Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Pielęgniarstwo jest zawodem wymagającym dużego zaplecza merytorycznego, wielu umiejętności, a także konkretnych cech osobowości. Osoby wykonujące tę szlachetną profesję muszą radzić sobie z presją czasu, wykazywać się dokładnością, a także brać odpowiedzialność za swoje działania. Pielęgniarstwo to dyscyplina złożona. Najlepiej ukazują to studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz wiedzy z zakresu pielęgniarstwa. Studenci uczą się rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem, udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, jak również realizacji zleceń lekarskich.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • psychologia,
 • fizjologia,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • promocja zdrowia,
 • genetyka,
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • prawo medyczne,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • badania naukowe w pielęgniarstwie,
 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia,
 • neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne,
 • rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie określania podstawowych wielkości fizjologicznych, wyjaśniania wzajemnego oddziaływania narządów i układów czynnościowych, identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie, identyfikowania dziedziczenia cech sprzężonych z płcią, rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjenta, dokonywania oceny stanu zdrowia pacjenta w kontekście skal, siatek i pomiarów.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, zakładach opiekuńczo- leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej, sanatoriach, domach pomocy społecznej.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Takie pytanie zadaje sobie niezliczona rzesza kandydatów. Trudno się temu dziwić, ponieważ oferty dydaktyczne są coraz bogatsze, a na dodatek omawiany przez nas kierunek należy do grona niezwykle popularnych. Którą uczelnię wybrać? Warto zainteresować się tą, którą właśnie opisujemy? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Ola, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Od dawna wiedziałam, że chcę studiować Pielęgniarstwo i nic innego. Wiedziałam też, że chcę studiować w dobrej uczelni, która solidnie przygotuje do wykonywania tego zawodu. Dlatego wybrałam Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • genetyki,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • poradniach,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo- leczniczych,
 • placówkach nauczania i wychowania,
 • ośrodkach opieki paliatywnej,
 • sanatoriach,
 • domach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)