Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Rolnictwo jest jedną z najstarszych i podstawowych gałęzi gospodarki, której podstawowym celem jest dostarczenie żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego, jak również produkowanie surowców przemysłowych. Dziedzina ta wymaga wiedzy z różnych obszarów, ponieważ łączy się z biologią, geografią, czy ekonomią. W jaki sposób pozyskać tak szeroką wiedzę? Wybrać Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach stanowi przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Studenci rozwijają umiejętności w obszarze technologii produkcji rolniczej, jak również pozyskują wiedzę biologiczno- chemiczną i ekologiczną oraz tę związaną z ekonomiką, organizacją i zarządzaniem produkcją, czy też funkcjonowaniem infrastruktury rolniczej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • botanika,
 • statystyka matematyczna,
 • ochrona środowiska,
 • biochemia,
 • fizjologia roślin,
 • mikrobiologia,
 • melioracje rolne,
 • technika rolnicza,
 • gleboznawstwo,
 • chemia rolna,
 • hodowla roślin i nasiennictwo,
 • żywienie zwierząt z elementami fizjologii,
 • warzywnictwo,
 • sadownictwo,
 • logistyka w rolnictwie,
 • podstawy rolnictwa precyzyjnego,
 • ekonomika i organizacja rolnictwa,
 • chów zwierząt

 

Nabywane umiejętności

Studenci Rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie rozpoznawania najbardziej rozpowszechnionych gatunków roślin w różnych ekosystemach, wykonywania analiz jakościowych i ilościowych, badania podstawowych procesów fizjologicznych roślin, określania właściwości fizycznych i chemicznych gleb, określania własności odmian i materiału siewnego, projektowania właściwego użytkowania pastwisk i łąk, przechowywania głównych płodów rolnych.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle rolno- spożywczym, placówkach naukowo- badawczych, laboratoriach specjalistycznych, jednostkach doradczych.

 

Opinie

Rolnictwo to jedna z najważniejszych dziedzin, zatem aby prawidłowo w niej funkcjonować potrzebne jest dobre wykształcenie. Która uczelnia potrafi je zapewnić? Czy warto podjąć kształcenie w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Patryk, student Rolnictwa mówi:

„Wybrałem uczelnię, która proponuje zdobycie wiedzy praktycznej i nowoczesnej. Wybrałem uczelnię, która daje możliwość rozwijania zainteresowań, na dodatek pod okiem prawdziwych doświadczonych specjalistów. Czyli wybrałem Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rolnictwo na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • fizjologii roślin,
 • techniki rolniczej,
 • organizacji i ekonomiki rolnictwa,
 • projektowania technologii uprawy, siewu i zbioru głównych płodów,
 • hodowli roślin i nasiennictwa,
 • określania właściwości fizycznych i chemicznych gleb,
 • analizowania i opracowywania danych ze stacji meteorologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przemyśle rolno- spożywczym,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • laboratoriach specjalistycznych,
 • jednostkach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Rolnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)