Rewitalizacja miast

Rewitalizacja miast

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
  Typ uczelni
   Więcej filtrów
   Poziom studiów
    Forma studiów
     Czas trwania

      Uczelnie, gdzie rewitalizacja miast jako specjalność / ścieżka kształcenia

      Uniwersytet Łódzki

      Uniwersytet Łódzki

      Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne

      Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

      Rewitalizacja miast - kierunek studiów

      Studia na kierunku Rewitalizacja miast to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

      Terminy rekrutacji

      Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku rewitalizacja miast rozpocznie się 7 maja 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | rewitalizacja miast - terminy rekrutacji >

      Jakie przedmioty zdawać na maturze?

      Przy rekrutacji na rewitalizację miast na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku rewitalizacja miast jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

      Rewitalizacja miast - zasady rekrutacji

      • Terminy rekrutacji

      • Czas trwania

      • Przedmioty maturalne

      • Limity

      • Progi

      Wiedza, którą zdobędziesz, studiując rewitalizację miast?

      Program studiów i przedmioty

      Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku rewitalizacja miast: dokumentacja projektowa, współzarządzanie i partycypacja społeczna w rewitalizacji, tożsamość kulturowa, inżynieria budowlana w modernizacji substancji historycznej.

      Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? By w sposób kompetentny odnieść się do wizerunku i potrzeb miasta, którym będziesz zajmować się w swojej zawodowej praktyce, prześledzisz historię architektury i urbanistyki z uwzględnieniem najnowszych trendów związanych z projektowaniem i ożywianiem przestrzeni miejskiej.

      Dowiesz się czym jest planowanie przestrzenne, jak krok po kroku przebiega proces rewitalizacji (od planów, przez praktykę, po domknięcie projektu) i przed jakimi wyzwaniami prawnymi oraz technicznymi stają osoby zajmujące się tą dziedziną.

      Nauczysz się diagnozować potrzeby rewitalizacyjne miast, definiować ich lokalną tożsamość społeczną i kulturową, zarządzać projektami rewitalizacyjnymi oraz skutecznie je finansować.

      Opanujesz podstawy budownictwa, dowiesz się jakie systemy informatyczne będziesz mógł wykorzystać w pracach nad rewitalizacją oraz jak prowadzić marketing działań związanych ze wspólną przestrzenią miejską.

      Nauczysz się budować zespoły projektowe i zarządzać nimi, spojrzysz na rewitalizację pod kątem wychowawczym i edukacyjnym, będziesz przygotowany do rozwiązywania sporów oraz prowadzenia negocjacji i mediacji związanych z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

      Zdobędziesz praktyczne umiejętności związane z adaptowaniem i konserwacją budynków historycznych, wyceną nieruchomości i tworzeniem dokumentacji projektowej.

       

      Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

      • historii architektury i urbanistyki z uwzględnieniem najnowszych trendów związanych z projektowaniem i ożywianiem przestrzeni miejskiej
      • planowania przestrzennego
      • znajomości poszczególnych etapów składających się na proces rewitalizacji (od planów, przez praktykę, po domknięcie projektu)
      • prawnych i technicznych aspektów rewitalizacji
      • diagnozowania potrzeb rewitalizacyjnych miast
      • definiowania lokalnej tożsamości społecznej i kulturowej miast i regionów
      • zarządzania projektami rewitalizacyjnymi i skutecznego ich finansowania
      • podstaw budownictwa
      • praktycznej znajomości systemów informatycznych wykorzystywanych w pracach rewitalizacyjnych
      • planowania działań marketingowych związanych z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w przestrzeni miejskiej 
      • wyceny nieruchomości
      • budowania zespołów projektowych i zarządzania nimi
      • wychowawczych i edukacyjnych aspektów rewitalizacji
      • adaptowania i konserwacji budynków historycznych
      • tworzenia dokumentacji projektowej

      Jak wyglądają studia na kierunku rewitalizacja miast?

      Nasze miejsce na paraboli dziejów nigdy nie jest stałe i pewne – historia pokazuje nam, że żyjemy od przełomu do przełomu a społeczne i polityczne reakcje na gwałtowne zmiany układają się w falującą linię przeciwieństw. Fascynującym zapisem tego, co niesie nam historia, są tkanki miast: ich architektura, uwarunkowania społeczne i kształt lokalnej gospodarki.

      Doświadczony architekt jest w stanie czytać w stylach budynków jak w książce z linearną fabułą, socjolog dostrzeże historię miast w żywych do dziś procesach społecznych lub w ich oddźwiękach, a ekonomista prześledzi rozwój przemysłu i sprawnie powiąże go z życiem dawnych wspólnot.

      Do wykwalifikowanych specjalistów z zakresu badania struktur miejskich od niedawna mogą dołączyć absolwenci, których kompetencje łączą każdą ze wspomnianych wcześniej dziedzin. Studia na kierunku rewitalizacja miast to unikatowa propozycja edukacyjna, stworzona w reakcji na aktualne tendencje rozwoju ośrodków miejskich.

