Public Governance

Public Governance

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Public Governance – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Public Governance to propozycja dla tych, którzy planują karierę w instytucjach publicznych na stanowisku kierowniczym albo w sektorze publicznym na stanowisku wykonawczym. Dzięki studiom można dokładnie poznać zagadnienia związane z polityką, zarządzaniem, administracją publiczną, jak również prawem i ekonomią, a na dodatek rozwinąć umiejętności w zakresie języka angielskiego.

Kształcenie na kierunku Public Governance na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych przy wykonywaniu obowiązków zawodowych w administracji państwowej oraz instytucjach zaangażowanych w lokalną działalność społeczną, polityczną i biznesową. Istotnym elementem kierunku są liczne kursy uzupełniające, rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności społeczne oraz zajęcia specjalistycznego języka angielskiego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Public Governance na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • Good Governance and Economic Development,
 • The EU as a Global Actor,
 • The European Law,
 • Good Governance in Theory and Practice of European States,
 • Democracy promotion,
 • Innovation and technology for smart public administration,
 • The European Union Governance

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Public Governance na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretowania zjawisk społecznych, istotnych dla efektywnego funkcjonowania i zarządzania państwem, a także jego instytucjami w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Uczą się prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk, jak również identyfikować i analizować konkretne problemy zakłócające współpracę instytucji państwa.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po studiach? Absolwenci kierunku Public Governance na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach publicznych, ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, jednostkach samorządowych, stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach europejskich.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. W stolicy Wielkopolski odnajdziemy uczelnie, które oferują ciekawe i unikatowe kierunki. Przykładem jest omawiana przez nas uczelnia, proponująca kierunek dla osób planujących karierę w sektorze publicznym. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Filip, student Public Governance mówi:

„Dlaczego studiuję na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza? Ponieważ oferuje mnóstwo nowoczesnych kierunków, także prowadzonych w języku angielskim. Studia po angielsku otwierają wiele możliwości oraz szansę zatrudnienia w niemal dowolnym miejscu na świecie. Warto studiować nowocześnie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Public Governance na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Public Governance na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • etyki życia publicznego,
 • innowacji w administracji publicznej,
 • instytucji politycznych współczesnych państw,
 • prawa europejskiego,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • zarządzania rozwojem gospodarczym,
 • zarządzania w sektorze publicznym,
 • analizowania zjawisk i procesów społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Public Governance:

Absolwent kierunku Public Governance na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach publicznych,
 • ministerstwach,
 • urzędach centralnych,
 • urzędach wojewódzkich,
 • jednostkach samorządowych,
 • stowarzyszeniach,
 • fundacjach,
 • instytucjach europejskich.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia zarządzanie w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)