Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

28.01.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 2022

Bezpieczeństwo może posiadać wiele definicji, ale i tak wszyscy zgodzą się z przekonaniem, że należy ono do najważniejszych wartości. A co oznacza bezpieczeństwo narodowe? Przede wszystkim możliwość korzystania z autonomii społecznej i określonego statusu społecznego. To warunki, które należy spełnić, aby chronić suwerenność państwa, zdrowie i życie obywateli, a także mienie i majątek narodowy. Bezpieczeństwo narodowe to również kierunek studiów, który można odnaleźć w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w WSHIU POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w życiu, jak i pracy zawodowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zasady organizowania akcji ratunkowych, jak również organizowania działań niwelujących skutki klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz działań terrorystycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu podzielone są na specjalności, dzięki którym studenci otrzymują możliwość rozwijania określonych zainteresowań w obszarach bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, obrony narodowej, ochrony informacji niejawnych, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania systemami bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego w administracji.

Jakie przedmioty widnieją w programach nauczania? Między innymi:

 • system bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ochrona infrastruktury krytycznej,
 • psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego,
 • identyfikacja i analiza zagrożeń,
 • pozarządowa strefa bezpieczeństwa państwa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa narodowego nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie interpretacji przepisów prawnych w obszarze bezpieczeństwa narodowego, analizowania i interpretacji problemów organizacji i procesów zarządzania, rozpoznawania typów systemów politycznych, opisu elementów kierujących i wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego, podejmowania zadań logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu kształcenia? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w straży granicznej, służbie więziennej, policji, straży miejskiej, centrach i zespołach zarządzania kryzysowego, służbie wywiadu wojskowego, strukturach administracji państwowej i samorządowej, służbie celnej, urzędach kontroli skarbowej.

 

Opinie

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem, który każdego roku zyskuje na popularności. Co za tym idzie coraz częściej występuje w katalogach dydaktycznych. Na którą uczelnię się zdecydować? Planując studia w Poznaniu warto dowiedzieć się jakie ma Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu opinie? Piotrek, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„To, co najbardziej przekonało mnie do studiów w WSHIU to przede wszystkim specjalności, dzięki którym można rozwijać zainteresowania i przygotować się do pracy w wybranych służbach.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Poznań

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe w WSHIU Poznań:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • prewencji w systemach bezpieczeństwa,
 • interpretacji zjawisk towarzyszących polityce bezpieczeństwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • zwalczania przestępczości,
 • audytu bezpieczeństwa,
 • zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • straży granicznej,
 • służbie więziennej,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • centrach i zespołach zarządzania kryzysowego,
 • służbie wywiadu wojskowego,
 • strukturach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbie celnej,
 • urzędach kontroli skarbowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Komentarze (0)