Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną na Górnym Śląsku i jedną z największych w kraju. Została założona w 1945 roku jako zaplecze naukowo- dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie.

Misją uczelni jest przede wszystkim prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych.

Politechnika Śląska w Gliwicach oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Realizuje również studia podyplomowe i studia w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem działalności uczelni jest konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, którego celem jest rozwijanie zainteresowania młodzieży wiedzą z wybranych dziedzin, propagowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój, a także promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami są miejsca na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych oraz preferencyjne punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

Katalog dydaktyczny Politechniki Śląskiej cechuje się różnorodnością. Pomimo tego, iż jest to uczelnia techniczna, to oferuje również kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych czy biznesowych, a przykład stanowią takie kierunki jak: Socjologia, Lingwistyka stosowana, czy Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W ofercie edukacyjnej odnaleźć można również kierunki prowadzone w języku angielskim. Na przykład: Industrial and engineering chemistry, Management and production engineering, czy Mining and geology.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 19.05.2021 do 07.07.2021 od 19.05.2021
Studia II stopnia od 09.06.2021 do 05.07.2021 od 09.06.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 19.05.2021 do 07.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.06.2021 do 05.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach - studia 2021

Studia podyplomowe - Politechnika Śląska w Gliwicach: znaleziono 34

Grupa kierunku
 • Aplikacje mobilne, sieci komputerowe, bazy danych

  studia podyplomowe

 • Architektura wnętrz i wzornictwo

  studia podyplomowe

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie

  studia podyplomowe

 • Dokształcające studia dla nauczycieli języka angielskiego

  studia podyplomowe

 • Dokształcające studia dla nauczycieli języka niemieckiego

  studia podyplomowe

 • Gospodarka o obiegu zamkniętego

  studia podyplomowe

 • Gospodarka odpadami

  studia podyplomowe

 • Grafika

  studia podyplomowe

 • Inżynieria jakości

  studia podyplomowe

 • Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej

  studia podyplomowe

 • Lean manufacturing

  studia podyplomowe

 • Lider przemysłu 4.0

  studia podyplomowe

 • Menedżer innowacji

  studia podyplomowe

 • Nauczanie fizyki w szkołach

  studia podyplomowe

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

  studia podyplomowe

 • Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji

  studia podyplomowe

 • Projektowanie i budowa maszyn

  studia podyplomowe

 • Przeróbka surowców mineralnych

  studia podyplomowe

 • Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne

  studia podyplomowe

 • Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych

  studia podyplomowe

 • Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę

  studia podyplomowe

 • Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem

  studia podyplomowe

 • Technologia 5g

  studia podyplomowe

 • Technologia materiałów wybuchowych

  studia podyplomowe

 • Technologie spawalnicze i kontrola jakości

  studia podyplomowe

 • Terapia psychomotoryczna

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami dla bim managerów z elementami psychologii biznesu

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektem

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach

  studia podyplomowe

 • Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)