Technologia kosmetyku

Technologia kosmetyku

Technologia kosmetyku

25.01.2022

Technologia kosmetyku – Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 2022

Branża kosmetyczna jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi rodzimej gospodarki. Na uwagę zasługuje fakt, iż coraz większą konkurencją dla dużych i uznanych firm stają się mniejsze przedsiębiorstwa, wypełniające rynkową niszę. Co zrozumiałe, wraz z rozwojem potrzebni są wykształceni specjaliści. A tych kształci Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Studia na kierunku technologia kosmetyku w WSIIZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Technologia kosmetyku w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, stanowiącej połączenie nauk chemicznych, inżynierii chemicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowisko przyrodnicze, jak również zdobywają wiedzę specjalistyczną o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Technologia kosmetyku w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oparte są o rozbudowany program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia kwantowa,
 • praktyka technologii i produkcji kosmetyków,
 • elementy chemii farmaceutycznej,
 • chemia substancji i środków zapachowych,
 • kontrola jakości surowców kosmetycznych i kosmetyków,
 • badanie fizykochemiczne wyrobów kosmetycznych,
 • chemia środków czyszczących

Nabywane umiejętności

Studenci Technologii kosmetyku nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie tworzenia receptur kosmetyków, tworzenia dokumentacji dla produktów kosmetycznych na potrzeby klientów zagranicznych oraz krajowych, wykonywania analiz fizykochemicznych, prowadzenia badań próbek masy kosmetycznej oraz komponentów, kontroli jakości wytwarzanych kosmetyków.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bagażem wiedzy oraz szerokich wachlarzem umiejętności absolwenci studiów na kierunku Technologia kosmetyku w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczo- rozwojowych, laboratoriach prowadzących analizy w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją surowców kosmetycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków.

 

Opinie

Technologia kosmetyku to niezwykle istotny oraz ciekawy kierunek kształcenia. Mimo to nie występuje nader często w ofertach edukacyjnych szkół wyższych. Chcąc zaznajomić się z procesem wytwarzania produktów kosmetycznych należy zwrócić uwagę na miasto stołeczne. To właśnie tam kształcenie w tym zakresie oferuje WSIiZ. Jakie ma Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie opinie? Milena, studentka Technologii kosmetyku mówi:

„Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia to uczelnia, która oferuje studia praktyczne, dzięki czemu studenci nabywają konkretnych umiejętności i stają się specjalistami w wybranej dziedzinie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Technologię kosmetyku w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia:

Absolwent kierunku Technologia kosmetyku w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • tworzenia receptur kosmetyków,
 • organizacji systemu gospodarowania chemikaliami i odpadami niebezpiecznymi,
 • logistyki i dystrybucji kosmetyków,
 • bezpieczeństwa mikrobiologicznego kosmetyków,
 • wykonywania badań kosmetyków,
 • tworzenia dokumentacji dla produktów kosmetycznych na potrzeby klientów zagranicznych oraz krajowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Technologia kosmetyku:

Absolwent kierunku Technologia kosmetyku w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczo- rozwojowych,
 • laboratoriach prowadzących analizy w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją surowców kosmetycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Komentarze (0)