Rewitalizacja miast

Rewitalizacja miast

Rewitalizacja miast

Rewitalizacja miast – Politechnika Łódzka 2021

Studia na kierunku Rwitalizacja miast na Politechnice Łódzkiej to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Rewitalizacja to dosłownie przywracanie do życia. To kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Takie działania podejmuje coraz więcej polskich miast, spośród których zdecydowany prym wiedzie Łódź. Dlatego wszyscy zainteresowani tematem rewitalizacji miast powinni skierować uwagę na Politechnikę Łódzką.

Kształcenie na kierunku Rewitalizacja miast na Politechnice Łódzkiej umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy  z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Studenci uczą się analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru, jak również wskazywać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Rewitalizacja miast na Politechnice Łódzkiej charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • społeczne wytwarzanie przestrzeni,
 • finansowanie procesów rewitalizacji,
 • miasta przyszłości,
 • statystyka w badaniach miejskich,
 • kształtowanie przestrzeni miejskiej,
 • planowanie przestrzenne,
 • warsztat dokumentacji projektowej,
 • zarządzanie projektami i procesami rewitalizacji,
 • adaptacja budynków historycznych,
 • zarządzanie przestrzeniami publicznymi,
 • systemy informacji przestrzennej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Rewitalizacji miast na Politechnice Łódzkiej nabywają licznych umiejętności, między innymi z obszarów ekonomii, finansów, gospodarki przestrzennej, zarządzania, prawa, pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki społecznej, animacji kulturowej oraz architektury i urbanistyki, budownictwa, inżynierii środowiska.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu nauki na tym kierunku? Absolwenci Rewitalizacji miast na Politechnice Łódzkiej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji, biurach architektonicznych i urbanistycznych, firmach budowlanych, organach administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Opinie

Łódź jest niezwykle istotnym ośrodkiem akademickim na mapie naszego kraju. Osoby zainteresowane pozyskaniem solidnego wykształcenia bez trudu znajdą dyscyplinę, w której mogliby się rozwijać. Co warto podkreślić, nie można wybrać lepszego miasta do studiowania omawianego kierunku. A co powinniśmy wiedzieć na temat uczelni? Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Agnieszka, studentka Rewitalizacji miast mówi:

„Zależało mi na studiowaniu kierunku ważnego, istotnego oraz przyszłościowego. Zależało mi także na pozyskaniu jak największej ilości umiejętności. Dlatego wybrałam Rewitalizację miast na Politechnice Łódzkiej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rewitalizację miast na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Rewitalizacja miast na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawnych podstaw procesu rewitalizacji,
 • konserwacji i dokumentacji konserwatorskiej,
 • finansowania procesów rewitalizacji,
 • kształtowania przestrzeni miejskiej,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • ekonomii miasta,
 • kształtowania środowiska przyrodniczego w obszarach rewitalizowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rewitalizacja miast:

Absolwent kierunku Rewitalizacja miast na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji,
 • biurach architektonicznych i urbanistycznych,
 • firmach budowlanych,
 • organach administracji państwowej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Rewitalizacja miast - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)