelnie.pl/artykul/1339/Polityka-spoleczna

gość W odpowiedzi do: admin odpowiedz

A co z prawem? ;)

admin W odpowiedzi do: gość odpowiedz

kierunek prawo znajdziesz w dziale studia prawnicze: http://otouczelnie.pl/artykul/474/Studia-prawnicze