Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia stacjonarne jednolite magisterskie na rok akademicki 2024/2025 w Akademii Sztuk Teatralnych odbędzie się w terminie głównym od maja do czerwca 2024 r. 

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na krakow.ast.krakow.pl/kandydaci

 

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 2 kierunkach studiów w ramach studiów jednolitych magisterskich (2 kierunki)Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AST mogą aplikować na 2 kierunków studiów stacjonarnych.

Sprawdź Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie kierunki 2024/2025

 

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Aktorstwo 
  • Reżyseria 
 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od maja do czerwca 2024

Ogłoszenie wyników

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów

czeka na aktualizację

Zakończenie rekrutacji

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na krakow.ast.krakow.pl/kandydaci

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Sztuk Teatralnych znajdziesz tutaj.

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie została założona w 1946 roku, przez Juliusza Osterwę- znakomitego aktora, reżysera i teoretyka teatru. Od początku istnienia uczelnią kierowali wybitni artyści, a grono pedagogów tworzyło wiele znamienitych postaci, takich jak między innymi: Jerzy Stuhr, Jerzy Trela, Jerzy Jarocki, Tadeusz Kantor, Krystian Lupa, czy Konrad Swinarski.

Dzisiaj krakowska AST jest jedną z najpopularniejszych uczelni artystycznych, która czerpie z najlepszych tradycji polskiej kultury, kształcąc aktorów i reżyserów teatralnych ucząc ich samodzielnego myślenia i odwagi twórczych poszukiwań.

Akademia Sztuk Teatralnych posiada wydziały zamiejscowe, a w ramach krakowskiej siedziby funkcjonują dwa wydziały: Wydział Aktorski im. Ludwika Solskiego oraz Wydział Reżyserii Dramatu. Pierwszy kształci aktorów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 9 semestrów, natomiast drugi kształci reżyserów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 10 semestrów.

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie kształci studentów na dwóch kierunkach. Są to: Aktorstwo i Reżyseria. W ramach prowadzonych kierunków realizowane są specjalności. Na kierunku Aktorskim – aktorstwo dramatyczne oraz specjalność wokalno- aktorska, natomiast na kierunku Reżyseria- reżyseria teatralna, dramaturg teatru, reżyseria teatru muzycznego. Mówiąc o studiach w krakowskiej AST trudno nie wspomnieć o wykładowcach tej uczelni. Zajęcia ze studentami prowadzili, bądź prowadzą między innymi: Krzysztof Globisz, Jan Peszek, Anna Dymna, Anna Radwan, Mikołaj Grabowski, Krystian Lupa.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 15.04.2024 do 09.06.2024
Studia II stopnia od 15.04.2024 do 09.06.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.04.2024 do 09.06.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.04.2024 do 09.06.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie: znaleziono 2

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Aktorstwo
Wydział Aktorski

jednolite

stacjonarne

Reżyseria
Wydział Reżyserii Dramatu

jednolite

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Komentarze (0)