Rewitalizacja miast - kierunek studiów

Nasze miejsce na paraboli dziejów nigdy nie jest stałe i pewne – historia pokazuje nam, że żyjemy od przełomu do przełomu a społeczne i polityczne reakcje na gwałtowne zmiany układają się w falującą linię przeciwieństw. Fascynującym zapisem tego, co niesie nam historia, są tkanki miast: ich architektura, uwarunkowania społeczne i kształt lokalnej gospodarki. Doświadczony architekt jest w stanie czytać w stylach budynków jak w książce z linearną fabułą, socjolog dostrzeże historię miast w żywych do dziś procesach społecznych lub w ich oddźwiękach, a ekonomista prześledzi rozwój przemysłu i sprawnie powiąże go z życiem dawnych wspólnot. Do wykwalifikowanych specjalistów z zakresu badania struktur miejskich od niedawna mogą dołączyć absolwenci, których kompetencje łączą każdą ze wspomnianych wcześniej dziedzin. Studia na kierunku rewitalizacja miast to unikatowa propozycja edukacyjna, stworzona w reakcji na aktualne tendencje rozwoju ośrodków miejskich. Nadawanie nowego kierunku pofabrycznym przestrzeniom i wyznaczanie nowego azymutu dla miast z industrialną przeszłością, ożywianie śródmieść, budowanie więzi społecznych na pozbawionych wspólnotowości blokowiskach, to tylko niektóre z wyzwań, z którymi zmierzą się absolwenci rewitalizacji miast w przyszłej karierze zawodowej.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli miasto jest dla Ciebie fascynującym, złożonym organizmem, któremu chciałbyś przyjrzeć się lepiej z wielu różnych perspektyw (społecznej, gospodarczej, przestrzennej, kulturowej), zależy Ci na zdobyciu unikatowego wykształcenia, współgrającego ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, potrafisz myśleć w sposób procesowy, planowy i perspektywiczny a troska o wspólną, lokalną przestrzeń wydaje Ci się ogromnym przywilejem i obowiązkiem każdego świadomego mieszkańca, studia na kierunku rewitalizacja miast z pewnością okażą się tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? By w sposób kompetentny odnieść się do wizerunku i potrzeb miasta, którym będziesz zajmować się w swojej zawodowej praktyce, prześledzisz historię architektury i urbanistyki z uwzględnieniem najnowszych trendów związanych z projektowaniem i ożywianiem przestrzeni miejskiej. Dowiesz się czym jest planowanie przestrzenne, jak krok po kroku przebiega proces rewitalizacji (od planów, przez praktykę, po domknięcie projektu) i przed jakimi wyzwaniami prawnymi oraz technicznymi stają osoby zajmujące się tą dziedziną. Nauczysz się diagnozować potrzeby rewitalizacyjne miast, definiować ich lokalną tożsamość społeczną i kulturową, zarządzać projektami rewitalizacyjnymi oraz skutecznie je finansować. Opanujesz podstawy budownictwa, dowiesz się jakie systemy informatyczne będziesz mógł wykorzystać w pracach nad rewitalizacją oraz jak prowadzić marketing działań związanych ze wspólną przestrzenią miejską. Nauczysz się budować zespoły projektowe i zarządzać nimi, spojrzysz na rewitalizację pod kątem wychowawczym i edukacyjnym, będziesz przygotowany do rozwiązywania sporów oraz prowadzenia negocjacji i mediacji związanych z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Zdobędziesz praktyczne umiejętności związane z adaptowaniem i konserwacją budynków historycznych, wyceną nieruchomości i tworzeniem dokumentacji projektowej.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku rewitalizacja miast? Staniesz się specjalistą o interdyscyplinarnej wiedzy, która będzie solidną kartą przetargową wszędzie tam, gdzie temat ożywiania charakteru miast stanowi jeden z ważniejszych punktów w planach działania lokalnych samorządów. To właśnie z nimi możesz związać swoją karierę zawodową, decydując się na rolę doradcy lub konsultanta z zakresu wybranego przez siebie wymiaru rewitalizacji – kulturalnego, gospodarczego, społecznego, środowiskowego, technicznego. Z powodzeniem odnajdziesz się w roli pracownika zespołów, odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacyjne. Absolwenci rewitalizacji miast bardzo często decydują się również na pracę w biurach architektonicznych i urbanistycznych lub firmach budowlanych i konsultingowych. Możesz ponadto zastanowić się nad działalnością edukacyjną i środowiskową, pracując na rzecz poszerzenia świadomości wśród młodzieży, integrując osoby starsze i mieszkańców wspólnych osiedli.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na rewitalizację miast na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku rewitalizacja miast jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK REWITALIZACJA MIAST

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Termin rekrutacji I stopnia:
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 25.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2020
do 01.10.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 03.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 10.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 15.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2020
do 15.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU REWITALIZACJA MIAST

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując rewitalizację miast?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii architektury i urbanistyki z uwzględnieniem najnowszych trendów związanych z projektowaniem i ożywianiem przestrzeni miejskiej
 • planowania przestrzennego
 • znajomości poszczególnych etapów składających się na proces rewitalizacji (od planów, przez praktykę, po domknięcie projektu)
 • prawnych i technicznych aspektów rewitalizacji
 • diagnozowania potrzeb rewitalizacyjnych miast
 • definiowania lokalnej tożsamości społecznej i kulturowej miast i regionów
 • zarządzania projektami rewitalizacyjnymi i skutecznego ich finansowania
 • podstaw budownictwa
 • praktycznej znajomości systemów informatycznych wykorzystywanych w pracach rewitalizacyjnych
 • planowania działań marketingowych związanych z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w przestrzeni miejskiej
 • budowania zespołów projektowych i zarządzania nimi
 • wychowawczych i edukacyjnych aspektów rewitalizacji
 • adaptowania i konserwacji budynków historycznych
 • wyceny nieruchomości
 • tworzenia dokumentacji projektowej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

REWITALIZACJA MIAST STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku rewitalizacja miast na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

REWITALIZACJA MIAST STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek rewitalizacja miast na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku rewitalizacja miast na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek rewitalizacja miast na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku rewitalizacja miast?

Absolwent kierunku rewitalizacja miast znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • samorządach lokalnych i organach administracji państwowej działających na rzecz rewitalizacji miast
 • doradca lub konsultant z zakresu wybranego przez siebie wymiaru rewitalizacji – kulturalnego, gospodarczego, społecznego, środowiskowego, technicznego
 • pracownik zespołów odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji do projektów rewitalizacyjnych
 • biurach architektonicznych i urbanistycznych
 • firmach budowlanych
 • firmach konsultingowych
 • pracownik środowiskowy, animator wspierający integrację wspólnot miejskich (mieszkańców osiedli, młodzieży, seniorów)
 • koordynator rewitalizacji społecznej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU REWITALIZACJA MIAST

Komentarze (0)