Transport

Transport

Transport

02.02.2022

Transport – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku transport w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku transport w MWSLIT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Według encyklopedycznej definicji transport to zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków. To także kierunek kształcenia, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Kształcenie na kierunku Transport w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu. Studenci zaznajamiają się ze specyfiką zarządzania firmą transportową oraz zagadnieniami efektywnego organizowania transportu krajowego jak również międzynarodowego. Ponadto, otrzymują możliwość rozwijania się w obszarach spedycji i ubezpieczeń transportowych, zarządzania firmą transportową, organizacji transportu specjalnego oraz zarządzania w transporcie.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Transport w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • grafika inżynierska,
 • towaroznawstwo,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • prawo transportowe,
 • systemy transportowe,
 • zarządzanie operacyjne w transporcie,
 • geografia komunikacji,
 • inżynieria ruchu,
 • planowanie działań transportowych,
 • ekonomika transportu,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie

 

Nabywane umiejętności

Studenci Transportu w MWSLiT we Wrocławiu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn, projektowania systemów logistycznych, projektowania i analizy systemów transportowych, projektowania i stosowania środków transportu, wykorzystywania rachunku ekonomicznego.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku Transport w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w krajowych i międzynarodowych firmach transportowych, krajowych i międzynarodowych firmach spedycyjnych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, intermodalnych terminalach przeładunkowych, podmiotach zajmujących się utrzymaniem infrastruktury i taboru kolejowego, komórkach spedycyjnych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

 

Opinie

Wrocław jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią. Kandydaci na kierunek Transport powinni dowiedzieć się jakie ma Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu opinie? Tomek, student Transportu mówi:

„Nie ma sensu iść na jakąkolwiek uczelnię. Należy studiować w takiej, w której rzeczywiście można rozwijać zainteresowania, zdobywać nowoczesną wiedzę i różne umiejętności praktyczne. Jednym słowem, warto studiować w MWSLiT. Najlepszej uczelni dla tych, którzy interesują się szeroko rozumianym transportem.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia Wrocław

Transport studia

Transport studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Transport w MWSLiT we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Transport w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mechaniki technicznej,
 • zasad inżynierii ruchu,
 • projektowania i analizy systemów transportowych,
 • wykorzystywania i analizy infrastruktury transportowej,
 • grafiki inżynierskiej i konstrukcji maszyn,
 • stosowania metrologii warsztatowej,
 • projektowania i analizy układów napędowych i układów sterowania maszyn,
 • zasad organizacji i zarządzania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • krajowych i międzynarodowych firmach transportowych,
 • krajowych i międzynarodowych firmach spedycyjnych,
 • centrach logistycznych i dystrybucyjnych,
 • intermodalnych terminalach przeładunkowych,
 • podmiotach zajmujących się utrzymaniem infrastruktury i taboru kolejowego,
 • komórkach spedycyjnych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Komentarze (0)