Collegium Da Vinci w Poznaniu - rekrutacja na studia 2023/2024

Collegium Da Vinci w Poznaniu - rekrutacja na studia 2023/2024

Collegium Da Vinci w Poznaniu - rekrutacja na studia 2023/2024

Collegium Da Vinci w Poznaniu w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 14 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (14 kierunków) i drugiego (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na CDV mogą aplikować na 11 kierunkach studiów stacjonarnych oraz 9 kierunkach studiów niestacjonarnych, w tym 3 kierunki studiów w formie online.

 

Collegium Da Vinci w Poznaniu kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • analityka biznesowa i data science
 • biznes manager
 • creative management
 • game development
 • grafika
 • grafika - studia online
 • information technology
 • informatyka
 • informatyka - studia online
 • marketing internetowy
 • mediaworking
 • mediaworking - studia online
 • zarządzanie kreatywne
 • zarządzanie w it
Dowiedz się więcej: cdv.pl
 

Collegium Da Vinci w Poznaniu charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do tematu kształcenia. Nowoczesność ta polega przede wszystkim na kreowaniu nowych trendów i zerwaniu z tradycyjnym modelem kształcenia.

Misją uczelni jest nie tylko realizowanie kształcenia, lecz także prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych, opiniodawczych i eksperckich. Ponadto, stawia sobie za cel wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za kraj, tradycję narodową oraz za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka.

Collegium Da Vinci w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, oferuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych, w tym w obszarze EMBA – Executive Master of Business Administration, stanowiących uzupełnienie wykształcenia w zakresie zarządzania i biznesu.

To, co wyróżnia Collegium Da Vinci to specjalny program tutoringu, który obejmuje wszystkich studentów rozpoczynających naukę. Jest to cykl spotkań z certyfikowanymi tutorami, które pozwalają na bardziej świadomy rozwój w czasie studiów. Przez dwa semestry studenci na indywidualnych i grupowych spotkaniach wzmacniają swoje mocne strony i pracują nad wyeliminowaniem ograniczeń.

W katalogu dydaktycznym Collegium Da Vinci w Poznaniu znajdują się kierunki nowoczesne, stanowiące odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Zakładają one pozyskanie wiedzy praktycznej, czyli opartej na licznych umiejętnościach. Ponadto, umożliwiają zdobycie wielu cennych certyfikatów, jak również odbycie zagranicznych praktyk i staży. Niektóre kierunki prowadzone są również w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 16.01.2023 do 30.09.2023 od 16.01.2023 do 30.09.2023
Studia II stopnia od 16.01.2023 do 30.09.2023 od 16.01.2023 do 30.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.01.2023 do 30.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.01.2023 do 30.09.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.01.2023 do 30.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.01.2023 do 30.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu - studia 2023

Kierunki studiów - Collegium Da Vinci w Poznaniu: znaleziono 14

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Analityka biznesowa i data science

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biznes manager

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Creative management

I stopnia

stacjonarne

Game development

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Grafika - studia online

I stopnia

online

Information technology

I stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Informatyka - studia online

I stopnia

online

Marketing internetowy

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mediaworking

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Mediaworking - studia online

I stopnia

online

Zarządzanie kreatywne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w it

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Komentarze (0)