Polecane dla Ciebie

Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Kierunki studiów - Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

1. Podanie o przyjęcie na I rok studiów - dokument generowany automatycznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na stronie rekrutacja.pwsz.edu.pl  po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych. 

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

3. Świadectwo maturalne.

4. Kandydaci z Maturą  Międzynarodową (IB) i  kończący  zagraniczne   szkoły średnie zamiast świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej składają stosowne zaświadczenie.

5. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (dotyczy kierunków: Elektrotechnika, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Mechatronika).

6. Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wytyczne https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu) - fotografia załączana do systemu IRK.

7. W przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie (z uwagi na późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego.

8. Oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej, oryginał dokumentu potwierdzającego znajomość języków obcych (certyfikaty, egzaminy państwowe) i dokument potwierdzający klasę mistrzowską - dotyczy osób, które takie dokumenty posiadają.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Nie dotyczy. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, dokumenty składane są elektronicznie - poprzez załączanie skanów dokumentów w systemie rekrutacyjnym.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, dokumenty składane są elektronicznie - poprzez załączanie skanów dokumentów w systemie rekrutacyjnym.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, składanie dokumentów odbywa się całkowicie on-line (za pomocą skanów załączanych w systemie rekrutacyjnym).

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Złożenie kompletu dokumentów jest obowiązkowe dla wszystkich kandydatów. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, w naszym systemie rekrutacyjnym wyniki trzeba wpisać samodzielnie.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie. 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

W PWSZ w Lesznie nie obowiązują progi punktowe, podczas rekrutacji liczy się po prostu zdana matura.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja pojawi się na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym. 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Znaczenie ma prawidłowa rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów. W procesie kwalifikacji kandydatów, w pierwszej kolejności brane pod uwage są te osoby, które w systemie mają komplet dokumentów oraz wniesioną opłatę rekrutacyjną. 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie. Kwalifikację na studia kandydat uzyskuje w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej. Wówczas zostaje dopuszczony do złożenia dokumentów. Kandydat zostaje przyjęty na studia w momencie uzyskania decyzji. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Pełna rejestracja, uiszczona opłata oraz prawidłowo załączone wymagane dokumenty są podstawą do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną uiszcza się na indywidualny numer konta znajdujący się na subkoncie kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Imię, nazwisko oraz kierunek studiów, którego opłata dotyczy. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek studiów.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Zalecamy wykonanie przelewu kilka dni przed terminem, żeby uniknąć takich sytuacji. Jeśli jednak zdarzy się, że wpłata nie zostanie zaksięgowana przez bank, prosimy o zgłoszenie się do Biura Rekrutacji.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelewu można dokonać z innego konta, ważne jest jedna wpisanie prawidłowego tytułu przelewu - tj imienia, nazwiska kandytata oraz kierunek studiów, którego opłata dotyczy.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W procesie kwalifikacyjnym brana pod uwagę jest jedynie zdana matura, niezależnie od zdawanych przedmiotów. 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie dotyczy.

O przyjęciu do PWSZ w Lesznie decyduje ogółem zdana matura oraz prawidłowe przejście procesu rekrutacji, nie punktujemy poszczególnych przedmiotów. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma limitu. 

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Do przeniesienie z innej uczelni do PWSZ w Lesznie wymagane są następujące dokumenty:

- zgoda z uczelni, z której student się przenosi

- podanie o przeniesienie do kierowane do Prorektor ds. studentów i dydaktyki

- wyciąg z indeksu (jest niezbędny do ustalenia różnic programowych.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie powinno być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów, zamieszczone razem ze wszystkim innymi wymaganymi dokumentami, najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek.

Wasze pytania:

Jaki jest próg zdawalności na logistykę? +
Pytanie od: Martyna

Dzień dobry, Pani Martyno na naszej uczelni nie ma egzaminów wstępnych. Liczy się zdana matura oraz kolejność rejestracji na studia w procesie rekrutacji, natomiast limity przyjęć są dość wysokie, więc w standardowym postępowaniu rekrutacyjnym nie powinno być problemu z dostaniem się. 
Pozdrawiam, Dział Promocji i Marketingu.

Jakie są potrzebne rozszerzenia na logistykę w PWSZ w Lesznie? +
Pytanie od: Martyna

Dzień dobry. Pani Martyno, do przyjęcia na studia w PWSZ w Lesznie konieczna jest zdana matura, nie wymagamy natomiast rozszerzeń. 
Pozdrawiam, Dział Promocji i Marketingu.
  • kierunki studiów

  • uczelnia

  • Rekrutacja

  • Grupa kierunku

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

kierunki studiów

Grupa kierunku

Archiwum

Opinie (3)

Ania Ocena odpowiedz

Polecam gorąco! Pielęgniarstwo!

Student Ocena odpowiedz

Polecam

Absolwent Ocena odpowiedz

Daje 5 bo tak