Filologia romańska

Filologia romańska

Filologia romańska

27.01.2022

Filologia romańska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku filologia romańska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia romańska w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Język francuski należy do najpopularniejszych w naszym kraju. Urzeka on swoim wdziękiem, a posługiwanie się nim nierzadko wprawia w zachwyt. Co wiemy o tym języku? Można porozumieć się nim w 44 krajach świata, a łącznie posługuje się nim około 200 milionów ludzi, na pięciu kontynentach. Francuski uważany jest za język salonów, dyplomacji, artystów i inteligencji. Dlatego też jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, a także roboczym w NATO i ONZ. Chcąc nabyć umiejętności związane z tym językiem warto wybrać Filologię romańską, czyli kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu języka, literatury, kultury i historii świata frankofońskiego w jego różnorodnych wymiarach. Studenci nabywają umiejętności w zakresie języka francuskiego oraz wykorzystania ich w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Ponadto, zapoznają się z procesami kształtowania się języka francuskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur frankofońskich na świecie. Zaznajamiają się również ze specyfiką procesu nabywania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka francuskiego,
 • fonetyka artykulacyjno- korekcyjna,
 • Francja współczesna,
 • historia Francji,
 • wprowadzenie do akwizycji języków romańskich,
 • semantyka języka francuskiego z elementami leksykologii,
 • literatura, sztuka i społeczeństwo francuskie

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się językiem francuskim, samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji, oceniania zjawisk i procesów językowych i literackich. Uczą się analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk literackich, językowych i kulturowych, a także ich wzajemne powiązanie i przenikanie się, jak również posługiwać się teoriami z zakresu języka i literatury, paradygmatami badawczymi w typowych sytuacjach społecznych i językowych.

 

Praca po studiach

Jaką drogę można obrać po zakończeniu nauki? Absolwenci Filologii romańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach tłumaczeń, szkołach językowych, sektorze usług turystycznych, dyplomacji, organizacjach państwowych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Poznaniu, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Magda, studentka Filologii romańskiej mówi:

„Studia na UAM to czas intensywnej nauki, ale także wielu przygód. Uczelnia daje wiele możliwości rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy na różne sposoby. Trzeba tylko chcieć. „

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA - ważne informacje

Filologia romańska studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię romańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • języka francuskiego,
 • językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • historii Francji oraz Francji współczesnej,
 • komunikacji interkulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia romańska:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach tłumaczeń,
 • dyplomacji,
 • szkołach językowych,
 • wydawnictwach,
 • organizacjach państwowych,
 • sektorze usług turystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język francuski, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studiach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż romańska władających biegle językiem francuskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)