Bezpieczeństwo narodowe - Poznań

Bezpieczeństwo narodowe - Poznań

Bezpieczeństwo narodowe - Poznań

Studia w Poznaniu 

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Bezpieczeństwo narodowe studia Poznań

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu to studia licencjackie magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 11 października 2023 r. | Bezpieczeństwo narodowe Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu bezpieczeństwo narodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.

 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu?

Uczelnie w Poznaniu chętnie przyjmują kandydatów, którzy chcą realizować swoje pasje oraz zdobyć wszechstronne wykształcenie. Jednak, aby dostać się na wymarzone studia musisz spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych.

Dużym atutem będą także punkty uzyskane za aktywność naukową. W przypadku rekrutacji na studia magisterskie powinieneś przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych nauk.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Stabilna sytuacja kraju oraz bezpieczeństwo obywateli powinno być priorytetem władzy. Natomiast działania związane z ochroną państwa zarówno przed zagrożeniami militarnymi, jak i niemilitarnymi to potrzeby pierwszego stopnia, które muszą być spełnione by uzyskać pożądany stan bezpieczeństwa narodowego. Dlatego też, rynek pracy jest otwarty na specjalistów posiadających umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz wiedzę z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe są nijako odpowiedzią na tego typu potrzeby stawiane przez współczesną rzeczywistość.

Idealnymi kandydatami na studia wojskowe w Poznaniu będą osoby zainteresowane tematyką polityczną, obecną sytuacją Polski na arenie międzynarodowej oraz szeroko pojętymi naukami społecznymi. Dodatkowym atutem będą także zdolności przywódcze i umiejętności związane z zarządzaniem, także w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Jeżeli więc powyższy opis idealnie do ciebie pasuje, to studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe powinny być twoim wyborem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia w Poznaniu cieszą się coraz większą popularnością wśród studentów, którym zależy na wysokim poziomie nauczania i tym samym zdobyciu gruntownego wykształcenia. Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu można realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania będziesz miał okazję rozwinąć się na kilku polach jednocześnie oraz zdobyć wszechstronną wiedzę i kompetencje praktyczne. Jako student będziesz uczęszczał na zajęcia z zakresu nauk historycznych, politycznych czy społecznych. W siatce zajęć przewidziano między innymi, takie przedmioty jak:

 • historia Polski
 • kryminalistyka
 • psychologia bezpieczeństwa
 • socjologia
 • wiele innych

 

Oprócz zajęć z bloku podstawowego, w w ofercie znajdą się także moduły specjalizacyjne. Dokładną listę aktualnych specjalności znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Ze względu na duży wybór specjalizacji i szeroki wachlarz tematyczny, studia wojskowe przygotowują do podjęcia pracy w wielu miejscach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem narodowym. Jako absolwent zostaniesz kompleksowo przygotowany do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik:

 • Policji
 • Straży Granicznej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • w Służbach Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencji Wywiadu

 

Odpowiednie umiejętności i wiedza sprawią, że odnajdziesz się także jako członek zespołów reagowania kryzysowego czy agencji wojskowych. Absolwenci często decydują się także na objęcie stanowisk kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach. Ponadto. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zyskać nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu - kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu?

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Poznań studia i stopnia

Bezpieczeństwo narodowe Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Poznań studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia