Filologia włoska

Filologia włoska

Filologia włoska

27.01.2022

Filologia włoska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku filologia włoska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia włoska w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Włochy to nie tylko jeden z najczęściej obieranych kierunków turystycznych. To przede wszystkim historia, kultura oraz jeden z najpiękniejszych języków świata. Co o nim wiemy i jak go odbieramy? Jest śpiewny, melodyjny, miły dla ucha. Co ciekawe, trudno określić jak wiele osób posługuje się tym językiem. Szacuje się, iż są to jakieś 62 miliony, z czego pewna część zamieszkuje takie kraje jak Brazylia, Malta, czy Albania. Chcąc dołączyć do tego grona wystarczy wybrać kierunek Filologia włoska, który realizowany jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy na temat języka, literatury, kultury i historii świata włoskiego w jego różnorodnych wymiarach. Nauka zapewnia praktyczną znajomość języka włoskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Studenci zapoznają się procesami kształtowania się języka włoskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatury i kultury włoskiej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka włoskiego,
 • gramatyka opisowa języka włoskiego,
 • wiedza o Włoszech współczesnych,
 • literatura i kultura Włoch,
 • historia języka,
 • historia języka włoskiego,
 • historia sztuki włoskiej,
 • fonetyka i fonologia języka włoskiego,
 • morfologia języka włoskiego,
 • składnie języka włoskiego

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii włoskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poznają zagadnienia dotyczące badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych, a także teorie i metodologię nauk filologicznych. Uczą się rozpoznawać i oceniać procesy i zjawiska językowe, literackie i kulturowe, analizować i interpretować językowe i literackie teksty oraz zjawiska kulturowe, a także przygotowywać wystąpienia ustne.

 

Praca po studiach

Absolwenci Filologii włoskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w organizacjach państwowych, biurach tłumaczeń, dyplomacji, wydawnictwach, szkołach językowych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Poznaniu, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Martyna, studentka Filologii włoskiej mówi:

„Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza to najlepsza opcja dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę praktyczną, czyli taką, którą będą mogli wykorzystać w dowolnym elemencie życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. „

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FILOLOGIA WŁOSKA - ważne informacje

Filologia włoska studia Poznań

Filologia włoska studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię włoską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych,
 • teorii i metodologii nauk filologicznych,
 • kompleksowej natury języka,
 • metod badawczych i interpretacyjnych mających zastosowanie do tekstów użytkowych, literackich i naukowych,
 • zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • analizowania i interpretowania tekstów językowych i literackich oraz zjawisk kulturowych,
 • przygotowywania wystąpień ustnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia włoska:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • organizacjach państwowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • dyplomacji,
 • wydawnictwach,
 • szkołach językowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, język włoski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż włoska władających biegle językiem włoskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)