Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Zarządzanie należy do najprężniej rozwijających się dyscyplin, która niezwykle elastycznie dostosowuje się do współczesnych trendów i wymagań rynku. Niegdyś powiedzielibyśmy, że zarządzanie jest umiejętnością efektywnego kierowania przedsiębiorstwem, czy zespołem. To oczywiście prawda, ale żeby odnosić efekty należy posiadać szeroką wiedzę, na którą składają się zagadnienia od psychologii po marketing. Co zrozumiałe, aby pozyskać specjalistyczną wiedzę należy udać się na studia. A dokąd? Do Poznania, gdyż tam specjalistów kształci Wyższa Szkoła Handlu i Usług.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnego typu organizacji. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi zarządzania strategicznego, kształtowania struktur organizacyjnych we współczesnej firmie, zarządzania zasobami ludzkimi, jak również technik sterowania autonomicznymi częściami przedsiębiorstwa.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • nauka o organizacji,
 • podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej,
 • rachunkowość finansowa,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie jakością,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • zachowania organizacyjne,
 • marketing,
 • analiza finansowa

 

Kierunek oferuje liczne specjalności, dzięki którym studenci mogą bliżej zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi handlu internetowego, zarządzania logistyką, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, czy zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizowania i interpretowania danych statystycznych, definiowania i planowania projektów, rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystywania współczesnych technik informacyjno- komunikacyjnych, stosowania narzędzi badań marketingowych, stosowania instrumentów rachunkowości finansowej, posługiwania się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi, tworzenia optymalnych warunków pracy, motywowania i angażowania pracowników.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Z dyplomem w kieszeni absolwenci Zarządzania w Wyższej Szkole Handlu i Usług będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w organizacjach biznesowych, organizacjach sektora publicznego, korporacjach, działach HR, czy firmach logistycznych.

 

Opinie

Poznań to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem. Jeśli chcemy studiować Zarządzanie, warto dowiedzieć się: jakie ma Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu opinie? Kamil, student Zarządzania mówi:

„Dzisiaj liczy się nie tylko wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim konkretne umiejętności praktyczne. Dlatego warto studiować w uczelni, która kładzie nacisk właśnie praktyczne kształcenie. A taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Handlu i Usług. Polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • nowoczesnych metod organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • stosowania narzędzi marketingowych,
 • zarządzania projektami,
 • zarządzania jakością,
 • rachunkowości finansowej,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • tworzenia optymalnych warunków pracy,
 • zarządzania logistycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • organizacjach biznesowych,
 • organizacjach sektora publicznego,
 • korporacjach,
 • działach HR,
 • firmach logistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)