Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuki Wojennej (ASZWOJ) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 6 maja 2024 do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na ASZWOJ zostaną ogłoszone 23 lipca 2024 r.

W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.wojsko-polskie.pl

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (10 kierunków) i drugiego (9 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterkich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASZWOJ mogą aplikować na 11 kierunków studiów stacjonarnych i 10 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
 • Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Historia
 • Logistyka
 • Lotnictwo
 • Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa
 • Prawo
 • Zarządzanie i dowodzenie

Dowiedz się więcej: www.wojsko-polskie.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 6 maja do 19 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

23 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

od 24 lipca do 2 sierpnia 2024

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 6 sierpnia 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 6 sierpnia do 6 września 2024

Ogłoszenie listy przyjętych na studia - II tura

17 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja od 6 maja do 2 sierpnia 2024
Ogłoszenie wyników 6 sierpnia 2024

Składanie dokumentów

od 7 do 14 sierpnia 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.wojsko-polskie.pl

 

 

Nowe kierunki studiów w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (ASZWOJ) - 2023

 • Zarządzanie i dowodzenie

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to tradycja, historia oraz grono znamienitych absolwentów, na czele z generałem Tadeuszem Kutrzebą, generałem Stanisławem Sosabowskim, czy generałem Stanisławem Maczkiem.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to uczelnia z tradycjami. Jest kontynuatorką Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej, funkcjonującej w latach 1820- 1831 oraz Wyższej Szkoły Wojennej, działającej w latach 1919- 1946. Misją Akademii jest przede wszystkim służba rozwojowi Sił Zbrojnych, a także przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr dowódczo- sztabowych i administracyjnych na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością kraju.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie realizuje kształcenie w ramach studiów wojskowych oraz studiów cywilnych. Studia cywilne nie wiążą się z powołaniem do służby wojskowej, niemniej jednak studenci otrzymują możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu Wojska Polskiego.

Akademia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Kampus usytuowany jest w dzielnicy Rembertów i składa się między innymi z budynków dydaktycznych, mieszących aule wykładowe, sale laboratoryjne i pracownie komputerowe, biblioteki, pływalni, czy hal i boisk sportowych.

Znaczna część oferty edukacyjnej Akademii Sztuki Wojennej stanowią kierunki poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa, obronności i dowodzeniu. Jednak kandydaci mogą wybierać spośród innych dyscyplin, takich jak Prawo, Administracja, czy Logistyka. Zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zajęcia, lecz również uczestnictwo w organizacjach studenckich oraz w najpopularniejszym programie wymiany, jakim jest Erasmus+. Ponadto, uczelnia oferuje liczne kursy i szkolenia, na przykład w zakresie komunikacji społecznej i kontaktu z mediami, ochrony danych osobowych, czy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.05.2024 do 19.07.2024 od 06.05.2024 do 19.07.2024
Studia II stopnia od 06.05.2024 do 02.08.2024 od 06.05.2024 do 02.08.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 19.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 02.08.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 19.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 02.08.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: znaleziono 11

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia
Instytut Historii Wojskowej

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lotnictwo
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa
Wydział Wojskowy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i dowodzenie
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)