      Nadawanie nowego kierunku pofabrycznym przestrzeniom i wyznaczanie nowego azymutu dla miast z industrialną przeszłością, ożywianie śródmieść, budowanie więzi społecznych na pozbawionych wspólnotowości blokowiskach, to tylko niektóre z wyzwań, z którymi zmierzą się absolwenci rewitalizacji miast w przyszłej karierze zawodowej.

       

      1. Typ i tryb studiów

      Rewitalizacja miast to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

       

      Studia na kierunku Rewitalizacja miast możemy podzielić na:

      1. Poziom:

       

      2. Forma:

       

      Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami architektonicznymi.

       

      2. Program studiów i przedmioty

      Jako student kierunku rewitalizacja miast zdobędziesz wiedzę z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa oraz szeroko pojętych nauk technicznych. Studenci będą uczęszczać na wiele ciekawych zajęć i wykładów akademickich o tematyce oscylującej wokół powyższych zagadnień. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

      • Dokumentacja projektowa
      • Współzarządzanie i partycypacja społeczna w rewitalizacji
      • Tożsamość kulturowa
      • Inżynieria budowlana w modernizacji substancji historycznej

       

      3. Nabywane umiejętności

      Studia na kierunku rewitalizacja miast będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu zdobędziesz szereg cennych umiejętności i kompetencji zawodowych. Przede wszystkim nauczysz się dokonywać analizy warunków architektonicznych i urbanistycznych, rewitalizowanego obszaru.

      Ponadto dowiesz się więcej na temat podejmowania działań inwestorskich oraz rozwiniesz zdolności z zakresu ekonomii i finansów. Studenci poznają także zasady sporządzania profesjonalnej dokumentacji technicznej, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

       

      4. Dla kogo ten kierunek

      Jeśli miasto jest dla Ciebie fascynującym, złożonym organizmem, któremu chciałbyś przyjrzeć się lepiej z wielu różnych perspektyw (społecznej, gospodarczej, przestrzennej, kulturowej), zależy Ci na zdobyciu unikatowego wykształcenia, współgrającego ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, potrafisz myśleć w sposób procesowy, planowy i perspektywiczny a troska o wspólną, lokalną przestrzeń wydaje Ci się ogromnym przywilejem i obowiązkiem każdego świadomego mieszkańca, studia na kierunku rewitalizacja miast z pewnością okażą się tym, czego szukasz.

       

      5. Gdzie studiować Rewitalizację miast

      Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Rewitalizacja miast:

       

      Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

      Studia na kierunku Rewitalizacja miast trwają 2,5 roku (studia II stopnia).

      Kierunek rewitalizacja miast można realizować tylko na drugim stopniu kształcenia. W tym przypadku na naukę poświęcisz dwa i pół roku, czyli pięć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

      Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku rewitalizacja miast?

      Praca po studiach

      Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku rewitalizacja miast? Staniesz się specjalistą o interdyscyplinarnej wiedzy, która będzie solidną kartą przetargową wszędzie tam, gdzie temat ożywiania charakteru miast stanowi jeden z ważniejszych punktów w planach działania lokalnych samorządów.

      To właśnie z nimi możesz związać swoją karierę zawodową, decydując się na rolę doradcy lub konsultanta z zakresu wybranego przez siebie wymiaru rewitalizacji – kulturalnego, gospodarczego, społecznego, środowiskowego, technicznego.

      Z powodzeniem odnajdziesz się w roli pracownika zespołów, odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacyjne.

      Absolwenci rewitalizacji miast bardzo często decydują się również na pracę w biurach architektonicznych i urbanistycznych lub firmach budowlanych i konsultingowych. Możesz ponadto zastanowić się nad działalnością edukacyjną i środowiskową, pracując na rzecz poszerzenia świadomości wśród młodzieży, integrując osoby starsze i mieszkańców wspólnych osiedli.

       

      Absolwent kierunku rewitalizacja miast znajdzie zatrudnienie w/jako:

      • samorządach lokalnych i organach administracji państwowej działających na rzecz rewitalizacji miast
      • doradca lub konsultant z zakresu wybranego przez siebie wymiaru rewitalizacji – kulturalnego, gospodarczego, społecznego, środowiskowego, technicznego
      • pracownik zespołów odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji do projektów rewitalizacyjnych
      • biurach architektonicznych i urbanistycznych
      • firmach konsultingowych
      • pracownik środowiskowy, animator wspierający integrację wspólnot miejskich (mieszkańców osiedli, młodzieży, seniorów) 
      • firmach budowlanych
      • koordynator rewitalizacji społecznej

      Zobacz inne kierunki architektura i budownictwo - podyplomowe

      Filtrowanie
      Województwo
      Poziom studiów

      Miasta, które oferują studia na kierunku Rewitalizacja miast

      Teraz najważniejsze

      kalkulator maturalny

      matura 2024

      arkusze maturalne

      wyniki matur 2024

      rekrutacja na studia

      studia

      kierunki studiów

      studia podyplomowe

       

      Ciekawe

       


      gdzie studiować

       

       

      Nadchodzące wydarzenia

      Komentarze (0)