Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - kierunki studiów

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Gospodarka przestrzenna to proces przemian i kształtowania się stanu faktycznego przestrzeni w stan pożądany, czyli taki, który zaspokoi potrzeby społeczeństwa, zgodnie z zachowaniem zasad ładu przestrzennego. To także kierunek kształcenia, który odnaleźć można na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego oraz zagadnień ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych. Studia stanowią przygotowanie do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • geografia ekonomiczna,
 • statystyka,
 • geodezja w gospodarce przestrzennej,
 • grafika inżynierska,
 • klimatologia planistyczna,
 • kształtowanie krajobrazu,
 • rysunek techniczny i planistyczny,
 • zasady projektowania,
 • geograficzne systemy informacji przestrzennej,
 • planowanie infrastruktury technicznej,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • strategia rozwoju gminy

 

Nabywane umiejętności

Studenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych, interpretacji zjawisk ekonomicznych, graficznego przedstawiania obiektów przestrzennych, oceny wpływu środowiska przyrodniczego na kierunki zagospodarowania przestrzeni, identyfikacji barier rozwoju miast, opracowywania planów zagospodarowania fragmentów obszarów zurbanizowanych.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju i doradztwa, pracowniach projektowych.

 

Opinie

Pomimo tego, iż Siedlce nie należą do grona największych ośrodków akademickich, to mają wiele do zaoferowania. Aby zdobyć wysokiej jakości wykształcenie, wystarczy wybrać odpowiednią uczelnię. Czy może nią być omawiana przez nas szkoła wyższa? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Dawid, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Warto studiować na UPH. To uczelnia nowoczesna, która daje mnóstwo możliwości i może konkurować z największymi. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę przestrzenną na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej,
 • przewidywania wpływu zagospodarowania przestrzennego na zmiany w środowisku przyrodniczym,
 • prawnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,
 • ekonomiki miast i regionów,
 • prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • projektowania urbanistycznego,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • geodezji i kartografii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju i doradztwa,
 • pracowniach projektowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)