Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

30.01.2022

Pedagogika – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 2022

Słowo „pedagogika” pochodzi z języka greckiego, z czego „pais” oznacza dziecko, a „agogos” oznacza przewodnika. Greckie „paidagōgikē” rozumiane jest jako świadoma działalność wychowawcza, ale należy zwrócić uwagę na fakt, iż współczesna pedagogika nie zajmuje się wyłącznie wychowaniem i kształceniem najmłodszych. To dziedzina pomagająca i wspierająca wszystkich. Skierowana jest na ludzi w każdym wieku i borykających się z różnymi problemami. Czym wyróżnia się dobry pedagog? Jaką wiedzę i jakie umiejętności powinien posiadać? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą Pedagogikę w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Studia na kierunku pedagogika w AWSB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu pedagoga, odpowiedzialnego za rozwój psychofizyczny, wychowanie od najmłodszych lat oraz pełniącego ważne role zawodowe na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Studenci otrzymują szeroki wybór ścieżek specjalizacyjnych. Są to: Resocjalizacja, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej, Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej, Resocjalizacja z profilaktyką społeczną.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • doktryny pedagogiczne,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • diagnoza rozwojowa i funkcjonalna dziecka,
 • psychologiczne problemy dorosłości,
 • współczesne zagrożenia społeczne,
 • pedagogika twórczości,
 • komunikacja wspomagająca i alternatywna,
 • prawo rodzinne i nieletnich,
 • patologie społeczne,
 • komunikacja interpersonalna z dzieckiem

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie interpretowania różnych zjawisk społecznych, posługiwania się językiem różnych koncepcji wychowania dla opisu rzeczywistości społecznej, diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych, posługiwania się podstawami prawa karnego i prawa wykroczeń, reagowania w sytuacjach kryzysu, prowadzenia mediacji i negocjacji.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach interwencyjnych, jednostkach penitencjarnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych, centrach pomocy rodzinie.

 

Opinie

Pedagogika należy do grona najczęściej obieranych kierunków. Gdzie ją studiować? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej opinie? Monika, studentka Pedagogiki mówi:

„Studia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej mają wymiar praktyczny. Zdobywamy wiedzę i uczymy się ją wykorzystywać. Rozwijamy umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych na najwyższym poziomie.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Katowice

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • wczesnego wspomagania rozwoju,
 • profilaktyki i terapii w resocjalizacji,
 • diagnozy psychopedagogicznej dziecka,
 • psychologii kryzysu i sytuacji kryzysowych,
 • zasad konstruowania programów profilaktycznych,
 • współczesnych zagrożeń społecznych,
 • technik mediacji i negocjacji,
 • komunikacji interpersonalnej z dzieckiem,
 • pedagogiki twórczości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • placówkach interwencyjnych,
 • jednostkach penitencjarnych,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • zakładach poprawczych,
 • centrach pomocy rodzinie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Pedagogika

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Pedagogika

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Komentarze (0)