Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną na Górnym Śląsku i jedną z największych w kraju. Została założona w 1945 roku jako zaplecze naukowo- dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie.

Misją uczelni jest przede wszystkim prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych.

Politechnika Śląska w Gliwicach oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Realizuje również studia podyplomowe i studia w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem działalności uczelni jest konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, którego celem jest rozwijanie zainteresowania młodzieży wiedzą z wybranych dziedzin, propagowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój, a także promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami są miejsca na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych oraz preferencyjne punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

Katalog dydaktyczny Politechniki Śląskiej cechuje się różnorodnością. Pomimo tego, iż jest to uczelnia techniczna, to oferuje również kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych czy biznesowych, a przykład stanowią takie kierunki jak: Socjologia, Lingwistyka stosowana, czy Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W ofercie edukacyjnej odnaleźć można również kierunki prowadzone w języku angielskim. Na przykład: Industrial and engineering chemistry, Management and production engineering, czy Mining and geology.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 19.05.2021 do 07.07.2021 od 19.05.2021
Studia II stopnia od 09.06.2021 do 05.07.2021 od 09.06.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 19.05.2021 do 07.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.06.2021 do 05.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach - studia 2021

Specjalności - Politechnika Śląska w Gliwicach: znaleziono 231

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Aircraft design

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analiza danych finansowych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analiza danych i procesów gospodarczych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Aparatura elektroniczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Aplikacje napędowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Aplikacje napędowe sew

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Audytor biznesowy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatic control

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automatyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyka i eksploatacja inteligentnych budynków

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automatyka i metrologia elektryczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyka procesowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów procesów odlewniczych

  specjalność

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów sppawalniczych

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Badania materiałoznawcze

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Badania rynku i reklamy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bazy danych i inżynieria systemów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo publiczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bhp i dozór techniczny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bhp i ochrona przeciwpożarowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bioanalityka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biofuels

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biogospodarka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bioinformatyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia w ochronie środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budowlano-architektoniczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budownictwo drogowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia materiałów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chłodnictwo i klimatyzacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Cieplne systemy energetyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Computer aided energy engineering

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Computer graphics and software

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Data science

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Eksploatacja pojazdów samochodowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Eksploatacja pojazdów szynowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Electrical engineering

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Electronics

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Electronics and telecommunication

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektroenergetyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektronika biomedyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektronika przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Energetyka gazowa i rozproszona

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Energetyka prosumencka

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne