O uczelni

O uczelni

O uczelni – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach został założony w 1969 roku, ale jego historia sięga tak naprawdę roku 1916, kiedy to zrodziła się myśl o prowadzeniu kształcenia dla nauczycieli. Dzisiaj, siedlecka uczelnia stanowi ważny ośrodek naukowy, artystyczny oraz kulturotwórczy, jak również uchodzi za lidera edukacji w regionie.  

Istotnym elementem działalności Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego, oprócz kształcenia studentów, jest prowadzenie badań naukowych oraz współpraca z jednostkami naukowymi zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Uczelnia prowadzi prace rozwojowe i badania naukowe ukierunkowane na rozwój nauki, gospodarki i kultury. Z tego powodu duży nacisk kładziony jest na upowszechnianie wyników badań, transfer technologii i wdrażanie rozwiązań społecznych.

 

STUDIA

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Kandydaci mogą wybierać spośród licznych kierunków związanych z takimi dziedzinami jak prawo, zarządzanie, rolnictwo, informatyka, czy gospodarka przestrzenna. Oferta dydaktyczna stanowi szeroki wachlarz, charakteryzujący się dużą różnorodnością.

Ponadto, uczelnia realizuje studia doktoranckie w zakresie takich dyscyplin jak: nauki biologiczne, nauki chemiczne, historia, nauki o bezpieczeństwie, rolnictwo i ogrodnictwo oraz rybactwo i zootechnika, jak również studia podyplomowe na kierunkach dostosowanych zarówno do zainteresowań słuchaczy, jak i potrzeb rynku pracy.

 

WYKŁADOWCY

Nad realizacją innowacyjnych programów kształcenia czuwa grono wykładowców, złożone z doświadczonych i uznanych specjalistów. Co warto podkreślić, wykładowcy UPH prowadzą zajęcia również poza siedlecką uczelnią, gdyż bardzo często zapraszani są do zagranicznych ośrodków akademickich.

 

INFRASTRUKTURA

Główna siedziba Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach mieści się przy ulicy Stanisława Konarskiego 2, ale studenci bardzo często przebywają pod innymi adresami. Dlaczego? Ponieważ uczelnia złożona jest z wielu jednostek, takich jak między innymi: Biblioteka, Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Języków Obcych, Uczelniany Ośrodek Kultury, czy Osiedle Studenckie. Na mapie miasta ważny punkt stanowi Wydawnictwo UPH, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja dorobku naukowego pracowników uczelni.

Cel ten realizowany jest przez opracowywanie, przygotowywanie do druku oraz dystrybucję i rozpowszechnianie rozpraw naukowych, monografii, czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, podręczników, skryptów, przewodników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych i naukowych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)