Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite zostaną ogłoszone w lipcu 202 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na asp.krakow.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w ASP ubiegało się prawie 1 tys. kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie przygotowała 179 miejsc na 10 kierunkach stacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich. Najpopularniejsza okazała się grafika, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 12 osób. Do popularnych kierunków należały także: malarstwo (prawie 5 osób na jedno miejsce), konserwacja i restauracja malarstwa (4 osoby na miejsce), intermedia (ponad 3,5 osób na miejsce) oraz architektura wnętrz (prawie 3 osoby na miejsce).   

 

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (3 kierunki) i drugiego (4 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (6 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASP mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych oraz 1 kierunek studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie kierunki 2024/2025

 

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Architektura wnętrz
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • Grafika
  • Intermedia
  • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  • Malarstwo
  • Rzeźba
  • Scenografia
  • Wzornictwo

dowiedz się więcej asp.krakow.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I i II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 29 maja do 18 czerwca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

12 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

od 29 maja do 18 czerwca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

wrzesień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na asp.krakow.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie znajdziesz tutaj.

Uchwała rekrutacyjna 2024/2025 tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. grafika (409), malarstwo (120), wzornictwo (79), architektura wnętrz (74). 

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: grafika (15,14), malarstwo (5,71), scenografia (3,28), konserwacja i restauracja dzieł sztuki (3), architektura wnętrz (2,84).

 

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jest najstarszą uczelnią plastyczną w naszym kraju, a utworzona została w 1818 roku, dzięki pomysłodawcom: Józefowi Brodowskiemu i Józefowi Peszce – krakowskim malarzom. Dzisiaj jest uczelnią nowoczesną, rozwijającą się pod względem struktury, kadry, kierunków i metod kształcenia.

Krakowska ASP złożona jest z siedmiu wydziałów. Są to: Wydział Architektury wnętrz, Wydział Form przemysłowych, Wydział Grafiki, Wydział Intermediów, Wydział Konserwacji i restauracji dzieł sztuki, Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby.

Każdy kandydat na studia otrzymuje możliwość wzięcia udziału w konsultacjach. Mają one charakter spotkań, podczas których omawiane są prace osób ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w Szkole Doktorskiej umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie sztuki w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Istotnym elementem programu studiów są praktyki zawodowe. Ich celem jest między innymi poszerzenie oraz praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów.

W palecie oferowanych kierunków kształcenia znajdują się: Architektura wnętrz, Edukacja artystyczna, Grafika, Intermedia, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Malarstwo, Rzeźba, Scenografia, Wzornictwo.

Część kierunków realizowana jest w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Jeden z nich- Architektura wnętrz posiada także opcję kształcenia w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 29.05.2024 do 18.06.2024 od 29.05.2024 do 18.06.2024
Studia II stopnia od 29.05.2024 do 18.06.2024 od 29.05.2024 do 18.06.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 29.05.2024 do 18.06.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 29.05.2024 do 18.06.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 29.05.2024 do 18.06.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 29.05.2024 do 18.06.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: znaleziono 9

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura wnętrz
Wydział Architektury Wnętrz

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Malarstwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Grafika
Wydział Grafiki

jednolite

stacjonarne

Intermedia
Wydział Intermediów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

jednolite

stacjonarne

Malarstwo
Wydział Malarstwa

jednolite

stacjonarne

Rzeźba
Wydział Rzeźby

jednolite

stacjonarne

Scenografia
Wydział Malarstwa

jednolite

stacjonarne

Wzornictwo
Wydział Form Przemysłowych

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Komentarze (0)