Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Z ekonomią mamy do czynienia każdego dnia. Jest to dziedzina, w ramach której stawiane są trzy kluczowe pytania: co, ile, w jaki sposób i dla kogo produkować, aby uzyskać największą efektywność ekonomiczną mierzoną relacją nakładów do efektów. Ekonomia jako kierunek studiów należy do najchętniej wybieranych, ponieważ trudno wyobrazić sobie, aby na wiedzę z jej obszaru zapotrzebowanie drastycznie spadło. Gdzie studiować Ekonomię? W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Kształcenie na kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie umożliwia pozyskanie wszechstronnej wiedzy ekonomicznej oraz umiejętności dających podstawę do wykonywania zawodu ekonomisty w warunkach konkurencyjnej gospodarki europejskiej. Studenci rozwijają się przede wszystkim w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi, jak również nabywają umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi w korespondencji i rozmowach biznesowych. Otrzymują przygotowanie do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie realizowane są w oparciu o bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • statystyka matematyczna,
 • zarządzanie jakością i innowacyjnością,
 • mikroekonomia,
 • elementy ekonomii menedżerskiej,
 • rachunkowość,
 • finanse publiczne i rynki finansowe,
 • gospodarka regionalna,
 • analiza ekonomiczna,
 • ekonomia integracji europejskiej,
 • komunikacja interkulturowa

 

Studenci omawianego przez nas kierunku otrzymują dwie ścieżki kształcenia do wyboru. Są to: Finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw oraz Biznes międzynarodowy. W ich ramach rozwijają kompetencje między innymi w zakresie gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej oraz budowy i realizacji strategii firmy międzynarodowej, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, zarządzania kadrami i finansami przedsiębiorstwa międzynarodowego.

 

Nabywane umiejętności

Lista umiejętności do zdobycia jest bardzo długa. Studenci rozwijają się między innymi w zakresie: stosowania zasad rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, dokonywania analizy struktury budżetu, analizowania relacji między finansami publicznymi a rynkami finansowymi.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa absolwentów? Osoby z dyplomem w kieszeni będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, agencjach i ośrodkach promocji przedsiębiorczości, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach ubezpieczeniowych, instytucjach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Opinie

Od wielu lat Ekonomia znajduje się w gronie najchętniej wybieranych kierunków. Jej popularność sprawia, że można ją odnaleźć w wielu ofertach dydaktycznych. Ale czy można studiować Ekonomię w Lesznie? Oczywiście, że tak. Wystarczy tylko poznać katalog omawianej przez na uczelni. Jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie opinie? Olga, studentka Ekonomii mówi:

„PWSZ to miejsce idealne dla tych, którzy chcą zdobyć praktyczną i nowoczesną wiedzę. To uczelnia, która daje świetne warunki do nauki i rozwijania zainteresowań.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie:

Absolwent kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • rachunkowości,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • międzynarodowego systemu walutowego,
 • analizy ekonomicznej,
 • finansów publicznych i rynków finansowych,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • zarządzania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach finansowych,
 • agencjach i ośrodkach promocji przedsiębiorczości,
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • instytucjach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Lesznie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)