Warszawska Akademia Sztuki Wojennej

akademia sztuki wojennej w warszawie

Warszawska Akademia Sztuki Wojennej

Warszawska Akademia Sztuki Wojennej jest uczelnią o bogatych tradycjach, wywodzącą się bezpośrednio z Wyższej Szkoły Wojennej, której działalność przypada na lata 1919- 1946.

Do najważniejszych zadań uczelni należy kształcenie wykwalifikowanych kadr dla potrzeb instytucji wojskowych, jak również cywilnych, związanych z obronnością państwa. Zadania te realizowane są w oparciu o najwyższe wartości etyczne i obywatelskie, do których należą między innymi dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee oraz poszanowanie człowieka.

Swoją popularność Warszawska Akademia Sztuki Wojskowej zawdzięcza wysokim standardom kształcenia, innowacyjnym programom nauczania, jak również możliwościom rozwoju zawodowego, jakie otwierają się przed studentami i absolwentami.

Do dyspozycji studentów przeznaczone jest doskonale wyposażone zaplecze dydaktyczne, na które składają się nowoczesne sale wykładowe, laboratoria, liczne sale konferencyjne, biblioteka z blisko milionem woluminów, jak również rozbudowana infrastruktura sportowa, w skład której wchodzą między innymi: kryta pływalnia, hale sportowe, korty tenisowe, czy stadion z bieżnią lekkoatletyczną.

W strukturach uczelni znajduje się również jedyne w kraju oraz jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Warszawska Akademia Sztuki Wojennej realizuje kształcenie w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również prowadzi studia podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych. Ponadto, uczestniczy w międzynarodowym programie wymiany studenckiej Erasmus+, dając tym samym możliwość kontynuowania nauki na jednej z zagranicznych uczelni.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)