Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - Dzień otwarty

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - Dzień otwarty

Studia Warszawa - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

16.03.2022

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - Dzień otwarty

W Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie 9 kwietnia 2022 roku odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia w szkole wyższej. Dzień otwarty w uczelni rozpocznie się w sobotę o godzinie 10:00. Podczas wydarzenia kandydaci na studia w Akademii Sztuki Wojennej poznają zasady rekrutacji, a także najważniejsze informacje dotyczące uczelni.

Pracownicy oraz studenci przedstawią kandydatom możliwości, jakie daje im szkoła wyższa, opowiedzą o kołach naukowych, kursach, współpracy z zagranicznymi akademiami, a także o wszelkich działalnościach uczelnianych.

Zobacz także

dni otwarte na uczelniach

 

Studia w Akademii Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej jest najwyższej rangi uczelnią wojskową, w której kształcą się studenci cywilni oraz doskonalą oficerowie. Uczelnia kładzie nacisk na wysokiej jakości kształcenie, przeprowadzanie innowacyjnych badań, a także wykorzystywanie współczesnej wiedzy oraz praktyki sztuki wojennej. Programy kształcenia są przygotowywane w odpowiedzi na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowoczesnych salach wykładowych i konferencyjnych, profesjonalnie wyposażonych laboratoriach oraz salach komputerowych. Kierunki wykładane są w trzech wydziałach i dwóch niezależnych instytutach. Kandydaci na studia w Akademii Sztuki Wojennej mają do wyboru ponad 10 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Sztuki Wojennej kierunki studiów

 

Do najpopularniejszych kierunków studiów zalicza się prawo, które w każdym roku niezmiennie przyciąga rzeszę kandydatów. Podczas toku studiów studenci zdobywają wiedzę między innymi z: prawidłowego interpretowania i wyjaśniania znaczenia norm prawnych, kluczowych aspektów, pojęć i zasad w obrębie poszczególnych gałęzi prawa, a także systemu prawa międzynarodowego.

Studenci mają do wyboru cztery specjalności takie jak: prawo bezpieczeństwa, prawo wojskowe, prawo lotnicze i kosmiczne oraz prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w: instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, administracji samorządowej i rządowej, a także administracji europejskiej (zobacz więcej: prawo w Warszawie).

Logistyka to kierunek studiów, na który warto zwrócić uwagę. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych studenci zdobędą wiedzę z zakresu: roli logistyki w prowadzeniu działalności gospodarczej, logistyki, oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania problemów działalności gospodarczej oraz społecznej, a także relacji między strukturami i instytucjami społecznymi oraz gospodarczymi w skali krajowe. Przedmioty wykładane są przez cenionych pracowników naukowych (zobacz więcej: logistyka w Warszawie).

Administracja jest kierunkiem, którego nie można pominąć. Kandydaci zdający na maturze przedmioty takie jak: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka licznie rejestrują się na studia na tym kierunku. Studenci zdobywają wiedzę podczas różnych form zajęć dydaktycznych takich jak: konwersatoria, ćwiczenia, wykłady, seminaria, praca w grypach, a także praca indywidualna. Kierunek administracja podzielony jest na trzy specjalności: administracja urzędnicza, administracja wojskowa, nowe technologie w administracji (zobacz więcej: administacja w Warszawie).

Wśród kierunków wartych uwagi znajduje się bezpieczeństwo wewnętrzne. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez znamienitych wykładowców akademickich, którzy podążają za nowymi trendami naukowymi. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa i roli instytucji oraz organów zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, obszaru bezpieczeństwa, a także diagnozy współczesnych zagrożeń i wyzwań wpływających na bezpieczeństwo.

Komentarze (0)