Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2024/2025 w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu odbędzie się w terminie od marca do czerwca 2024 r. 

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na uap.edu.pl/dla-kandydata

 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (8 kierunków) i drugiego (11 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UAP mogą aplikować na 12 kierunków studiów stacjonarnych oraz 3 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Animacja - Wydział Animacji
 • Architektura - Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Architektura wnętrz - Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Fotografia - Wydział Fotografii
 • Grafika - Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
 • Intermedia - Wydział Sztuki Mediów
 • Kuratorstwo i teorie sztuki - Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
 • Malarstwo - Wydział Malarstwa i Rysunku
 • Rzeźba - Wydział Rzeźby
 • Scenografia - Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
 • Wzornictwo - Wydział Architektury i Wzornictwa

Dowiedz się więcej: uap.edu.pl/dla-kandydata

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 9 marca do 17 czerwca 2024

Elektroniczna rejestracja - kierunek kuratorstwo i teorie od marca do lipca 2024

Sprawdzian kwalifikacyjny z wyjątkiem kierunku kuratorstwo i teorie

czerwiec 2024

Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek kuratorstwo i teorie

lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 9 marca do 26 czerwca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji czeka na aktualizację
Składanie dokumentów do lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od marca do lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji czeka na aktualizację
Składanie dokumentów do lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od marca do lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji czeka na aktualizację
Składanie dokumentów do lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na uap.edu.pl/dla-kandydata

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

uczelnie i studia w Poznaniu

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

Na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu aplikowało ponad 2 tysięcy osób. Największą popularnością cieszyły się takie kierunki studiów jak grafika, animacja, fotografia, malarstwo, kuratorstwo i teorie sztuki, architektura wnętrz.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na Uniwersytet Artystycznyw w Poznaniu na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. grafika (588), animacja (179), fotografia (169), malarstwo (147), kuratorstwo i teorie sztuki (145), architektura wnętrz (123). 

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: animacja (16,27), grafika (13,36), fotografia (13), kuratorstwo i teorie sztuki (10,35), malarstwo (8,16), architektura wnętrz (6,83).

 

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Historia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu sięga 1919 roku, kiedy to założono Szkołę Zdobniczą. Z biegiem lat szkoła zmieniała swoje nazwy, programy, drogi kształcenia. Dzisiaj Uniwersytet Artystyczny jest nowoczesną placówką, która zajmuje się nie tylko kształceniem studentów, lecz również propagowaniem sztuki w różnorodnych formach.

Uczelnia nosi imię Magdaleny Abakanowicz, rzeźbiarki, twórczyni tkaniny artystycznej, która prowadziła zajęcia w czasach, w których uczelnia nosiła nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe i studia doktoranckie. Różnorodność oferty edukacyjnej, artystycznej i badawczej daje możliwość kształcenia na klasycznych kierunkach prowadzonych w ramach interdyscyplinarnej perspektywy oraz kierunkach projektowych realizowanych w poszanowaniu tradycji, kultury i krajobrazu.

Magnesem przyciągającym na studia jest fakt, iż uczelnia posiada sieć galerii sztuki, w których wystawiane są prace, czy prowadzone warsztaty. Ponadto, Uniwersytet Artystyczny jest uczelnią o międzynarodowym charakterze, dzięki czemu studenci otrzymują możliwość zagranicznego wyjazdu.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu to osiem wydziałów i piętnaście kierunków. W ofercie dydaktycznej znajdują się: Animacja, Architektura, Architektura wnętrz, Design krajobrazu, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Fotografia, Grafika artystyczna, Grafika projektowa, Intermedia, Kuratorstwo i teorie sztuki, Malarstwo, Projektowanie mebla, Rzeźba, Scenografia, Wzornictwo.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 09.03.2024 do 11.07.2024 od 09.03.2024 do 04.07.2024
Studia II stopnia od 09.03.2024 do 26.06.2024 od 09.03.2024 do 08.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 09.03.2024 do 11.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.03.2024 do 26.06.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 09.03.2024 do 04.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.03.2024 do 08.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Animacja
Wydział Animacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Architektury i Wzornictwa

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Architektury i Wzornictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fotografia
Wydział Fotografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika
Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Intermedia
Wydział Sztuki Mediów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kuratorstwo i teorie sztuki
Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Malarstwo
Wydział Malarstwa i Rysunku

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Rzeźba
Wydział Rzeźby

jednolite

stacjonarne

Scenografia
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Wzornictwo
Wydział Architektury i Wzornictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Komentarze (0)