Biologia nauczycielska

Biologia nauczycielska

Biologia nauczycielska

09.02.2022

Biologia nauczycielska – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią, która oferuje wiele ścieżek i dróg kształcenia. Każdy, kto posiada pomysł na swoją edukację odnajdzie w tym miejscu możliwości doskonalenia się, zdobywania kwalifikacji oraz przybliżania do osiągnięcia zamierzonych celów. Przykład stanowi Biologia nauczycielska.

Studia na kierunku biologia nauczycielska w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Biologia nauczycielska na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu podstawowych dyscyplin biologicznych, opartej na mocnych podstawach nauk ścisłych, takich jak matematyka, fizyka i chemia. Studenci nabywają umiejętności posługiwaniu się technikami laboratoryjnymi i analitycznymi do pracy w terenie, planowania badań biologicznych, udzielania pierwszej pomocy, obsługi aparatury badawczej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biologia nauczycielska na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • antropologia,
 • animowanie działań edukacyjnych i pracy wychowawczej z młodzieżą,
 • bioróżnorodność,
 • organizacja i zarządzanie w szkole,
 • ekologia roślin,
 • dydaktyka przyrody,
 • eksperymenty i obserwacje w nauczaniu przyrody,
 • dydaktyka biologii i ochrony środowiska,
 • biogeografia

 

Nabywane umiejętności

Studenci Biologii nauczycielskiej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie opisu zjawisk i procesów biologicznych na podstawie danych doświadczalnych, posługiwania się podstawową terminologią biologiczną, wykonywania eksperymentów, przeprowadzania podstawowych analiz statystycznych danych doświadczalnych.

 

Praca po studiach

Absolwenci Biologii nauczycielskiej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w szkolnictwie, ale także w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody, laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych.

 

Opinie

Zastanawiając się nad podjęciem studiów w zakresie biologii nauczycielskiej warto zapoznać się z możliwościami, jakie daje kształcenie w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Justyna, studentka Biologii nauczycielskiej mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to uczelnia bardzo przyjazna, z bardzo dobrą atmosferą. Nauka sprawia przyjemność, chociaż jest jej bardzo dużo i naprawdę trzeba włożyć sporo wysiłku, aby zaliczać kolejne egzaminy. Ale polecam. To świetna uczelnia.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biologię nauczycielską na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Biologia nauczycielska na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy, funkcji i rozwoju organizmów,
 • różnorodności i ewolucji organizmów,
 • wykonywania eksperymentów,
 • wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji i nowoczesnych technologii w działalności dydaktycznej i wychowawczej,
 • kierowania procesami kształcenia i wychowania,
 • metod statystycznych w biologii,
 • organizacji i zarządzania w szkole,
 • ekologii roślin,
 • bioetyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biologia nauczycielska:

Absolwent kierunku Biologia nauczycielska na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szkolnictwie,
 • przemyśle,
 • administracji,
 • placówkach ochrony przyrody,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia nauczycielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)